THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CÁC KHÓA TĨNH HUẤN "HÃY HỌC CÙNG CHA" 2011-2012

 

"HÃY HỌC CÙNG CHA" 2011 - Khóa TĐCTT II ngày 2-3/9

 

 

"HÃY HỌC CÙNG CHA" 2011 - Khóa TĐCTT III ngày 30/9-1/10

Lễ Khai Mạc - Cha Phạm Quốc Tuấn

Khóa TĐCTT III này hoàn toàn bất ngờ và ngoại lệ, chỉ sau Khóa II gần 4 tuần, 1 đầu tháng và 1 cuối tháng, cũng ở cùng địa điểm Brothers of Saint Patrick GP Orange CA.

Đây là Khóa TĐCTT đầu tiên áp dụng đề nghị gợi ý của em là Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót kèm theo cử chỉ thích đáng

Tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT để cùng nhau loan truyền LTXC và là chứng nhân cho LTXC

Lễ Bế Mạc - Cha Phạm Minh Vận, CRM, linh hướng Đạo Binh Hồn Nhỏ Hải Ngoại

Khóa này toàn là thành phần Hồn Nhỏ từ Virginia, Pennsylvania và thậm chí tử Na Uy

về Orange County CA để dự Đại Hội Hồn Nhỏ Hải Ngoại 33 Năm ngày 2/10 và muốn tìm hiểu LTXC và Nhóm TĐCTT

 

 

"HÃY HỌC CÙNG CHA" 2012 (24-26/8)

 

Lễ Khai Mạc Tối Thứ Sáu: Cha Nguyễn Tuấn Long

Bữa tối Thứ Sáu

Lễ sáng Thứ Bảy - Cha Phạm Ngọc Tuấn

Hội thảo và Chia sẻ

Điểm tâm

Bữa trưa Chúa Nhật

Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật - Cha Nguyễn Quang Thế, vị linh mục phải mang ngay vào emergency sau lễ do bị áp huyết bất ngờ tăng vọt,

vì ngài đã cảm thấy khó chịu trước lễ nhưng ngài cố vì đã nhận lời mời của Nhóm TĐCTT

Các tân TĐCTT Khóa IV - 2012, chỉ thiếu Anh Võ Tấn Hải, phu quân Chị TĐCTT Đào Hạnh Kim Khóa II - 2011, phải lo chạy việc ngay sau lễ bế mạc