THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TGP SEATTLE WA: KHÓA LTXC 2013-2014

 

 

KHÓA LTXC 2013

 

19-21/7 ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (nhà thờ cũ)

 

Cha Đào Xuân Thành, lễ khai mạc Thứ Sáu

Hội trường dưới hầm nhà thờ - sáng Thứ Bảy

Bữa trưa Thứ Bảy

trong hội trường hầm nhà thờ

bên cạnh nhà thờ trưa Thứ Bảy trước khi vào nhà thờ cử hành LTXC

Với AC Hùng Hát, Trưởng Nhóm TĐCTT TGP Seattle WA

 Tuyên Hứa trong lễ Chúa Nhật trong nhà thờ

các tân TĐCTT

Một số tham dự viên cùng khóa đã tuyên hứa TĐCTT đợt 2 vào Tháng 10/2013

 

 

KHÓA LTXC 2014

 

15-17/5 ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (nhà thờ mới)

 

Lần tĩnh tâm thứ hai này hoàn toàn về Thánh Mẫu Fatima hơn là về LTXC, theo yêu cầu của ban tổ chức

hội thảo nhóm

Bữa trưa Thứ Bảy

sinh hoạt với cặp TĐCTT Hồng Phát từ TGP LA nhân dịp về thăm gia đình ở Seattle

Dù là tĩnh tâm về Thánh Mẫu Fatima những vẫn cử hành LTXC vào lúc 3 giờ chiều

Đợt tuyên hứa Tông Đồ Fatima trong Lễ bế mạc của Khóa này, không phải TĐCTT

Ban Chấp Hành Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Vn TGP Seattle WA, cũng toàn là TĐCTT Khóa VIII năm 2013