THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NAM CALIFORNIA: KHÓA LTXC XV - 2015

Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona

 

sửa soạn phòng ốc, bao gồm cả hội trường

Cha Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con cũng phụ giúp sửa soạn phòng ốc

Nhà bếp tạm ngưng tay để lần cuỗi Thương Xót 3 giờ chiều

phòng chầu

Cha Nguyễn Tuấn Long - Đề tài mở đầu tối Thứ Sáu

Cha Phạm Sỹ Hanh, OCist, đề tài sáng Thứ Bảy

Cha Trương Thịnh Đạt, CRM, đề tài sáng Chúa Nhật

cha vừa trẻ vừa ăn nói chân thành, khiến các bà "cố" tự động tiến lên tặng quà cho cha và lo cha bị cám dỗ

Trong số tham dự viên có AC Hiệp Vân, 2 nhà truyền giáo giáo dân thuộc Maryknoll

Bữa ăn đang được anh chị em TĐCTT vừa tham dự tĩnh tâm chung vừa phụ bếp

sinh hoạt cả ở trong phòng ăn

sinh hoạt trên hội trường trước mỗi đề tài giảng huấn

cử hành LTXC trong phòng chầu đông chật và nóng nhưng hy sinh cứu các linh hồn

Cha Đức Minh, Phó TLH, chủ tế lễ bế mạc và chủ sự tuyên hứa

tiễn đưa

thu dọn

ban tình nguyện thu dọn. tạ ơn LTXC