THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

BỤI GAI BỐC LỬA THƯƠNG XÓT

 

 

(Cảm Nghiệm Thương Xót trong Tuần Cửu Nhật Kính LTXC)


"Thầy đã đến để tung tỏa lửa xuống trên trái đất này, và Thầy ước mong cho lửa ấy được bng cháy lên! 

Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!"  (Luca 12:49-50).

Trong lời tuyên bố này của mình với thành phần môn đệ đang được Người giáo huấn bấy giờ, Chúa Giêsu đã ám chỉ gì khi nói về "lửa"?

Người "tung tỏa lửa xuống trên trái đất này" như thế nào? Và "lửa ấy được bừng cháy lên" chưa?? - Ở chỗ nào???

 

Nếu "lửa" ám chỉ tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, cũng chính là lòng thương xót vô cùng bất tận của Thiên Chúa,

thì "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), hiện thân của tình yêu vô cùng nhân hậu này của Vị "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16),

"đã đến để tung tỏa lửa xuống trên trái đất này", bằng cách làm cho dân Chúa nói riêng và nhân loại nói chung nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa.

Nhất là khi Người bị treo trên thập tự giá, nhờ đó "quí vị sẽ nhận biết là Tôi" (Gioan 8:28), Đấng "kéo mọi người lên cùng Tôi khi Tôi bị treo lên" (Gioan 12:32),

nghĩa là Người đã làm cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa bừng cháy lên trên thập tự giá, biến cây thập tự giá thành Ngọn Đuốc Bốc Lửa Thương Xót.

"Bụi gai" đây ám chỉ cuộc khổ nạn và tử giá của Người, hay ám chỉ chính thập tự giá của Người cũng vậy, chẳng khác gì như "Bụi Gai Bốc Lửa Thương Xót".

 

Bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi (xem Xuất Hành 3:2), một hiện tượng thần hiển của Vị Thiên Chúa tỏ mình "Ta là Đấng hiện hữu" (Xuất Hành 3:14),

tức là tình yêu thủy chung bất biến với thành phần Dân được Ngài tuyển chọn, bất chấp họ có liên lỉ thất trung bội tín với Ngài trong suốt giòng lịch sử cứu độ của họ.

Mầu nhiệm Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của Dân Do Thái được tỏ ra nơi hiện tượng thần hiển là bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi này 3 Ngôi Vị Thần Linh:

"bụi gai" là Ngôi Lời khổ giá, "bốc lửa" ám chỉ Thánh Linh là tình yêu hiệp thông Ba Ngôi thôi thúc Chúa Kitô tự hiến cứu độ, và "tiếng phán" là Thiên Chúa Ngôi Cha.

Đúng thế, "lửa" được Ngôi Lời nhập thể đã "tung tỏa xuống trên trái đất này" cũng chính là Thánh Linh, Đấng được Chúa Kitô thăng thiên từ Cha sai đến với Giáo Hội,

Đấng ban sự sống qua Giáo Hội là chứng nhân thừa tác của Chúa Kitô, vì Giáo Hội được "lãnh nhận Quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống" (Tông vụ 1:8)

trên từng vị tông đồ "với hình lưỡi lửa" (Tông Vụ 2:3), để nhờ đó các vị mới xứng đáng và có thể châm lửa thương xót từ Ngọn Đuốc Thánh Giá Thương Xót của Chúa Kitô,

cũng như bằng chính Ngọn Đuốc Khổ Nạn Thương Xót của chính bản thân của các vị như Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành và với Chúa Kitô Vượt Qua (xem Gioan 21:18-19).

 

Buị Gai Bốc Lửa Thương Xót đây còn ám chỉ Bụi Gai tội nhân khốn nạn được Thiên Chúa Bốc Lửa Thương Xót cứu độ họ nơi Người Con Thiên Sai Cứu Thế của Ngài,

nhờ đó, tâm hồn tội nhân khốn nạn đã được Thiên Chúa thương xót thứ tha cứu độ ấy cũng Bốc Lửa Thương Xót các tội nhân khác như chính bản thân tội lỗi của họ.

Bụi Gai Bốc Lửa Thương Xót đây còn ám chỉ Bụi Gai đau khổ nơi các tâm hồn được Thiên Chúa tuyển chọn như "cành nho sai trái càng được cắt tỉa đi" (Gioan 15:2),

để đau khổ họ phải chịu chẳng những không thiêu rụi họ đi, chúng còn trở thành Ngọn Đuốc Bốc Lửa Thương Xót cứu độ những linh hồn cần đến LTXC hơn nữa.

Trong Tuần Cửu Nhật Kính LTXC này, từ Thứ Sáu Tuần Thánh đến hết Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh, áp lễ LTXC, chúng ta cùng nhau cử hành LTXC,

chẳng những bằng chính những lời kêu gọi và kinh nguyện Chúa dạy Chị Thánh Faustina, mà còn bằng những câu nói vô cùng nhân hậu xót thương của Người,

kèm theo những câu truyện thực tế thích hợp với từng ngày trong Tuần Cửu Nhật, những câu truyện cho thấy LTXC của Người đã hiển linh nơi từng truyện Một Tâm Hồn. 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,

chuyển dịch Tuần Cửu Nhật và chia sẻ cảm nghiệm thương xót

Tuần Thánh 2024 (24-30/4)

Toàn bộ Tuần Cửu Nhật được phát trực tuyến livestream để cùng nhau hiệp thông cử hành và tôn vinh LTXC.

 

    

Ngày 1

 

 Các tội nhân - Cha đợi chờ con...: https://youtube.com/live/kwctctiHO2A

           

 

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

tất cả nhân loại, nhất là mọi tội nhân,

mà dìm họ vào trong đại dương của tình thương Cha.

Làm như vậy, con sẽ an ủi Cha trong cơn đau thương cay cực

mà việc hư đi của các linh hồn nhận chìm Cha xuống.

(Nhật ký số 1210)

 

“Thời giờ con sống trong những khoái lạc hão huyền là thời giờ Cha đợi chờ con”

(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ - 18/11/1967)

Lời chứng của nữ diễn viên Beatrice Fazi: Tiếng Chúa nói trong tâm hồn

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, bản tính Chúa là cảm thương chúng con và thứ tha cho chúng con,

xin đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con hơn là niềm tin tưởng của chúng con vào lòng lành vô cùng của Chúa.

Hãy đón nhận tất cả chúng con vào cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Chúa,

và đừng bao giờ để chúng con lọt khỏi Trái Tim Chúa.

Chúng con nài xin Chúa điều này nhờ tình yêu nối kết Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh.

           

Ôi Tình Thương Thần Linh toàn năng,

            Ơn Cứu Rỗi của người tội lỗi,

            Chúa là biển cả tình thương và cảm thương,

                                    Chúa đỡ nâng những ai khiêm nhượng tiếp nhận Chúa.   

                   

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, hãy ghé mắt tình thương của Cha trên tất cả nhân loại,

đặc biệt trên những tội nhân đáng thương,

tất cả đều được ấp ủ trong Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa Giêsu.

Vì cuộc Khổ Nạn sầu thương của Người, xin Cha tỏ tình thương của Cha cho chúng con,

để chúng con được chúc tụng tình thương toàn năng của Cha đời đời kiếp kiếp. Amen. 

(Nhật ký số 1211)

 

 

Ngày 2

 

 Các Linh mục và Tu sĩ - Cha theo đuổi con...: https://youtube.com/live/8q3uxaK5B-8

                  

      

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

linh hồn những linh mục và tu sĩ

mà dìm họ trong tình thương vô hạn của Cha.

Chính họ đã cho cha sức mạnh để chịu đựng cuộc Khổ Nạn cay cực của Cha.

Qua họ như qua các cái máng mà tình thương của Cha tuôn xuống trên nhân loại.

(Nhật ký số 1212)

 

“Cha xót thương theo đuổi các tội nhân dọc suốt con đường họ đi, 

và Trái Tim Cha hoan hỉ khi họ trở về với Cha…

Cha luôn luôn chờ đợi họ, chú ý lắng nghe tiếng đập của con tim họ..., 

xem khi nào nó sẽ đập nhịp sống cho Cha?

Cha đang nói với họ qua nỗi ray rứt của lương tâm họ,

qua những thất bại và khổ đau của họ,

qua những giông tố bão bùng,

qua tiếng nói của Giáo Hội"

(Chúa Giêsu với Chị  Thánh Faustina - Nhật Ký 1728)

Từ tuổi trẻ phóng đãng đến ơn gọi linh mục của cha Davide Costalunga

          

             

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, nhờ Chúa mà có mọi sự tốt lành,

xin gia tăng ơn Chúa nơi chúng con,

để chúng con có thể xứng đáng thể hiện những việc làm tình thương,

cũng như để tất cả những ai nhìn thấy chúng con có thể tôn vinh Cha Tình Thương, Đấng ở trên trời.

           

Suối nguồn của tình yêu Thiên Chúa

            Ở trong những tấm lòng tinh khiết,

            Được tắm gội trong Biển Cả Tình Thương,

              Phát quang như các vì tinh tú, sáng tỏ như hừng đông.     

                  

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin hãy ghé mắt tình thương của Cha xuống trên cộng đoàn những linh hồn được tuyển chọn làm vườn nho cho Cha,

trên linh hồn các linh mục và tu sĩ, cùng cho họ được mặc lấy mãnh lực của phúc lành Cha.

Vì tình yêu Trái Tim Con Cha mà họ được ủ ấp,

xin Cha thông ban cho họ quyền lực và ánh sáng của Cha,

để họ có thể dẫn dắt những linh hồn khác vào con đường cứu rỗi,

và hợp tiếng chúc tụng tình thương vô hạn của Cha đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Nhật ký số 1213)


Ngày 3

 

 Những linh hồn sốt sáng và tín trung - Cha báo oán con...: https://youtube.com/live/WYUTf-faiCU

                                             

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

tất cả những linh hồn sốt sắng và tín trung

mà dìm họ vào trong biển cả của tình thương Cha.

Những linh hồn này đã đem lại cho Cha niềm ủi an trên Con Đường Thánh Giá.

Họ là giọt ủi an như thế giữa một đại dương cay đắng.

(Nhật ký số 1214)  

 

      

“Một Thiên Chúa báo oán chỉ là một Người Cha tội nghiệp 

khi phải trừng phạt con cái mình để buộc chúng phải hồi tâm nghĩ lại”

(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ - 19/12/1973)

(Livestream đọc truyện Vua Đavít bị Chúa phạt vì tội ngoại tình kèm theo sát nhân của vua: 2Samuel 12:1-15 và 16:5-14)

(còn câu truyện dưới đây cũng có thể sử dụng hay đọc thêm tùy nghi)

Ông Roman Kluska, doanh nhân người Ba Lan được ơn trở lại nhờ đọc Nhật ký Lòng

 

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương,

từ kho tàng tình thương của Chúa,

Chúa thông ban thật dồi dào các ơn của Chúa cho mỗi một linh hồn cũng như cho tất cả mọi linh hồn.

Hãy đón nhận chúng con hết thẩy vào trong cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương Chúa

và đừng bao giờ để chúng con lọt khỏi Trái Tim Chúa.

Chúng con van xin Chúa điều này,

bằng tình yêu tuyệt vời nhất đã nóng nẩy thiêu đốt Trái Tim Chúa đối với Cha trên trời.

 

Những phép lạ của tình thương thì khôn thấu.

Cả tội nhân lẫn chính nhân cũng không lường được.

            Khi  ghé mắt xót thương đến chúng con,

                    Chúa kéo chúng con tất cả lại gần tình yêu Chúa hơn.                  

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin hãy ghé mắt xót thương của Cha trên các linh hồn trung tín,

như trên gia nghiệp của Con Cha.

Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người,

xin Cha ban cho họ phúc lành của Cha và luôn luôn chở che bao bọc họ.

Nhờ đó, họ không bao giờ hết mến yêu hay làm mất đi kho tàng đức tin thánh hảo,

trái lại, cùng với tất cả các triều Thần Thánh,

họ có thể tôn vinh tình thương vô hạn Cha đến muôn đời. Amen.

(Nhật ký số 1215)        


              

Ngày 4

 

Những người ngoại đạo và những người chưa biết Cha - Cha tìm kiếm con...: https://youtube.com/live/2256m2-pmdo

                    

Hôm nay con hãy mang về cho Cha

những người ngoại đạo và những người chưa nhận biết Cha.

Cha cũng đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn thương đau của Cha,

và lòng nhiệt thành sẽ có của họ đã ủi an Trái Tim Cha.

Hãy dìm họ vào trong đại dương của tình thương Cha.

(Nhật ký số 1216)    

 

“Trong con mắt của Cha, một tội nhân tìm kiếm Cha thì không còn là một tội nhân nữa,

mà là một linh hồn bị thương đang trên đường tìm về Ánh Sáng và Chân Lý”

(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ - 26/1/1969)

Ơn hoán cải của nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc, Kim Yuna

      

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương,

Chúa là Ánh Sáng của toàn thế giới.

Xin hãy đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Chúa

linh hồn những người ngoại giáo là những linh hồn chưa nhận biết Chúa.

Xin những tia sáng của ơn Chúa chiếu soi họ để cả họ nữa,

hợp với chúng con, được hân hoan chúc tụng tình thương tuyệt diệu của Chúa;

 và đừng để họ lọt khỏi cung lòng là Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa.

 

Xin ánh sáng của Tình Yêu Chúa

 Chiếu soi các linh hồn ở trong tăm tối'

    Xin ban cho những linh hồn này được nhận biết Chúa

                          Để hợp với chúng con họ chúc tụng tình thương Chúa.                     

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên linh hồn những người ngoại giáo

và những linh hồn chưa nhận biết Chúa,

nhưng được ấp ủ trong Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa Giêsu.

Xin Cha hãy thu hút họ đến ánh sáng Phúc Âm.

Những linh hồn này không biết đến hạnh phúc cao trọng là chừng nào trong việc yêu mến Cha.

Xin Cha cho cả họ nữa được hân hoan chúc tụng tình thương bao dung của Cha

đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Nhật ký số 1217

 

 

Ngày 5:

 

Những linh hồn rối đạo và lạc đạo - Cha công chính con...: https://youtube.com/live/fIfaQ1wP8yw

               

        

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

những linh hồn rối đạo và lạc đạo

mà dìm họ vào trong đại dương của tình thương Cha.

Trong cuộc Khổ Nạn cay cực của Cha,

họ đã xâu xé Thân Xác và Trái Tim Cha, tức Giáo Hội Cha.

Khi họ trở lại với Giáo Hội thì các thương tích của Cha lành lại,

nhờ đó, họ làm vơi đi cuộc Thương Khó của Cha.

(Nhật ký số 1218)

 

"Những đại tội nhân thượng hạng hãy đặt niềm cậy tin nơi tình thương của Cha. 
Họ có quyền tin cậy vào tình thương thăm thẳm của Cha trước các linh hồn khác...

Cha không thể trừng phạt dù họ có phạm tội nặng nhất, nếu họ kêu cầu đến lòng xót thương của Cha, 

ngược lại, Cha công chính hoá họ trong tình thương vô tận khôn dò của Cha".

 (Chúa Giêsu với Chị Thánh Faustina - Nhật Ký 1146)

 

Từ một người ghét Giáo hội và ủng hộ phá thai đến ơn gọi tu trì của sơ Chiara

 

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương là chính Sự Lành Thánh,

Chúa không chối từ ánh sáng cho những linh hồn tìm kiếm ánh sáng của Chúa.

Hãy đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Hết Sức Xót Thương Chúa

những linh hồn rối đạo và lạc đạo.

Bằng ánh sáng của Chúa, xin lôi kéo họ về hiệp nhất với Giáo Hội,

và đừng để họ lọt khỏi cung lòng của Trái Tim Hết Sức Xót Thương Chúa;

 trái lại, xin Chúa hãy thực hiện điều này

để cả họ nữa cũng được ngợi khen tình thương bao dung của Chúa.

                       

Cho cả những linh hồn xé tấm áo hiệp nhất của Chúa,

Một nguồn mạch xót thương chảy ra từ Trái Tim Chúa.

Sự toàn năng của tình thương Chúa, ôi Thiên Chúa.

Có thể dẫn những linh hồn này ra khỏi cảnh lầm lạc.

                       

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin ghé mắt xót thương của Cha trên những linh hồn rối đạo và lạc đạo,

những linh hồn đã phung phá các phúc lành của Cha và đã lạm dụng các ơn của Cha,

bằng việc họ cứng lòng theo con đường lầm lạc của họ.

Xin Cha đừng nhìn đến những lỗi lầm của họ,

mà là đến tình yêu của Con Cha cũng như đến cuộc Khổ Nạn dữ dội của Người

mà vì họ Người đã cam lòng chịu,

bởi cả họ nữa cũng được ủ ấp trong Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa Giêsu.

Xin Cha hãy thực hiện điều này

để họ cũng được tôn vinh tình thương vĩ đại của Cha đền muôn đời. Amen.

(Nhật ký số 1219)

 

 


Ngày 6     

              

Những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng cùng với linh hồn của những con trẻ - Cha bị thảm bại...: https://youtube.com/live/4vLXiW9ed2Y

 

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng cùng với linh hồn của những con trẻ,

mà dìm họ vào trong tình thương của Cha.

Những linh hồn này giống gần như Trái Tim Cha nhất.

Họ tăng sức cho Cha trong cuộc thương khó nghiệt ngã.

Cha thấy họ như những Thiên Thần trần thế,

những thần luôn chầu chực nơi các bàn thờ của Cha.

Cha tuôn đổ xuống trên họ tất cả những trận mưa ân sủng.

Chỉ có linh hồn khiêm hạ mới có thể nhận được ơn Cha.

Cha ưa chuộng các linh hồn khiêm nhu với lòng tin cậy của Cha.

(Nhật ký số 1220)

"Hỡi con gái của Cha ơi, con có biết cái thảm bại của một vị Thiên Chúa là gì không? 

Đó là Người không thể cứu được hết tất cả mọi người bằng Hy Sinh của Người"

(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ - 18/5/1970)

Con của một phụ nữ bị hãm hiếp trở thành linh mục

                        

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương,

chính Chúa đã phán "Hãy học cùng Cha vì Cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Xin đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Chúa

tất cả những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng và linh hồn của những con trẻ.

Những linh hồn này làm cho tất cả thiên đàng ngất ngây

và làm cho Chúa Cha trên trời mộ mến.

Họ là một bó hoa ngát hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa;

 Thiên Chúa lấy làm thích thú thưởng thức mùi thơm của họ.

Những linh hồn này vĩnh viễn ở trong Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa,

Ôi Chúa Giêsu, và họ không ngừng ca lên bản thánh ca mến yêu và thương xót.

 

 Một linh hồn hiền lành và khiêm nhượng

 Dưới thế này đã hô hấp linh khí địa đường

Và nơi hương thơm từ tấm lòng khiêm nhu của  linh hồn

                         Đấng Tạo Hóa lấy làm sướng vui.                        

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, 

xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng, 

cũng như trên linh hồn những trẻ nhỏ,

họ là những linh hồn được ấp ủ trong cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Con Cha.

Hương thơm của họ phát tỏa từ trái đất bay lên thẳng tòa Cha.

Lạy Cha của tình thương và của mọi sự tốt lành, con van xin Cha,

vì tình yêu mà Cha đã cưu mang những linh hồn này

và vì niềm vui mà Cha nhận được nơi họ: x

in Cha chúc phúc cho toàn thế giới,

để tất cả các linh hồn cùng nhau hát khen chúc tụng tình thương Cha

đến muôn thuở muôn đời. Amen.

(Nhật ký số 1221-1223)


 

 

Ngày 7

 

Những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh tình thương của Cha - Cha bị tổn thương...!: https://youtube.com/live/OnIOKFbHk0I 

                       

 

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh tình thương của Cha,

mà hãy dìm họ trong tình thương của Cha.

Những linh hồn này sầu khổ nhất về cuộc Khổ Nạn của Cha

và đã tiến vào rất sâu trong Thần Trí của Cha.

Họ là những hình ảnh sống động của Trái Tim Xót Thương của Cha.

Những linh hồn này sẽ rực rỡ chiếu sáng đặc biệt ở đời sau.

Không một ai trong họ sẽ bị rơi vào lửa hoả ngục.

Cha sẽ bảo vệ từng linh hồn trong số của họ

cách riêng vào giờ họ mệnh chung.

                 (Nhật Ký số 1224)                      

 

“Cha bị tổn thương đau đớn biết bao khi lòng thiện hảo của Cha bị ngờ vực!

Những tội bất tin tưởng đả thương Cha nhức nhối nhất”.

(Chúa Giêsu với Chị  Thánh Faustina - Nhật Ký 1076)

 

Cuộc hoán cải của một sát thủ ở Mexico


Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương,

Trái Tim Chúa là Chính Tình Yêu,

xin hãy đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa

linh hồn của những người đặc biệt hân hoan chúc tụng và sùng kính tình thương cao cả của Chúa.

Những linh hồn này mãnh liệt bởi chính quyền năng của chính Thiên Chúa.

Họ tiến lên giữa tất cả những tai ương và nghịch phản, cậy trông vào tình thương của Chúa.

Những linh hồn này được hiệp nhất với Chúa và gánh trên vai tất cả nhân loại.

Những linh hồn này sẽ không bị phán xét nghiêm thẳng,

song được tình thương của Chúa ẵm ôm khi họ lìa khỏi cõi đời này.

Một linh hồn chúc tụng lòng lành của Chúa mình

     thì được Người yêu thương cách riêng.

   Linh hồn luôn kề cận suối nước hằng sống

   Và kín múc các ân sủng từ Tình Thương Thần Linh.

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống

trên những linh hồn tôn vinh và sùng kính ưu phẩm thượng thặng nhất của Cha,

đó là tình thương vô hạn Cha,

họ là những linh hồn được ấp ủ trong Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu.

Những linh hồn này là một Tin Mừng sống động;

các bàn tay của họ đầy những việc làm xót thương,

và tâm linh của họ tràn ngập sướng vui hát khúc ca tình thương dâng lên Cha,

Ôi Đấng Tối Cao! Con van xin Cha, Ôi Thiên Chúa:

Xin Cha tỏ tình thương của Cha cho họ theo như lòng họ hy vọng và cậy tin nơi Cha.

Xin hãy hoàn tất nơi họ lời mà Chúa Giêsu đã hứa với họ

là chính Cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang của Cha,

trong cuộc đời của họ, nhất là trong giờ chết của họ,

những linh hồn sùng kính tình thương vô hạn của Cha.

(Nhật Ký số 1225)           

 

 


Ngày 8 

Những linh hồn đang ở trong ngục tù luyện tội - Cha phục hồi sinh...: https://youtube.com/live/-Rp3uCPnC-w

 

 

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

những linh hồn đang ở trong ngục tù luyện tội

mà dìm họ vào trong vực thẳm của tình thương Cha.

Hãy để cho những cơn mưa Máu của Cha làm mát mẻ những ngọn lửa thiêu đốt họ.

Tất cả những linh hồn này được Cha yêu thương nhiều lắm.

Họ đang chịu phạt đền cho đức công minh của Cha.

Để làm cho họ giảm bớt cực hình là việc ở trong quyền năng của con.

Hãy rút lấy tất cả những ân huệ từ kho tàng của Giáo Hội Cha mà chỉ cho họ.

Ôi, con chỉ cần biết được những cực hình họ phải chịu,

con sẽ liên lỉ dâng cho họ những của bố thí thiêng liêng

để trả hết nợ của họ mắc với đức công minh của Cha.

(Nhật Ký số 1226


"Nếu một linh hồn giống như một thi thể rữa nát, 

mà theo quan niệm loài người, không còn phục hồi được nữa, mọi sự hoàn toàn đã tiêu tan,

thì đối với Thiên Chúa, lại không như vậy. 

Phép lạ của Tình Thương Thần Linh phục hồi trọn vẹn linh hồn đó.

Ôi, bất hạnh biết bao những linh hồn không lợi dụng phép lạ của tình thương Thiên Chúa!

Các người sẽ kêu gào vô vọng mà cũng đã quá muộn mất rồi".

(Chúa Giêsu với Chị  Thánh Faustina - Nhật Ký 1448)

 

Bác sĩ Bernard Nathanson: từ người ủng hộ phá thai trở thành người phò sự sống

                       

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương,

Chính Chúa đã phán là Chúa mong muốn tình thương;

bởi thế, con đem vào cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa

những linh hồn trong Luyện Ngục, những linh hồn Chúa rất yêu dấu,

cũng là những linh hồn phải chịu phạt đền cho đức công minh của Chúa.

Chớ gì những mạch bùng cháy của ngọn lửa thanh lọc,

để ở tại nơi ấy nữa, tình thương quyền năng của Chúa cũng được chúc tụng.

 

  Từ nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa thanh lọc

    Tiếng ai oán dội lên tình thương Chúa,

   Và họ được dễ chịu, bổ sức, nhẹ nhàng

               Trong mạch Máu và Nước dung hòa.              

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn đang chịu khổ cực trong Luyện Ngục,

những linh hồn được ấp ủ trong Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa Giêsu.

Con van xin Cha, bằng cuộc Khổ Nạn thương đau của Chúa Giêsu Con Cha,

và bằng tất cả đắng cay đã dâng ngập Linh Hồn chí thánh Người,

hãy tỏ tình thương của Cha cho những linh hồn

đang phải trả lẽ trước phép công bình của Cha.

Xin Cha nhìn đến họ qua duy những Thương Tích của Chúa Giêsu, Con rất yêu dấu của Cha;

vì chúng con mạnh mẽ tin tưởng rằng

lòng nhân lành và xót thương của Cha không hề có giới hạn.

(Nhật ký số 1227)

 

 

  Ngày 9

   Những linh hồn đã trở nên hâm hâm dở dở - Cha đành bất lực...!: https://youtube.com/live/C2bTLX_B3PY

               

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha

những linh hồn đã trở nên hâm hâm dở dở

mà dìm họ vào vực thẳm của tình thương Cha.

Những linh hồn này đả thương Trái Tim Cha đớn đau nhất.

Linh hồn của Cha đã chịu đựng nỗi khổ tâm khiếp đảm nhất trong Vườn Cây Dầu

vì những linh hồn lừng khừng này.

Họ là lý do mà Cha đã kêu lên:

"Cha ơi, xin cất chén này khỏi Con, nếu đó quả là ý muốn của Cha".

Đối với họ, niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng là thoát thân chạy đến với tình thương của Cha.

(Nhật ký số 1228)

 

Những ý nghĩ của Cha (ở trên đồi Gôngôta) là những ý nghĩ thương hại và thương xót.

Họ không biết rằng, chỉ bằng một cử chỉ là Cha đã có thể hủy diệt họ đi rồi.

Cha để cho họ tha hồ thỏa tay hành khổ Cha, 

vì trong thâm tâm của Cha, Cha đã chấp nhận Hy Sinh theo ý muốn Cha của Cha.

Thế nhưng, nỗi sầu khổ của Cha đã tăng lên gấp bội, vì Cha đã biết rằng,

cho dù Cha có để cho mình bị hành hình đến như vậy, 

Cha vẫn không sao cứu được tất cả mọi con cái của Cha,

và đối với nhiều người, Hy Sinh của Cha sẽ trở thành luống công vô ích

(Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu của Chúa Giêsu gửi Các Hồn Nhỏ - 30/3/1972)

Người mẫu Amada Rosa Pérez, từ nỗi đau phá thai đến cuộc gặp gỡ Chúa

                        

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Cảm Thương,

Chúa là Chính Niềm Cảm Thương.

Con đem những linh hồn lừng khừng vào trong cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa.

Trong ngọn lửa của tình Chúa yêu tinh tuyền,

xin Chúa cho những linh hồn hâm dở như những tử thi này,

những linh hồn làm cho Chúa đầy những khổ tâm,

một lần nữa lại được bùng cháy lên.

Ôi Chúa Giêsu Rất Cảm Thương,

hãy thực thi tình thương toàn năng của Chúa để kéo họ vào trong tình yêu rất nồng nàn của Chúa;

 xin ban cho họ tình yêu thánh hảo làm tặng ân, vì không gì mà Chúa không làm được.

Lửa nóng và đá lạnh không thể hợp hòa;

   Một là tắt lửa hai là chảy đá.

  Thế nhưng, Ôi Thiên Chúa, bằng tình thương của Chúa,

                       Chúa có thể bù đắp cho tất cả những gì là hụt hẫng.  

                     

Lạy Chúa Cha Hằng Sống,

xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn lừng khừng

dầu sao cũng là những linh hồn được ấp ủ trong Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa Giêsu.

Lạy Cha của Tình Thương, con van xin Cha, vì cuộc Khổ Nạn dữ dội của Con Cha,

và vì ba giờ thương khó của Người trên Thánh Giá:

Cho cả họ cũng tôn vinh tình thương thăm thẳm của Cha... 

(Nhật ký số 1229)