THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

NAM CALIFORNIA: KHÓA HÃY ĐẾN VỚI CHA VÀ HÃY HỌC CÙNG CHA 2013 (14-16/6)

 

Đây là Khóa đầu tiên bao gồm cả hai phần: phần đầu (Thứ Bảy) - Hãy Đến Với Cha cho chung cộng đồng, và phần sau (Chúa Nhật) - Hãy Học Cùng Cha cho riêng những ai muốn tham dự các đề tài advanced về LTXC và về Nhóm TĐCTT. Thay vì phải tổ chức 2 khóa riêng biệt như 2 năm 2011 và 2012. Vả lại, Khóa LTXC VII này cũng có nhiều tham dự viên tư các nơi xa về, như Portland OR 2 vợ chồng, Phoenix AZ 6 anh chị em, San Diego 1 chị, Việt Nam 1 sơ v.v. Những người nếu muốn gia nhập Nhóm TĐCTT cũng không thể dự khóa advanced vẫn gọi là Khóa Hãy Học Cùng Cha sau Khóa chung căn bản Hãy Đến Với Cha.

 

Lễ Khai Mạc - Cha Nguyễn Tuấn Long

Chầu Chúa tối Thứ Sáu

Lễ Sáng Thứ Bảy - Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

Giảng Huấn - Cha Nguyễn Quốc Dũng, CSsR

Hội thảo tối Thứ Bảy

Vấn Đáp

Sinh Hoạt

Phụ Đề chiều Thứ Bảy ở ngoài trời - TĐCTT cao tấn tĩnh

Lễ Bế Mạc

Tuyên hứa

Các tân TĐCTT