THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

KHÓA chuyển tiếp THỜI ĐIỂM HỒNG ÂN 2010

 

Nhóm TĐCTT được thành lập năm 2009 nhưng cần một thời gian như chút men được vùi khuất cho đến năm 2011, thời điểm ĐTC Gioan Phaolô II, Ví Sáng Lập Nhóm, được Giáo Hội phong chân phước, mới chính thức vươn mình triển nở theo ơn gọi và sứ vụ loan truyền LTXC của mình bằng các Khóa Tĩnh Tâm chuyên về LTXC.

Tuy nhiên, để thực hiện tĩnh tâm cho chung cộng đồng dân Chúa, nhất là ở một nơi đông giáo dân Công giáo nhất hải ngoại là Nam California, cần phải sửa soạn book địa điểm tĩnh tâm làm cho mọi người có thể dễ dàng tham dự, nhất là ở Marywood Retreat Center là nơi các hội đoàn Công giáo của GP Orange CA, Việt cũng như Mỹ và Mễ vẫn thực hiện, thì phải book trước cả năm hay mấy năm.

Đó là lý do cho dù đến năm 2011 mới chính thức có Khóa Tĩnh Tâm đầu tiên về LTXC do Nhóm TĐCTT tổ chức, em cũng phải book chỗ từ giữa năm 2009, và may mắn thay lại có được một thời điểm cuối tuần rất thuận tiện cho cuộc tĩnh tâm có tính cách Thời Điểm Hồng Ân, chủ đề "Vượt Qua Sự Chết Vào Sự Sống" vì thời điểm tĩnh tâm lại rơi vào ngày giữa Năm Thánh Việt Nam mừng kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam ngày 24/11/1960.

Và vì thế mà cuộc tĩnh tâm tiên khởi này mới mang tính cách chuyển tiếp, nhưng vẫn chất chứa các đề tài nóng hổi về LTXC, những đề tài nhờ đó đã thu hút một số tâm hồn khao khát LTXC đến tham dự, một cuộc tĩnh tâm lại hoàn toàn lạ đời nữa, hoàn toàn FREE, một lệ tĩnh tâm của Nhóm TĐCTT từ đó, ngay từ ban đầu cho tới nay.

 

Giảng huấn tối Thứ Sáu - Cha Nguyễn Tuấn Long, 1/8 TĐCTT tiên khởi kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT

Chia sẻ: Chị Nguyễn Thu Nhi, Văn Phòng Trung Ương Hồn Nhỏ VN Hải Ngoại

Lưu niệm với Hồn Nhỏ Thu Nhi

Lễ sáng Thứ Bảy: Cha Nguyễn Tuấn Long

Đánh Đàn - Anh Nguyễn Chí Long (ở giữa hàng cuối cùng)

Bài Đọc 1 - Chị Đào Hạnh Kim

Giảng Huấn: Cha Nguyễn Uy Sĩ

Lưu niệm với Cha Nguyễn Uy Sĩ

Giảng Huấn: Cha Mai Thành Trung, SVD, sáng Thứ Bảy

Lưu niệm với Cha Mai Thành Trung, SDV