THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Suy Niệm về Thánh Giá Chúa Kitô

Kết Thúc Đường Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh 25/3/2016

Trong Năm Thánh Thương Xót

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

 

banners-ThuSauTuanThanh-DuongThanhGia

 

 

"Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, biểu hiệu của tình yêu thần linh và của bất chính nhân trần, hình ảnh của hy tế cao cả vì yêu thương và của lòng vị kỷ vô biên đến điên khùng, là dụng cụ của chết chóc và là con đường phục sinh, là dấu hiệu của sự tuân phục và là tiêu biểu cho sự phản bội, là sợi giây treo cổ của cuộc bách hại và là ngọn cờ vinh thắng"

 

Ôi, Thánh Giá Chúa Kitô!

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, biểu hiệu của tình yêu thần linh và của bất chính nhân trần, hình ảnh của hy tế cao cả vì yêu thương và của lòng vị kỷ vô biên đến điên khùng, là dụng cụ của chết chóc và là con đường phục sinh, là dấu hiệu của sự tuân phục và là tiêu biểu cho sự phản bội, là sợi giây treo cổ của cuộc bách hại và là ngọn cờ vinh thắng.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá được dựng lên nơi những người anh chị em của chúng tôi bị sát hại, bị thiêu sống, bị xiết cổ và bị chặt đầu bởi những lưỡi dao man rợ giữa một thứ thinh lặng hèn nhát. 

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những gương mặt của trẻ em, của phụ nữ và dân chúng, tàn tạ và sợ hãi, tẩu thoát cho khỏi chiến tranh và bạo lực lại là những người chỉ tìm thấy chết chóc và nhiều tay Philatô chỉ biết phủi tay của mình.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những con người đầy những kiến thức nhưng không có tinh thần, những thành phần học giả của sự chết chứ không phải của sự sống, thành phần thay vì giảng dạy lòng thương xót và sự sống thì lại đe dọa bằng trừng phạt và chết chóc, và là thành phần lên án người công chính.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những thừa tác viên bất trung, thay vì cởi bỏ bản thân mình cho khỏi những tham vọng ảo tưởng của mình, thì lại tước bỏ ngay cả tính chất vô tội nơi phẩm vị của mình.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những con tim cứng cỏi của những ai dễ dàng phán xét kẻ khác, bằng tấm lòng sẵn sàng kết tội cho dù có cần phải ném đá, chẳng bao giờ biết nhìn nhận tội lỗi và lầm lỗi của mình.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những tỏ hiện của chủ nghĩa bảo thủ, cũng như nơi những hành động khủng bố gây ra bởi các môn đồ thuộc một số tôn giáo làm tục hóa danh Thiên Chúa và sử dụng danh thánh này để biện minh cho những hành động bạo lực chưa từng có của họ.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những ai muốn tống Thánh Giá ra khỏi những nơi công cộng và loại trừ Thánh Giá ra khỏi đời sống công chúng, nhân danh một thứ chủ nghĩa thế tục của dân ngoại hay nhân danh ngay sự bình đẳng mà chính Thánh Giá đã dạy cho chúng tôi.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi thành phần có quyền lực cũng như nơi những kẻ buôn bán vũ khí để nuôi dưỡng cái vạc chiến tranh chứa đựng máu vô tội của anh chị em chúng tôi, và cống hiến cho con cái của họ thứ bánh ăn đẫm máu.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những kẻ phản bội, thành phần lấy 30 đồng bạc để mặc cho bay chết mặc bay.

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những kẻ trộm cắp và những viên chức hối lộ, thành phần thay vì bảo toàn công ích và luân lý thì lại đem mình ra bán ở chợ đời vô luân đê tiện.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi thành phần ngu xuẩn xây dựng những thứ kho lẫm để chất chứa các kho tàng tàn mạt, mặc cho Lazarô phải chết đói ngay trước cửa nhà mình.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những kẻ hủy hoại 'ngôi nhà chung', thành phần vì vị kỷ làm tan hoang tương lai của những thế hệ mai hậu.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những vị lão thành đã từng bị bỏ rơi bởi gia đình của mìnhnơi nhữngngười tàn tật cũng như nơi trẻ em đói khổ và bị loại trừ bởi xã hội vị kỷ cùng giả hình của chúng tôi.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi các vùng Biển Địa Trung Hải và Aegean là những nơi đã trở thành các nghĩa trang của lòng tham vô độ, phản ảnh lương tâm lãnh đạm và bị tê liệt của chúng tôi.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, hình ảnh của tình yêu vô cùng bất tận và là đường lối Phục Sinh, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những con người cao cả và chính trực đang hành thiện mà không cần ai chúc tụng hay tôn vinh.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những thừa tác viên trung thành và khiêm hạ, những vị chiếu soi tăm tối nơi đời sống của chúng tôi như những cây nến bừng cháy để làm sáng lên những cuộc đời của những ai hèn kém nhất trong chúng tôi.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những khuôn mặt của thành phần nam nữ sống đời tận hiến tu trì - những người Samaritanô nhân lành - những tâm hồn đã bỏ lại mọi sự một cách âm thầm theo phúc âm, để băng bó những thương tích nghèo khổ và bất công.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những người biết thương xót, những người đã thấy được nơi lòng thương xót việc thể hiện công lý và đức tin ở mức độ cao cả nhất.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những con người nam nữ chân thành sống đức tin của mình một cách hân hoan từng ngày, bằng việc tuân giữ các giới răn với tình con thảo.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những ai thống hối ăn năn, những con người ở tận vực sâu khốn cùng của tội lỗi mình, đã có thể kêu lên rằng: Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong nước của Ngài!

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi các vị chân phúc và các thánh nhân, những vị đã biết vượt qua đêm tối đức tin mà không hề bị mất đi lòng tin tưởng vào Thánh Giá và không cho rằng mình hiểu được sự thinh lặng huyền nhiệm của Thánh Giá.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi các gia đình đang sống ơn gọi đời hôn nhân của họ một cách trung thành và hiệu quả.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những tình nguyện viên quảng đại trợ giúp những ai thiếu thốn và bị chà đạp.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những ai bị bách hại vì đức tin của mình, những người bất chấp khổ đau vẫn tiếp tục cống hiến chứng từ chân thực cho Chúa Giêsu và cho Phúc Âm.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, cả hôm nay đây nữa chúng tôi cũng thấy Thánh Giá nơi những ai đang mơ tưởng, những ai có tấm lòng của một con trẻ, những ai đang hoạt động để làm cho thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn, nhân bản và công chính hơn bao giờ hết.

 

Nơi Thánh Giá chúng tôi thấy Thiên Chúa là Đấng yêu thương cho đến cùngvà chúng tôi cũng thấy lòng hận thù của những ai muốn thống trị, cái hận thù làm mù quáng tâm trí của những ai thích tối tăm hơn ánh sáng.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, Con Tầu Noe đã cứu vớt nhân loại khỏi trận lụt tội lỗi, xin cứu chúng tôi khỏi sự dữ và khỏi Tên Gian Ác. Ôi Ngai Tòa Đavít và là ấn tín của Giao Ước thần linh và vĩnh cửu, xin hãy thức tỉnh chúng tôi khỏi sức thu hút của những gì là hư ảo! Ôi tiếng kêu của tình yêu, xin tác động nơi chúng tôi một niềm khát vọng Thiên Chúa, khát khao thiện hảo và khát mong ánh sáng.

 

Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, xin dạy chúng tôi biết rằng việc hiện lên của mặt trời thì mãnh liệt hơn là bóng tối của đêm đen. Ôi Thánh Giá Chúa Kitô, xin dạy cho chúng tôi biết rằng cái chiến thắng bề ngoài của sự dữ đang biến khuất trước ngôi mộ trống và trước niềm tin tưởng Phục Sinh và tình yêu của Thiên Chúa là những gì không gì có thể đánh bại, làm lu mờ hay suy yếu. Amen!

 

http://www.news.va/en/news/pope-francis-at-the-via-crucis-at-the-coliseum

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch)

  

Bài này đã được phổ biến trên Nguyệt San Hiệp Nhất 4/2017