THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT TẶNG QUÀ CHO CHÚA KITÔ 2013-2014

NƠI NHỮNG NGƯỜI ANH CHỊ EM HOMELESS CỦA NGƯỜI Ở LA CA

 

Tặng Quà Tạ Ơn 2014 ngày 1/11

 

Tặng Quà Giáng Sinh 2014 ngày 20/12