THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

KHÓA TĐCTT TIÊN KHỞI THÀNH LẬP 2009

(2-4/4 Thứ Năm tới Thứ Bảy, áp CN Lễ Lá)

 

Khóa tiên khởi thành lập theo kiểu chị Thánh Faustina tĩnh tâm với Chúa Giêsu, Đấng nói với chị và chị thưa với Người

Tài liệu căn bản về LTXC trích từ Nhật Ký Chị Thánh Faustina được phân phối cho từng tham dự viên

để mỗi người bỏ giờ ra nghiền ngẫm khoảng 15 phút đầu trước khi ngồi lại chia sẻ với nhau 45 phút còn lại mỗi đề tài

Mở cửa Nhà Chầu - âm thầm cảm nghiệm LTXC

Chầu Thánh Thể tối Thứ Năm và Thứ Sáu Đầu Tháng

Điểm tâm sáng Thứ Bảy bế mạc

Thánh lễ Thành Lập Nhóm TĐCTT trong nguyện đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con GP San Bernardino CA

Bài Đọc 1 - Anh Trương Phước Trung

Giảng lễ - Cha Nguyễn Tuấn Long

Dẫn nhập mào đầu nghi thức tuyên hứa - cao tấn tĩnh

Từng TĐCTT ký vào bản tuyên hứa vừa thực hiện trước nhan Chúa và Giáo Hội

Quây quần quanh bàn thánh để dâng Thánh Lễ Thành Lập Nhóm TĐCTT

Cuối Thánh Lễ thành lập, Nhóm 8 TĐCTT tiên khởi dâng mình cho Mẹ Maria, Thánh Mẫu Thương Xót

Rất ư là lạ lùng - LTXC đã tự động sai một nhiếp ảnh viên thuộc cộng đoàn Đền Thánh bất ngờ xuất hiện

và chụp hình cho Thánh Lễ tuyên hứa âm thầm riêng tư của Nhóm TĐCTT tiên khởi

trong ngày thành lập Nhóm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/4/2009, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con ở Corona Gp San Bernardino CA