THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT HỘI NGỘ 2009 & 2011-2012

 

 

2012 - Ngày 4/10

(Đây là lần đầu tiên và duy nhất Nhóm TĐCTT bất ngờ đánh úp mừng sinh nhật bé tĩnh nhỏ nga,

từ đó đến nay ngày sinh nhật của cặp bé nhỏ này vẫn được giữ kín trong LTXC vô biên)

 

 

 

2012 - Ngày 6/9

(Đây là lần mừng Cha Tân Linh Hướng GP Orange Phạm Ngọc tuấn và mừng tân TĐCTT lần thứ hai - Khóa IV)

 

 

2012 - Ngày 14/7

(Đây là Ngày Thường Huấn đầu tiên trong 2 lần,

lần 2 vào ngày 13/7/2013, mở màn cho 2 khóa thường huấn sau này:

 Khóa Trau Dồi PVLC 2017 và Trau Dồi Giáo Lý 2019.

Ngay từ ban đầu, năm 2012, bé tĩnh đã lưu ý đến việc trau dồi kiến thức thiêng liêng cho TĐCTT của mình)

 

Mở đầu là Thánh lễ do Cha Nguyễn Châu Diên Dòng Đồng Công, bạn của bé tĩnh, chủ tế và giảng thuyết

Học hỏi trau dồi kiến thức thiêng liêng

Giải lao

Bữa trưa

Hội thảo, chia sẻ và đúc kết

Bữa tối

 

 

2011 - Ngày 7/12

(Đây là lần đầu tiên TĐCTT Mừng Giáng Sinh)

 

 

 

2011 - Ngày 9/11

(Đây là lần hội ngộ đầu tiên sau khi Nhóm TĐCTT bắt đầu công khai hóa

kể từ Ngày Tia Sáng Từ Balan ở Trung Tâm Công Giáo Thứ Bảy Đầu Tháng mùng 2/4/2009)

 

 

 

2011 - Ngày 21/9

(Đây là lần mừng tân TĐCTT đầu tiên - Khóa II)

 

 

 

2009 - Ngày 17/6

(Đây là lần hội ngộ đầu tiên trong lịch sử Nhóm TĐCTT kể từ ngày thành lập 4/4/2009)