THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Thiếu Nhi Fatima - Đạo Binh Dàn Trận

  

 

Biệt tặng

Các tâm hồn được Mẹ Maria triệu tập thành đạo binh dàn trận cho Trái Tim Mẹ Toàn Thắng, 

Cách riêng giới trẻ trong Phong Trào Thiếu Nhi Fatima TGP Los Angeles và Thiếu Nhi Thánh Thể

nhân dịp Giáo Hội tuyên phong hiển thánh cho Chân Phước Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

Ơn gọi chung của 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917, 100 năm trước đây, là ơn gọi hy tế cứu độ: chấp nhận mọi thánh giá Chúa gửi đến cho, để đền tạ những tội Ngài đã phải chịu và cầu cho tội nhân ơn ăn năn cải thiện đời sống.

 

Thực tế cho thấy, Thiếu Nhi Fatima Lucia lớn nhất vì Biến Cố Fatima đã chịu đau khổ nhiều nhất, bởi chính gia đình em cũng như cha sở nhất là ma quỉ, nên chỉ biết tìm nơi nương náu và đường đến với Chúa là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, trong khi Thiếu Nhi Phanxicô lại chuyên tâm đền tạ Chúa với chuỗi Kinh Mân Côi luôn nắm trong tay, và Thiếu Nhi Giaxinta chuyên lo hy sinh cứu các tội nhân đáng thương để họ có thể ăn năn cải thiện đời sống.

 

Ơn gọi hy sinh cứu độ của 3 Thiếu Nhi Fatima được phản ảnh nơi Bí Mật Fatima ở chỗ ngọn đồi tử đạo có cây thập giá trên đó. Hình ảnh thập giá trên đồi cao ở phần Bí Mật Fatima thứ ba chính là hình ảnh của Đồi Tử Giá Canvê, hình ảnh hiến tế cứu độ của Chúa Kitô. 3 Thiếu Nhi Fatima, ngay sau khi đồng thanh đáp ứng một cách nhanh chóng: “Vâng chúng con sẵn sàng” trước lời kêu gọi của Mẹ Maria, các em đã được Thiên Chúa chiếm đoạt qua hiện tượng các em được chìm ngập trong ánh sáng phát ra từ bàn tay của Mẹ Maria, nhờ đó, Người đã tiếp tục thực hiện công cuộc hy tế cứu độ của Người nơi các em và qua các em.

 

Qua Giaxinta, Người tiếp tục hy sinh cứu các tội nhân đáng thương cho họ khỏi sa hỏa ngục. Nơi Phanxicô, Người tiếp tục tỏ ra buồn khổ vì tội lỗi của nhân loại đã không ngừng xúc phạm đến Người. Nơi Lucia, Người tỏ ý muốn làm cho Mẹ Người được nhận biết và yêu mến, để nhờ Mẹ đem về cho Người chẳng những thành phần tội nhân “cần đến lòng Chúa thương xót hơn” mà còn cả thành phần môn đệ đích thực của Người nữa, thành phần chứng nhân trung thực cho Người, thành phần trở thành như một đạo binh dàn trận của Đức Mẹ Mân Côi, như ‘triều thiên 12 ngôi sao” của Điềm Lạ Maria.

 

Bình thường tác động thần linh theo tiến trình tu đức nơi một linh hồn đi từ đánh động, thu hút và chiếm đoạt. Tác động thần linh đầu tiên là đánh động linh hồn, một là bằng một câu Kinh Thánh, nhất là câu Phúc Âm nào đó, hay bằng một thất bại trần gian nào đó v.v., để con người tự nhiên nghĩ lại mà bắt đầu trở về với Chúa.

 

Tác động thần linh tiếp theo là thu hút linh hồn, không phải chỉ bằng những ơn an ủi thiêng liêng liên quan tới tình cảm ban đầu ở giai đoạn khởi sinh, mà bằng những ơn soi sáng thiêng liêng liên quan đến lý trí ở giai đoạn tiến sinh, những ơn soi sáng được xuất phát từ lời Chúa trong Thánh Kinh (nếu là những tâm hồn có kiến thức), hay từ những kinh nguyện được linh hồn sử dụng, hoặc từ lời giảng dạy của các vị lãnh đạo tinh thần, hay từ giáo lý được truyền thụ (nếu là những tâm hồn kém học thức).

 

Tác động thần linh thứ ba là chiếm đoạt, liên quan tới lòng muốn của con người, được mở màn bằng cuộc thanh tẩy đức tin cho tinh tuyền, bằng tâm trạng bình an cậy trông phó thác trong chính đêm tối tăm, và bằng việc sẵn sàng chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý Chúa, để Chúa muốn làm gì thì làm v.v.

 

Tuy nhiên, vì thánh thiện là của Chúa, Đấng muốn thông cho ai, lúc nào và bao nhiêu tùy ở Ngài. Chẳng hạn, điển hình nhất là trường hợp của nhân vật Pharisiêu tên là Saolê, một con người cực bảo thủ đối với đạo cha ông của mình, đến độ đã hung hăng quá khích tự động đến xin lệnh của Hội Đồng Do Thái để đi bách hại thành phần tín đồ sống theo đường lối mới phản đạo cha ông. Thế mà, đùng một cái, đã được Thiên Chúa chiếm đoạt, bằng việc quật ngã ngài và chữa lành cho ngài, đến nỗi, sau đó, ngài được mang danh hiệu tông đồ, tức thuộc về thành phần chứng nhân tiên khởi như Nhóm 12 theo Chúa Kitô ngay từ ban đầu, vì ngài cũng được chính Người kêu gọi, tỏ mình ra cho và sai đi rao giảng cùng làm chứng nhân cho Người (x Acts 22:1-21).

 

Cùng với một thừa tác vụ của một vị Tông Đồ Dân Ngoại thượng hạng phi thường như thế, về tu đức, vị Tông Đồ Dân Ngoại được Thiên Chúa chiếm đoạt bất ngờ này đã được đưa lên tới tầng trời thứ ba (x 2Cor 12:2), đã được nên một với Chúa đến nỗi không gì có thể tách ngài ra khỏi tình yêu Chúa Kitô (x Rm 8:38-39), và đến nỗi không phải là ngài sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong ngài (x Gal 2:20), hãnh diện của ngài là thập giá Chúa Kitô (x Gal 6:14).

 

Phần các em Thiếu Nhi Fatima cũng thế, chính Thiên Chúa đã chiếm đoạt các em. Và cũng chính vì các em, nhất là hai Chân Phước Phanxicô và Giaxinta, (nhị  vị thánh trẻ nhất của Giáo Hội, nhị vị dự  thánh có thể sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô  tuyên phong hiển thánh ở chính Linh Địa Fatima vào ngày 13/5/2017, dịp Giáo Hội hoàn vũ, qua vị giáo hoàng của m ình, long trọng cử hành 100 năm Fatima, 13/5/1917), hai em thiếu nhi thụ khải đã được Ngài hoàn toàn chiếm đoạt, tức Thánh Linh hoàn toàn làm chủ các em, và Ý muốn toàn năng yêu thương cứu độ của Thiên Chúa được “thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (Mt 6:10) nơi lòng tin yêu trọn hảo của các em, mà các việc các em làm mới có tính cách thần linh và mới có tác dụng thần linh, có một giá trị cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô.

 

Thế nhưng, nếu quả thực 3 Thiếu Nhi Fatima được Thiên Chúa chiếm đoạt như thế thì tác động thần linh ở vào giai đoạn tu đức thứ ba hiệp sinh này đã xẩy ra vào lúc nào trong cuộc đời của các em?

 

Thật thế, theo Hồi Ký của Chị Lucia thì ngay vào lần Mẹ Maria hiện ra với các em hai lần đầu, 13/5 và 13/6/1917, là hai lần liên quan trực tiếp đến thân phận và ơn gọi đặc biệt của các em, trước khi các em được tiết lộ cho biết Bí Mật Fatima rất quan trọng ở lần thứ ba 13/7.

 

Chính chị Lucia đã thuật lại sự kiện tác động thần linh chiếm đoạt liên quan đến đời sống tu đức của các em vào lần hiện ra thứ nhất 13/5, sau lời Đức Mẹ vừa hỏi vừa kêu gọi các em:

 

- Các con có sẵn lòng dâng mình cho Thiên Chúa chấp nhận mọi đau khổ Ngài gửi đến, như việc đền tạ những xúc phạm Ngài phải chịu mà cầu cho tội nhân ăn năn trở lại không?

 

- Vâng, chúng con sẵn lòng!

 

- Vậy thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ phù trợ các con.

 

Nói xong những lời ‘ơn Chúa sẽ phù trợ các con’, Đức Mẹ mở rộng tay ra, tỏa xuống một luồng ánh sáng, thấu suốt lòng trí 3 Thiếu Nhi, làm cho các em thấy các em trong Chúa còn rõ hơn là thấy các em trong gương. Cảm thấy bị thúc đẩy bởi ơn thiêng, các em đã qùi xuống và lập lại trong lòng:

 

- Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, con thờ lạy Chúa Lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con, con yêu mến Chúa trong Bí Tích Cực Thánh.

 

Vào lần hiện ra thứ hai 13/6 cũng thế, sau khi nói với Lucia rằng Phanxicô và Giaxinta là hai người em họ thân thiết của Lucia được về trời sớm, còn Lucia còn phải ở lại thế gian lâu hơn, vì “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến.  Người muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”, và để an ủi Lucia bấy giờ cảm thấy buồn  “Con ở lại một mình hay sao?”, Mẹ đã trấn an em rằng:  “Không đâu con! con buồn lắm phải không? Đừng có thất vọng! Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ là nơi con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa”. Nói xong, Đức Mẹ mở tay ra như lần trước, làm 3 em cảm thấy các em được chìm ngập trong Chúa. Phanxicô và Giaxinta chìm vào ánh sáng chiếu lên trời, còn Lucia vào ánh sáng chiếu xuống đất. Phía trước bàn tay Mẹ là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ bị gai cuốn chọc thủng cần được đền tạ. Đây là lần đầu tiên Mẹ Maria tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ra cho loài người thấy qua 3 em thiếu nhi đại diện.

 

Thật ra, tác động thần linh chiếm đạt các em Thiếu Nhi Fatima này đã bắt đầu xẩy ra từ năm 1916, vào mùa thu, khi các em được Thiên Thần Hòa Bình hiện ra cho Lucia rước lễ và cho Phanxicô với Giaxinta (bấy giờ chưa tới tuổi được rước lễ như Lucia) uống máu, với những lời như sau:

 

       Các em hãy nhận lấy Mình và uống Máu của Chúa Giêsu Kitô đã bị phỉ báng khủng khiếp bởi những con người vô ơn bội nghĩa. Các em hãy đền bù lại những tội ác và hãy an ủi Thiên Chúa của các em”.

 

Sau đó, vị Thiên Thần Hòa Bình này phủ phục xuống đất để cùng với các em lập lại ba lần lời cầu nguyện ngài vừa dạy cho các em trước khi cho các em hiệp lễ để hiến dâng Thánh Thể đền tạ Ba Ngôi cầu cho thế giới là “Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh…” và biến đi, các em cảm thấy lần đầu tiên được Thiên Chúa chiếm đoạt, như được chính chị Lucia thuật lại như sau:

 

       Bị thúc đẩy bởi một quyền lực siêu nhiên bao chiếm chúng con, chúng con đã bắt chước tất cả những gì vị Thiên Thần này làm, phủ phục xuống đất như ngài làm cùng lập lại các lời nguyện như ngài đọc. Cái mãnh lực của việc Thiên Chúa hiện diện quá mạnh mẽ đến nỗi đã hút lấy chúng con hầu như hoàn toàn làm chúng con bị tan biến đi. Nó dường như làm cho chúng con mất hết cả việc sử dụng các giác quan thể lý trong một thời gian khá lâu. Trong những ngày ấy, chúng con đã thi hành tất cả mọi việc làm bề ngoài của chúng con như thể được hướng dẫn bởi cùng một mãnh lực siêu nhiên đã thúc đẩy chúng con hơn nữa. Niềm bình an và hạnh phúc chúng con cảm được rất ư là lớn lao, nhưng hoàn toàn ở bên trong, vì linh hồn của chúng con được hoàn toàn chìm ngập trong Thiên Chúa. Chúng con cũng cảm thấy được siêu thoát rất nhiều về cả thể lý nữa”.

 

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong bài giảng phong Chân Phước cho hai Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta ngày 13/5/2000 tại chính Linh Địa Thánh Mẫu Fatima cũng đã công nhận sự kiện tác động thần linh chiếm đoạt các em đến nỗi làm biến đổi các em. Nguyên văn những lời của Đức Thánh Cha đã cảm nhận và chia sẻ trong bài giảng như sau:

 

       Theo dự án thần linh, ‘một người nữ mặc mặt trời’ (Rev 12:1) từ trời xuống mặt đất này để viếng thăm các trẻ em diễm phúc của Chúa Cha. Bằng một giọng nói và con tim từ mẫu, Bà đã nói với các em rằng Bà xin các em hãy dâng mình làm vật hy sinh đền tạ, khi cho các em biết là Bà đã sẵn sàng dẫn các em đến với Thiên Chúa rồi. Thế nên, các em đã thấy một luồng ánh sáng phát ra từ bàn tay từ mẫu của Bà thấu vào nội tâm của các em, nhờ đó các em cảm thấy mình được chìm ngập trong Thiên Chúa, theo các con cho biết, như một người thấy mình trong gương soi vậy.


Sau đó, Phanxicô, một trong ba trẻ em diễm phúc, đã than lên rằng: ‘Chúng ta nóng lên trong luồng ánh sáng là Thiên Chúa đó mà chúng ta không bị thiêu rụi đi. Thiên Chúa giống như cái gì nhỉ? Không thể nào nói được. Thật vậy, chúng ta không thể nào có thể nói cho người ta biết được’. Thiên Chúa: một ánh sáng bừng cháy mà không thiêu hủy. Moisen cũng đã có cùng một cảm nghiệm khi ông thấy Thiên Chúa trong bụi cây cháy; ông đã nghe thấy Thiên Chúa nói rằng Ngài quan tâm đến việc dân Ngài phải làm nô lệ nên đã quyết định nhờ ông giải cứu họ: ‘Ta sẽ ở cùng ngươi’ (x Ex 3:2-12). Những ai nhận được sự hiện diện này đều trở nên một nơi trú ngụ để thành một ‘bụi cây cháy’ của Đấng Tối Cao.


”Điều gây ấn tượng nhất và đã hoàn toàn chiếm đoạt Chân Phước Phanxicô là việc Thiên Chúa ở trong luồng ánh sáng vô tận đã thấu nhập tận thâm tâm ba em ấy. Thế nhưng, Thiên Chúa chỉ nói với một mình Phanxicô, như em cho biết, là Ngài ‘buồn biết bao’. Có một đêm kia, bố của em nghe thấy em thổn thức thì hỏi em tại sao em khóc; người con của ông liền trả lời rằng: ‘Con đang nghĩ đến Chúa Giêsu là Đấng rất buồn phiền vì các tội lỗi đã xúc phạm đến Người’. Em đã được thúc đẩy bởi một ước vọng duy nhất đó là ‘an ủi Chúa Giêsu và làm cho Người được vui’ – thật lạ lùng về ý nghĩ của các trẻ em.


”Một cuộc biến đổi đã xẩy ra trong cuộc đời em, một cuộc đổi thay chúng ta có thể gọi là tận gốc rễ: một cuộc biến đổi hoàn toàn khác thường đối với trẻ nhỏ ở vào lứa tuổi của em. Em hăng say dấn mình vào cuộc sống thiêng liêng, được biểu lộ bằng việc chuyên tâm sốt sắng cầu nguyện, và đã đạt tới một thứ thần hiệp thực sự với Chúa. Cuộc sống thiêng liêng này thôi thúc em tiến đến việc thanh tẩy tâm linh bằng việc từ bỏ những thích thú riêng tư và ngay cả những trò chơi vô tội của thuở thiếu thời.

 

Phanxicô không hề than phiền khi chịu đựng các đau đớn cả thể do bệnh nạn gây ra làm cho em phải chết. Để an ủi Chúa Giêsu, tất cả hầu như là quá ít đối với em, ở chỗ, em đã chết với một nụ cười trên môi. Bé Phanxicô đã có một ước vọng cả thể trong việc đền bồi những xúc phạm của các tội nhân, bằng việc nỗ lực sống tốt lành và hiến dâng các hy sinh và lời cầu nguyện. Đời sống của Giaxinta, đứa em gái của em, nhỏ hơn em gần hai tuổi, cũng được những cảm thức này tác động”.

 

Đúng thế, chính vì được Ngài chiếm đoạt mà các em đã cảm thấy không có gì tốt lành hơn Chúa và cao trọng hơn Chúa, đến nỗi các em đã không còn thiết một sự gì trên đời này nữa, kể cả những điều vô tội đối với các em, như Lucia bỏ sở thích ăn mặc diêm dúa, Phanxicô bỏ sở thích ngồi trên đồi cao thổi sáo hát các bài hát dân ca, và Giaxinta bỏ sở thích múa nhẩy mỗi khi nghe thấy tiếng sáo của anh Phanxicô. Thậm chí các em cũng chẳng thiết gì tới mạng sống của các em, đến độ không còn biết sợ chết là gì, như đã xẩy ra sau lần Mẹ Maria hiện ra thứ 3 và ngay trước lần hiện ra thứ 4 với các em, khi các em bị chính quyền địa phương chộp bắt mang đi điều tra, giam nhốt, hăm dọa đủ thứ.

 

Chưa hết, cũng chính vì các em được Thiên Chúa chiếm đoạt bất ngờ và hoàn toàn như thế, chẳng những các em tỏ ra những tác động của giai đoạn khởi sinh là bỏ mình, mà còn tỏ ra những tác động nội tâm của giai đoạn tiến sinh nữa, đó là tác động sống nguyện cầu thân mật với Thiên Chúa, qua ý hướng làm mọi sự để đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”. Cá nhân mỗi  em đã tự thực hiện ý hướng và tâm tình đền tạ này mà còn nhắc nhở và thúc giục nhau làm theo ý chỉ ấy nữa. Riêng Phanxicô, dù rất thích chơi với chị Lucia và em Giaxinta, em vẫn tìm dịp lẩn tránh để cầu nguyện một mình với Chúa Giêsu Ẩn Thân của em.

 

Và cũng chính vì được Thiên Chúa chiếm đoạt như thế, các em đã thật sự trở nên dụng cụ lợi hại trong tay Ngài, được Ngài khôn khéo sử dụng để làm việc của Ngài và cho Ngài, như qua đau khổ các em, cách riêng của Lucia, Ngài tỏ cho con người biết tính chất chân thực của Biến Cố Fatima, qua đời sống chuyên chú nguyện cầu của các em, nhất là của Phanxicô, Ngài thánh hóa bản thân các em, và qua hy sinh của các em, đặc biệt của Giaxinta, Ngài đưa các linh hồn tội nhân lên thiên đàng. Đúng thế, Phanxicô và Giaxinta chỉ được biến đổi từ khi Mẹ Maria hiện ra với các em mà thôi. Nghĩa là, chỉ trong vòng 2 năm (đối với trường hợp của Phanxicô) và 3 năm (đối với trường hợp của Gianxinta), kể từ khi Mẹ Maria hiện ra với các em (1917), hai em đã nên thánh.

 

Không phải hay sao, kể cả việc các em tự nhiên sẵn lòng chấp nhận lời mời gọi để trở thành của lễ hy sinh đền tạ Thiên Chúa mà cứu các tội nhân, việc các em nhất định từ bỏ những thú vui lành mạnh vô tội tư nhiên của tuổi thiếu nhi hồn nhiên của mình, nhất là việc các em hăng say hy sinh, kiên trì chịu đựng tất cả mọi sự theo ý Chúa v.v. đều bởi ơn Chúa ban cho. Thiên Chúa đã thông sự thánh thiện của Ngài ra cho các em, ở chỗ, cho các em thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa Kitô, bằng cách gửi đến cho các em những khổ đau vượt quá tầm sức thiếu nhi của các em.

 

Đó là lý do, sau khi các em thưa: “Vâng chúng con sẵn sàng”, Mẹ Maria đã báo trước cho các em thấy cả thập giá lẫn ân sủng của Thiên Chúa: “Vậy thì các con sẽ chịu nhiều đau khổ, song ơn Chúa sẽ nâng đỡ các con”. Thánh nhân nói chung và hai tân Á Thánh Thiếu Nhi Tiên Khởi Phanxicô và Giaxinta nói riêng đúng là Sản Phẩm Thần Linh Thời Đại vậy. Phanxicô và Giaxinta thực sự là Sản Phẩm Thần Linh của Thiên Chúa nhưng lại hoàn toàn được chế tạo tại Hãng Khiết Tâm Mẹ Maria.

 

Đúng thế, vào lần hiện ra thứ hai, 13/6/1917, Mẹ đã nói riêng với Lucia và chung với ba Thiếu Nhi Fatima như sau: “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi con nương náu và là đưng đưa con đến với Thiên Chúa”. Sự kiện này đã hoàn toàn ứng nghiệm những gì Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) đã viết từ đầu thế kỷ 18 trong cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ngài:

 

       Quyền năng của Mẹ Maria trên tất cả mọi quỉ ma sẽ đặc biệt chiếu sáng vào những thời buổi sau này, khi mà Satan giăng bẫy gót chân Mẹ: tức là giăng bẫy các tôi tớ khiêm hạ và con cái nghèo hèn của Mẹ, thành phần Mẹ sẽ lập nên để chống lại với hắn” (đoạn 54);

 

Họ sẽ vác trên vai mình một thứ Thánh Giá đẫm máu, tay phải họ cầm Tượng Chuộc Tội, tay trái của họ nắm Tràng Kinh Mân Côi, con tim của họ ghi Thánh Danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria, hành vi cử chỉ của họ bộc lộ đức hạnh và khổ hạnh của Chúa Giêsu Kitô. Họ là những con người cao cả sẽ phải đến; còn Mẹ Maria, theo lệnh của Đấng Tối Cao, chính là vị sẽ trang bị cho họ…” (số 59).

 

Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong bài giảng Phong Chân Phước cho Thiếu Nhi Fatima Giaxinta, ở đoạn 6, đã xác nhận vai trò của Mẹ Maria nơi cuộc Sống Thánh Chứng Nhân của em như sau:

 

       Tôi muốn nói những lời cuối cùng với các em nhỏ: các em trai em gái thân mến, Cha thấy nhiều người trong các em trang phục giống như Phanxicô và Giaxinta vậy. Các em mặc đẹp lắm! Thế nhưng, chút nữa đây hay ngày mai các em sẽ cởi những thứ y phục này ra và... những nhỏ mục đồng ấy không còn nữa. Họ không được mất đi phải không các em? Đức Mẹ cần tất cả các em trong việc an ủi Chúa Giêsu, Đấng buồn phiền vì nhiều điều xấu xa gây ra cho Người; Người cần đến những lời cầu nguyện cũng như những hy sinh cho tội nhân của các em. Các em hãy xin cha mẹ và thầy cô của mình ghi danh của các em vào ‘trường’ của Đức Mẹ, để Đức Mẹ có thể dạy các em nên giống như các bé mục đồng này, những bé mục đồng đã cố gắng làm theo những gì Mẹ xin họ. Cha muốn nói cho các em biết là ‘nhờ phục tùng và lệ thuộc vào Mẹ Maria, trong một thời gian ngắn người ta sẽ tiến bộ hơn là cả bao nhiêu năm theo những sáng kiến cá nhân khi cậy dựa vào mình’ (Thánh Long Mộng Phố – Louis de Montfort, Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, đoạn số 155). Đó là lý do tại sao các bé mục đồng ấy đã nên thánh rất nhanh như vậy. Có một người đàn bà tiếp đãi Giaxinta ở Lisbon, khi nghe nhỏ gái này có những lời khuyên răn rất hay ho và khôn ngoan thì hỏi ai đã dạy em điều ấy, em trả lời rằng: ‘Chính là Đức Mẹ’. Bằng tất cả lòng quảng đại của mình trong việc chuyên tâm sống theo đường hướng của một Vị Thầy tốt lành như vậy, Giaxinta và Phanxicô đã sớm đạt tới đỉnh trọn lành”.

 

Nguyên sự kiện Thiếu Nhi Fatima Phanxicô lúc nào cũng cảm thương Chúa Giêsu Thánh Thể mà em gọi là “Chúa Giêsu Ẩn Thân” và tìm dịp để âm thầm an ủi Người vì “Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”, với chuỗi kinh mân côi luôn nắm trong tay, đã đủ cho thấy Thiếu Nhi Fatima quả thực là một tinh binh được Mẹ Maria huấn luyện.

 

Chúng ta không biết Thiếu Nhi Fatima Phanxicô đã an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân của em ra sao và những gì, nhưng, căn cứ vào chuỗi kinh mân côi trong tay của em, chúng ta có thể suy đoán rằng em đã “cầu kinh Mân Côi” bằng tâm tình Magnificat cảm tạ ngợi khen Chúa của Mẹ Maria. Em là một trong ba Thiếu Nhi Fatima không được thấy Đức Mẹ ngay vào lần hiện ra đầu tiên, cho tới khi em lấy chuỗi kinh mân côi ra lần hạt. Sau đó, cho dù em được nhìn thấy Đức Mẹ mỗi lần Mẹ hiện ra, song vẫn không được nghe thấy Mẹ nói gì hết, ngoại trừ nghe Thiếu Nhi Fatima Lucia lớn nhất thuật lại. Đó là lý do, sau khi tiết lộ toàn bộ Bí Mật Fatima 3 phần, Mẹ Maria đã dặn dò “đừng tiết lộ cho một ai. Còn Phanxicô thì được”.

 

Nếu quả thực Thiếu Nhi Fatima Phanxicô, ngay từ đầu thế kỷ 20, khi em chưa tới tuổi Rước Lễ bấy giờ, đã biết dùng Kinh Mân Côi để an ủi và đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, thì quả thực Fatima đã đi trước Giáo Hội về vấn đề thực hành sống đạo theo chiều hướng Kitô Thánh Mẫu Học này cả gần một thế kỷ. Tại sao?

 

Người viết còn nhớ, trước Năm Mân Côi, 16/10/2002-19/10/2003, nói chung không được phép lần hạt Mân Côi vào giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể (trong mặt nhật) đặt ngoài Nhà Tạm. Thế nhưng, từ sau khi vị Giáo Hoàng mang tông hiệu “Totus tuus”, trong Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, được ban hành vào ngày kỷ niệm năm thứ 25 làm Giáo Hoàng của mình, 16/10/2002, ở đoạn 3, định nghĩa rằng “việc cầu kinh mân côi chẳng qua chỉ là việc cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô”, người viết thấy việc cầu Kinh Mân Côi đã được sử dụng trong giờ chầu Thánh Thể lộ thiên.

 

Tóm lại, nếu 3 Thiếu Nhi Fatima là một đạo binh dàn trận của Mẹ Maria, thì trận đồ các em đã dàn ra giống như là một vòng tròn, có ba phần: phần ngoại biên, đường bán kính, và  tâm điểm của vòng tròn. Ba Mệnh Lệnh Fatima liên quan tới 3 Thiếu Nhi Fatima, ở chỗ, Giaxinta hy sinh cầu nguyện cho các tội nhân Cải Thiện Đời Sống, Phanxicô an ủi Chúa Giêsu Ẩn Thân bằng việc Cầu Kinh Mân Côi, và Lucia làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến qua việc truyền bá lòng Tôn Sùng Mẫu Tâm.

 

Nếu Chúa Giêsu Thánh Thể là cốt lõi của Biến Cố Fatima và Sứ Điệp Fatima, thì Người là tâm điểm của vòng tròn. Nếu Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria là nơi nương náu và là đường đưa chúng ta đến với Thiên Chúa thì Mẹ Maria là Bán Kính của vòng tròn. Và nếu Chúa Giêsu Thánh Thể như Tâm Điểm của vòng tròn, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria như Bán Kính của vòng tròn, thì tội nhân như Ngoại Tuyến của vòng tròn.

 

Thiếu Nhi Fatima Giaxinta đặc trách vùng Ngoại Tuyến là các tội nhân cần phải được hy sinh giải cứu; Thiếu Nhi Fatima Lucia trấn đóng chiếc cầu nối Bán Kính giữa ngoại tuyến và tâm điểm vòng tròn là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, nơi nương náu và là đường dẫn cho các tội nhân đến cùng Thiên Chúa; Thiếu Nhi Fatima Phanxicô giữ đồn Thánh Thể là Nơi “đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”.

 

Thế trận của Lực Lượng Thiếu Nhi Fatima, căn cứ vào chung Ơn Gọi Fatima của 3 em là trở thành hy tế cứu đời, cũng như vào đặc vụ chuyên biệt của từng em, như được phân tích trên đây, thì các em dàn trận theo chiến lược vừa thủ (Phanxicô với tâm điểm Thánh Thể) vừa công (Giaxinta với ngoại biên Tội Nhân) vừa tiếp vận và tiếp viện nữa (Lucia với bán kính Trái Tim Mẹ).

 Bài này được Nguyệt San Hiệp Nhất GP Orange phổ biến số Tháng 5/2017,

mừng 2 Chân Phước Thiếu Nhi Fatima Thụ Khải Phanxicô và Giaxinta được phong hiển thánh 13/5/2017