THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TGP GALVESTON-HOUSTON TX: CÁC KHÓA LTXC 2013-2015

 

 

KHÓA LTXC VI - 2013

Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm (15-17/3/2013)

Lễ khai mạc tối Thứ Sáu trong Vương Cung Thánh Đường

Tối Thứ Sáu trong Vương Cung Thánh Đường

Giảng huấn đề tài 1 - Cha Nguyễn Ngọc Thụ, chủ tịch CĐ CG VN TGP Galveston-Houston TX

Giảng huấn đề tài 2&3 - Cha Trần Đình Khả, nguyên chủ tịch CĐ CG VN TGP Galveston-Houston TX và Giáo Xứ Đại Chủng Viện

Giảng huấn đề tài 4 & 5 - Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thể VN Hải Ngoại

Cha Nguyễn Ngọc Thụ thường trực hiện diện suốt Khóa LTXC V - 2013 đầu tiên này

cử hành LTXC 3 giờ chiều

Hình chung trưa Thứ Bảy với Cha Nguyễn Ngọc Thụ và Cha Trần Đình Khả

Viếng Chúa trưa Thứ Bảy trong Vương Cung Thánh Đường để lĩnh Ơn Toàn Xá trong Năm Đức Tin

Hai vợ chồng Hạnh Lan và các em gái của bé tĩnh đang lo các bữa ăn cho tham dự viên của khóa

Phụ đề sáng Chúa Nhật (trước lễ) - TĐCTT cao tấn tĩnh

nghi thức tuyên hứa ngay sau bài giảng

có lẽ sẽ không có một nghi thức tuyên hứa TĐCTT nào uy nghi trọng thể như Khóa LTXC VI này, ở ngay trong một Vương Cung Thánh Đường của một TGP lớn ở Mỹ

Chủ tế Thánh Lễ bế mạc trưa Chúa Nhật kiêm chủ sự tuyên hứa làm phép huy hiệu

Cha Chủ Tế Nguyễn Ngọc Thụ trao huy hiệu (ghim ngực) cho các tân TĐCTT

Sau lễ các tân TĐCTT tiếp tục sang hội trường để học hỏi tiếp (chưa xong trước lễ)

thu đồ từ lầu xuống luồng hầm ra xe mang về