THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NAM CALIFORNIA: KHÓA LTXC NỘI BỘ TĐCTT - 2015

12-14/6 ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona

 

Lễ khai mạc tối Thứ Sáu - Cha Nguyễn Tuấn Long chủ tế và giảng thuyết

Bữa tối Thứ Sáu

Cha long đề tài 1 tối Thứ Sáu, vị linh hướng thường đến với các cuộc tĩnh tâm của Nhóm TĐCTT vào tối này, vì ngài bận với GX của ngài Thứ Bảy và Chúa Nhật

lưu niệm với Cha Nguyễn Tuấn Long

Lễ sáng Thứ Bảy chung với cộng đoàn Đền Thánh vào lúc 7 giờ

dâng Mẹ ngày sống sau Thánh Lễ trước Tòa Mẹ Fatima trong nguyện đường và trước điểm tâm

điểm tâm sáng Thứ Bảy

đề tài 2 - Cha Tươi, vị linh mục ở New York về nghỉ ở Đền Thánh và được Cha Huy Châu nhờ thay đề tài của mình

lưu niệm với Cha Tươi ở dưới cây "lavang" bên cạnh hội trường

đề tài 3 - Cha Nguyễn Uy Sỹ, vị linh mục năm nào cũng đến với TĐCTT từ năm 2010, mỗi năm 2 bài giảng huấn theo chủ đề

lưu niệm với Cha Nguyễn Uy Sĩ ở trước bức tường đầu hội trường

phục vụ ở nhà bếp: nhỏ nga và Chị Vũ Thị Nhờ có tài nấu nướng bên Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, được nhỏ nga mời đứng bếp

sinh hoạt trưa Thứ Bảy

hội thảo tiểu nhóm 1

hội thảo tiểu nhóm 2

hội thảo tiểu nhóm 3

hội thảo tiểu nhóm 4

Kinh Mân Côi chiều Thứ Bảy ở ngoài trời trước tượng Mẹ Labang bên hội trường

kinh phụng vụ ban mai sáng Chúa Nhật

điểm tâm sáng Chúa Nhật

bàn giải khát

bữa trưa Chúa Nhật

Chị Ngô Trinh, Trưởng Nhóm TĐCTT GP San Bernardino, sinh hoạt chung sáng Chúa Nhật

Nhóm quí chị đại diện đến cám ơn đặc biệt Cha Nguyễn Huy Châu, CMC, giám đốc đền thánh kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT GP SB