THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT TẶNG QUÀ GIÁNG SINH CHO HOMELESS LOS ANGELES NGÀY 22/12/2012

 

(Đây là lần đầu tiên, khi nhóm mới có 3 Khóa LTXC ở Nam California, nên mới chỉ có bé tĩnh và nhỏ nga mở màn cho các lần trong tương lai khi Nhóm TĐCTT phát triển đông hơn)