THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

KHÓA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA XII - 2014

18-20/7/2018 - Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona

 

Hầu hết từ Orange County lái xe 45 phút sang Đền Thánh ở Corona quận hạt Riverside

Nhóm TĐCTT là nhóm tĩnh tâm đầu tiên khi Đền Thánh Mẹ Dâng Con vừa được phép cho ở qua đêm

Điểm danh

Lễ khai mạc tối Thú Sáu trong nguyện đường Đền Thánh

Cha Nguyễn Tuấn Long - chủ tế và giảng thuyết

bữa khai mạc tối Thứ Sáu

Cha Nguyễn Tuấn Long - giảng huấn đề tài đầu tiên tối Thứ Sáu

Thánh lễ sáng Thứ Bảy chung với cộng đoàn Đền Thánh

Cha Phạm Quốc Hưng, CSsR, vị Lm vừa nghe tin mẹ qua đời tối hôm trước - Giảng huấn sáng Thứ Bảy 2 đề tài liền nhau

Lưu niệm với Cha Phạm Quốc Hưng ở ngay bên ngoài hội trường và trước tượng Mẹ Lavang dưới bóng cây

Giải lao: xem hình ảnh sinh hoạt của Nhóm TĐCTT được trưng bày trong hội trường

Dưới bếp đang lo sửa soạn phục vụ các bữa ăn

Anh chị em TĐCTT vừa tĩnh tâm vừa phụ bếp bao nhiêu có thể

Kinh nguyện trong ngày ở nguyện đường của Đền Thánh

Xưng tội tối Thứ Bảy trong nguyện đường của Đền Thánh

Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi sáng Chúa Nhật

Cha Nguyễn Đức Minh, phó TLH NHóm TĐCTT - đề tài sáng Chúa Nhật

Chị Mỹ Hạnh và Anh Việt Phát đúc kết chia sẻ nhóm

Sinh hoạt lành mạnh và thân tình

tâm sự kết khóa

Thánh lễ bế mạc Chúa Nhật - tham dự viên Khóa LTXC XII - 2014 tuyên hứa TĐCTT

31 tân TĐCTT

Tất cả TĐCTT cả mới lẫn cũ tham dự Khóa LTXC XII - 2014

thu dọn sau ngay khóa: nằm thì êm lăng nhưng thu sao mà đau lưng quá. Bởi thế năm sau không còn nệm mà chỉ có giường bố.

Tạ ơn LTXC.