THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NAM CALIFORNIA: KHÓA TĐCTT VI NỘI BỘ - 2014

27-29/6 Ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona

 

lưu niệm với Cha Nguyễn Tuấn Long, Tổng Linh Hướng TĐCTT tiên khởi, tối Thứ Sáu trong hội trường

lưu niệm với Cha Phạm Ngọc Tuấn, linh hướng Nhóm TĐCTT GP Orange, dưới lùm cây "lavang" bên cạnh hội trường

lưu niệm với Cha Nguyễn Đức Minh, phó TLH, trước bức tường bên ngoài hội trường

trước tượng Mẹ Lavang

bữa trưa Thứ Bảy

cử hành LTXC Thứ Bảy trong nguyện đường Đền Thánh

sau bữa tối Thứ Bảy, chị em rủ nhau bách bộ ở parking Đền Thánh

Chầu Chúa và hòa giải tối Thứ Bảy

trước hang đài Đức Mẹ Fatima

điểm tâm Chúa Nhật rất healthy theo kiểu Mỹ

Lễ bế mạc chung với cộng đồng Đền Thánh

 

Thu dọn và lên đường

ban đại diện đến cám ơn Cha Phó Giám Đốc Cao Vũ Nghi và tặng quà