NGÀY TIA SÁNG TỪ BALAN

Nhóm TĐCTT lần đầu tiên công khai xuất hiện như ra mắt chung cộng đồng dân Chúa

tại Trung Tâm Công Giáo Thứ Bảy ngày 2/4/2011, kỷ niệm 6 năm qua đời của ĐTC Gioan Phaolô II

 

(xin mời coi một số video clips ngăn ngắn tiêu biểu lưu niệm dưới đây:)

Hát Khai Mạc (43 giây)

TĐCTT Cao Bùi Thúy-Nga MC

Dẫn Nhập về Tia Sáng Từ Balan (45 giây)

Tia Sáng chứ không phải Ánh Sáng (26 giây)

TĐCTT Cao Tấn Tĩnh nói về sứ điệp LTXC và ơn gọi TĐCTT

Một dấu chỉ thời đại (2 phút 31 giây)

Đã đến thời điểm của LTXC (2 phút 39 giây)

Con người đang lo sợ bị diệt vong (44 giây)

Tôi ký thác cho anh chị em... (1 phút 18 giây)

Bữa trưa Free do TĐCTT Nguyễn Ngọc Anh và TĐCTT Nguyễn Thị Thân phục vụ.

Chi phí nguyện đường cả ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều là 500 Mỹ kim, nhưng số tiền ủng hộ đã vừa đủ trang trải chi phí.

Dẫn Nhập về Vị Sứ Giả Faustina 1 (40 giây) và 2 (40 giây)

TĐCTT Christine Chinh Mai nói về Chị Thánh Faustina

Lời Chúa về các đặc sủng (48 giây)

Cảm nghiệm về đặc sủng (62 giây)

TĐCTT Trương Phước Trung nói về ĐTC Gioan Phaolô II

 

Cha Linh Hướng Nguyễn Tuấn Long dâng Thánh Lễ Bế Mạc Tạ Ơn LTXC