THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG - HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ: LINH ĐẠO

(Loạt emails 12-20/12/2017 chia sẻ với Nhóm TĐCTT-HSTTM đợt đầu tiên ngày 8/12/2017)

TĐCTT-HSTTM Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

Một Ám Ảnh - Thế Trận Về Nguồn

Linh Đạo Về Nguồn - Đi Vào Chính Ngạch

Sống Tâm Tình Đền Tạ

Cầu Kinh Mân Côi Hằng Ngày

 Cử Hành Thánh Thể

Niềm Vui Thương Xót 

Một ngày tràn đầy Niềm Vui

Niềm Vui Thiên Đường 

 Một Ám Ảnh - Thế Trận Về Nguồn

 

 

Quí TĐCTT - HSTTM chí thiết của em trong LTXC vô biên và TTMTT,

 

Trước hết, nhân lễ Đức Mẹ Gualalupe ở Mỹ Châu nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, chúng ta phải cảm tạ TTMTT đã triệu tập một số TĐCTT chúng ta để trở thành Đạo Binh Thương Xót (ĐBTX) đầu tiên của Mẹ trong Nhóm TĐCTT vào chính Lễ Trọng Kính Mẹ Vô Nhiễm 8/12 Năm Thánh Mẫu Fatima Bách Niên 2017, thời điểm chung Nhóm TĐCTT chúng ta khai mạc Năm Đạo Binh Thương Xót 2018, để Mẹ có thể truyền đạt cho chúng ta là thành phần "vô phúc" thực tại "đầy phúc"  Mẹ được hưởng ngay từ lúc Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu. Tức là Mẹ truyền đạt cho chúng ta chính Chúa Kitô "quả phúc" của cung lòng trinh nguyên Mẹ, một "quả phúc" còn chính là Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Chúa Kitô mà Mẹ là đệ nhất tạo vật về ân sủng được hoan hưởng trước hết, trên hết và hơn hết

 

Càng được thông hưởng vào và thừa hưởng một phần nào thực tại "đầy phúc" của Mẹ Maria, TĐCTT - HSTTM chúng ta mới có thể cảm nghiệm thấy cái "nhiềunhư Mẹ: "nhiều linh hồn bị hư đi", hay "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". Có thế TĐCTT - HSTTM chúng ta mới thấy được tất cả ý nghĩa và giá trị của cuộc đời mau qua ngắn ngủi trên trần gian này của chúng ta chỉ là và chính là ở chỗ sống chết cho Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của "những linh hồn cần đến LTXC hơn". 

 

Thật vậy, một khi tâm hồn chúng ta được thông phần vào thực tại "đầy phúc" của bản thân Mẹ Maria, hay tham hưởng phần nào tình trạng "có phúc" của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, thì TĐCTT - HSTTM chúng ta, như Mẹ Maria, bấy giờ chắc chắn chỉ còn một khát vọng duy nhất và một mối quan tâm hơn hết ở trên đời này đó là Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" và Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của "những linh hồn cần đến LTXC hơn", đến độ, Ơn Chúa Cứu Độ và Phần Rỗi Tội Nhân liên lỉ ám ảnh chúng ta, chi phối chúng ta, chẳng những hằng ngày mà còn hằng giây hằng phút, trở thành động lực thúc đẩy chúng ta dám hy sinh tất cả, và thành nghị lực khiến chúng ta dám chịu đựng tất cả.

 

Với ý thức như thế, thành phần TĐCTT - HSTTM chúng ta mới có tham vọng và mới có thể nỗ lực trở thành một Đạo Binh Thương Xót, một Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ Maria, ở một Thế Trận Về Nguồn theo kiểu Vòng Tròn LTXC, như Mẹ đã thực hiện nơi 3 Thiếu Nhi Fatima Thụ Khải như sau:

 

"Thiên Chúa của chúng ta" là tâm điểm

Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" cần phải được đền tạ, 

như ơn gọi và sứ vụ của Thánh Thiếu Nhi Fatima Phanxicô;


"Những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn" 

ở ngoại biên xa rời tâm điểm cần được cứu rỗi, 

như ơn gọi và sứ vụ của Thánh Thiếu Nhi Fatima Giaxinta;


"Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là đường đưa con đến với Thiên Chúa" 

là đường kính nối ngoại biên với tâm điểm, cần được "nhận biết và yêu mến", 

như ơn gọi và sứ vụ của Thiếu Nhi Fatima Nữ Tu Lucia.

 

Như thế, Thế Trận Về Nguồn của Đạo Binh Thương Xót bao gồm 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly, đó là Đền Tạ Chúa + Cứu Tội Nhân + Với Đức Mẹ.

 

Đền Tạ Chúa - Như Thánh Thiếu Nhi Fatima Phanxicô, bằng Kinh Mân Côi, Giữ Mình Sạch Tội và An Ủi Chúa Giêsu Thánh Thể;

 

Cứu Tội Nhân - Như Thánh Thiếu Nhi Fatima Giaxinta, bằng khao khát hy sinh và biến mọi sự trở thành hy sinh cho các tội nhân đáng thương;

 

Với Đức Mẹ - Như Thiếu Nhi Fatima Nữ Tu Lucia, bằng Đời Tận Hiến cho Mẹ như một trẻ nhỏ, nhờ đó được Mẹ lưu giữ trong lòng Mẹ như Mẹ cưu mang Chúa xưa.


Em sẽ tiếp tục chia sẻ từ từ hơn thêm về Linh Đạo HSTTM qua emails hay trong các Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng. Xin TĐCTT - HSTTM tìm giờ đọc kỹ Thủ Bản nhé.


Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi nương náu và là đường đến cùng Thiên Chúa muôn đời của TĐCTT HSTTM chúng con. Amen.


Linh Đạo Về Nguồn - Đi Vào Chính Ngạch

 

 

 

Từ email này, cùng với quí TĐCTT-HSTTM của em, chúng ta bắt đầu đi sâu vào Linh Đạo TĐCTT-HSTTM, một Linh Đạo Về Nguồn là chính LTXC, bằng cách Đi Vào Chính Ngạch (mainstream) là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, để như Mẹ và với Mẹ, chúng ta mới thực sự và trọn hảo có được một Tâm Tình Đền Tạ đối với "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta", cho phần rỗi của "những linh hồn cần đến LTXC hơn". Việc TĐCTT-HSTTM chúng ta Đi Vào Chính Ngạch cũng chẳng khác gì như việc chúng ta lái xe từ đường trong (city street), như từ trước tới nay, vừa chật hẹp lại vừa chậm chạp, bắt đầu vào đường ngoài (highway hay freeway), vừa rộng rãi vừa mau chóng. 

Thật vậy, nếu Exit, một chữ tiếng Anh, nghĩa là RA ("ra" khỏi xa lộ), thường chỉ xuất hiện ở 1 tấm bảng hiệu ngoài xa lộ, chứ không bao giờ ở những ngõ từ đường trong thành phố dẫn VÀO xa lộ (bao gồm cả freeway lẫn highway), một con đường được coi như là Đường Chính, là Chính Lộ, là Chính Ngạch (mainstream), là đường mà ai cũng muốn đi nhanh hơn và đi xa hơn, thì việc một số TĐCTT chúng ta Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hôm Lễ Mẹ Vô Nhiễm ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona Thứ Sáu 8/12/2017 chính là việc chúng ta cùng nhau đã thực sự Đi "VÀO" Chính Ngạch là Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. 

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà chúng ta tận hiến để "Đi Vào Chính Ngạch" ấy chẳng khác nào như một Freeway thông suốt, không đèn đỏ hay bảng stops, gây ra bởi bản chất yếu hèn và khuynh hướng tội lỗi của chúng ta, một Freeway thênh thang "dẫn đến cùng Thiên Chúa" là cùng đích hiện hữu và trọn lành một cách an toàn nhất, trọn hảo nhất, ngắn tắt nhất và mau chóng nhất.

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà chúng ta tận hiến để "Đi Vào Chính Ngạch" ấy còn là một Highway xuyên bang, một Xa Lộ duy nhất cũng là một Tốc Lộ (Expressway) dẫn TĐCTT-HSTTM lên tới Sọ Trường là Đỉnh Canvê, là Chân Thập Tự Giá, nơi mà không một con đường hẹp hòi và ngắn nhỏ của bất cứ thành phố nào, dù là những con đường của Thánh Đô Giêrusalem gần đó, có thể dẫn tới.

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà chúng ta tận hiến để "Đi Vào Chính Ngạch" ấy thật là một Highway xuyên bang giúp chúng ta, từ vòng đai của vòng tròn qui tâm, một vòng đai tội nhân đáng thương sống lạc xa tâm điểm của mình, tâm điểm "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta", có thể chuyên chở họ, một cách tốc hành (expressway), trên những chiếc xe cứu thương của chúng ta (ambulance, hayfield hospital - bệnh viện lưu động, theo lối ĐTC Phanxicô diễn tả), những chiếc xe cứu thương mang hình thập tự mầu đỏ, biểu hiệu cho tất cả mọi hy sinh bỏ mình liên lỉ của TĐCTT-HSTTM, chỉ vì phần rỗi của các linh hồn vô cùng quan trọng.

Nếu tâm điểm của Linh Đạo Về Nguồn là chính LTXC thì chúng ta, thành phần TĐCTT-HSTTM không thể nào dám dấn thân hy sinh cứu các linh hồn, bất chấp mọi đau khổ thử thách, bất chấp mọi thua thiệt và tai hại cho bản thân, miễn là Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của LTXC không bị hoang phí bởi "nhiều linh hồn hư đi", trái lại, còn sinh hoa kết trái muôn vàn cho "những linh hồn cần đến LTXC hơn", nếu nơi tâm hồn của chúng ta không có, trước hết và trên hết, một yếu tố then chốt bất khả thiếu để thực sự trọn hảo sống đời TĐCTT-HSTTM đó là Tâm Tình Đền Tạ.

TĐCTT-HSTTM nào mà có Tâm Tình Đền Tạ, như 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải nói chung và nhị vị thánh Thiếu Nhi Fatima Phanxicô và Giaxinta nói riêng, chắc chắn họ sẽ cảm thấy vừa "thương xót Chúa" là Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", không còn tỏ ra coi thường Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Người nữa, vừa thương xót "những linh hồn cần đến LTXC hơn", không còn tỏ ra dửng dưng với Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của tha nhân nữa, nhờ đó, họ mới liên lỉ sống gắn bó với Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết, đến độ bản thân con người của họ hoàn toàn bị ám ảnh hay bị bao chiếm bởi Tâm Tình Đền Tạ này, và cuộc đời đền tạ của họ cứ cắm dùi bên Thánh Giá Chúa Giêsu, như Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc ở dưới chân thập giá Con Mẹ (xem Gioan 19:25).

Đứng bên Thánh Giá Chúa Kitô Con của mình, Mẹ Maria đã đau cái đau củaCon, đã đau cái đau với Con và đã đau cái đau thay Con (vì bấy giờ Con Mẹ đã chết), khi Mẹ chứng kiến thấy Người Con Thần Linh vô cùng chí thánh, chí ái, chí tôn, cho dù về thể lý đã trở thành một tử thi vô hồn trên thập tự giá, mà vẫn còn bị lưỡi đóng đâm vào lồng ngực. Và vì thế không một ai, dù là Thánh Tông Đồ Gioan hay Thánh Mai Đệ Liên bấy giờ cũng ở với Mẹ dưới chân thập tự giá Chúa, có được bằng Mẹ một cõi lòng thực sự thương xót "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta", Đấng đã trở thành đáng thương hơn cả tội nhân đáng thương cần được Người cứu chuộc, và từ đóMẹ đã có thể an ủi đền tạ Chúa một cách xứng đáng, bằng tất cả Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội đầy ơn phúc của Mẹ.

Đúng thế, những ai chạy đến với Mẹ, tận hiến cho Mẹ, hoàn toàn thuộc về Mẹ, sống với Mẹ như một đứa con nhỏ ngây thơ bé mọn, bất toàn và bất lực, chỉ biết tin tưởng cậy trông nơi Mẹ, cố gắng noi gương bắt chước Mẹ sống đời tỳ nữ xin vâng của Mẹ (xem Luca 1:38), chắc chắn họ sẽ từ từ được nhiễm lây Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, vào một lúc nào đó chính họ cũng không biết, hay nói khác hơn và đúng hơn,họ sẽ được chính Mẹ truyền đạt cho họ Tâm Tình Đền Tạ thiết yếu đầy cảm thương và xót xa của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ "đầy phúc"nhờ đó, như Mẹ, chính họ mới chân nhận được Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của "Chúa là Thiên Chúa chúng ta", và từ đó, họ cũng mới chân nghiệm được Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng nơi "những linh hồn cần đến LTXC hơn". 

Vậy, yếu tố trước hết và trên hết, cũng là yếu tố then chốt nhất của Linh Đạo Về Nguồn là LTXC, đó là Đi Vào Chính Ngạch, bằng đường lối Tận Hiến Bản Thân và Cuộc Đời cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, như chính gương sống "Totus tuus - Tất cả của con là của Mẹ" của Đấng Sáng Lập Nhóm TĐCTT là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng đến từ một đất nước Balan, nơi xuất phát Sứ Điệp LTXC, cũng là "vị giám mục mặc áo trắng" trong thị kiến phần ba Bí Mật Fatima của Thánh Mẫu Fatima, để nhờ đó TĐCTT-HSTTM chúng ta  càng có được một Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ  sống Đền Tạ như Mẹ và với Mẹ!

 

Sống Tâm Tình Đền Tạ

 

Như em đã cảm nghiệm, ý thức, trình bày và chia sẻ về Linh Đạo Về Nguồn thì LTXC là Tâm Điểm của Linh Đạo Về Nguồn được TĐCTT-HSTTM theo đuổi, và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ (TTVNM) là Chính Ngạch mà họ đã Tận Hiến để được vào sâu Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ, đối với "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta", Đấng đã ban Ơn Cứu Độ Vô Cùng Quí Giá của Người cho Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của nhân loại, "nhất là những linh hồn cần đến LTXC hơn".

Có thể nói và phải nói rằng Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ là tất cả hồn sống của TĐCTT-HSTTM, đến nỗi nếu không có Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ then chốt bất khả thiếu này, TĐCTT-HSTTM không thể nào có đủ cả tinh thần bề trong lẫn sinh lực bên ngoài để thực hiện mọi việc đền tạ và mỗi việc đền tạ một cách thần lực. Chính Tâm Tình Đền Tạ là những gì luôn ám ảnh tâm hồn TĐCTT-HSTTM, làm nên một ngày đáng sống nhất của TĐCTT-HSTTM, và trở thành Niềm Vui Thương Xót tuyệt vời cho tất cả cuộc đời của TĐCTT-HSTTM!

Thế nào là Tâm Tình Đền Tạ và Tâm Tình Đền Tạ ở chỗ nào. Nếu Đền Tạ (reparation) là đền bù lại những tội lỗi xúc phạm đến "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta"thì Tâm Tình Đền Tạ chính là Tâm Tình Cảm Thương đối với Đấng "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". 

Tuy nhiên, không thể cảm thương nhau nếu không yêu thương nhau, càng yêu thương càng cảm thương. Đó là lý do chúng ta thấy không ai yêu thương Chúa Giêsu bằng Mẹ Maria nên cũng chẳng có ai cảm thương Con Mẹ bằng Mẹ khi Mẹ thấy Con Mẹ "bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". Và vì yêu thương Con chí thiết mà Mẹ đã được hiệp nhất nên một với Con của Mẹ, đến độ tất cả những gì của Con là của Mẹ. Bởi thế lòng Mẹ hayTrái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ xót xa hơn bao giờ hết và hơn ai hết khi thấy Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Con Mẹ cũng như là của chính Mẹ bị trở nên hoang phí nơi "nhiều linh hồn hư đi".

Chiều kích Đền Tạ chỉ có ở Fatima thôi, trong tất cả các lần Đức Mẹ hiện ra nói chung và ở các nơi nổi tiếng nói riêng, nhất là ở Lộ Đức. Và chiều kích Đền Tạ ở Fatima không phải chỉ nhắm đến chỗ Đền Tạ Chúa mà còn cả Đền Tạ Mẹ nữa. Vì Mẹ "đầy phúc" đã được hiệp nhất nên một với Thiên Chúa, được Đồng Công Cứu Chuộc với Con của Mẹ, nên tất cả những gì xúc phạm đến Chúa là xúc phạm đến Mẹ, một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vì thế mới cần đền tạ vào 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liền. Cũng thế, tâm hồn TĐCTT-HSTTM nào thực sự yêu mến Chúa và Đức Mẹ thì phải cảm thấy cái đau của các Đấng là của chính bản thân mình, để rồi không thể nào dửng dưng lạnh lùng mà không đền tạ các Đấng cho cân xứng.


"Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", trước hết và trên hết, là ở thái độ "vô ơn" của Kitô hữu, thái độ coi thường Ơn Cứu Độ Vô Cùng Cao Quí của Người, thái độ lạnh lùng với Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, thái độ lãnh đạm với Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của chính bản thân mình, bằng đời sống khô khan nguội lạnh, thậm chí bằng đời sống vô thần duy vật như chẳng hề có đời sau, chết là hết. 

Thế nên, Đền Tạ, vì được xuất phát từ chính lòng yêu thương, mà trước hết và trên hết, là thái độ tỏ lòng tri ân cảm tạ, bằng việc luôn tưởng nhớ đến Đấng đã yêu thương tạo dựng nên mình và tự hiến để cứu độ mình cũng như đồng loại và đồng đạo của mình! Nếu Đền Tạ là tác động tưởng nhớ bằng tất cả lòng tri ân cảm tạ thì tác động Dâng Hy Tế Thánh Giá bằng việc Cử Hành Thánh Thể và hiệp lễ, việc "cầu kinh Mân Côi hằng ngày" và việc Đi Đàng Thánh Giá là những việc đền tạ xứng hợp nhất và cần làm nhất. 


"Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", sau nữa, ở chỗ, vì vô ơn bội nghĩa mà Kitô hữu tỏ ra "không tin kính Chúa (mà chỉ tin vào khoa học thực nghiệm), không thờ lạy Chúa (mà chỉ tôn thờ ngẫu tượng duy nhân bản và nhân quyền), không trông cậy Chúa (mà chỉ tin vào kỹ thuật văn minh tân tiến) và không yêu mến Chúa (mà hậu quả là 2 Thế Chiến và 2 chủ nghĩa sắt máu xẩy ra ở ngay tại một thế giới Âu Châu Kitô giáo)", 4 thái độ về tinh thần như Thiên Thần đã đề cập đến trong kinh nguyện đền tạ ngài dạy cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải vào mùa xuân năm 1916.Thế nên, cũng trong cùng lời nguyện đền tạ trên đây, 3 em Thiếu Nhi Fatima thụ khải 1916 đã được Thiên Thần dạy hãy đền tạ Chúa bằng lời nguyện tắt vắn gọn, những thật đầy đủ sau đây: "Lạy Chúa Trời con, con tin kính Chúa (như bằng việc lần Chuỗi Kinh Thương Xót), con thờ lạy Chúa (như bằng việc Chầu Thánh Thể), con trông cậy Chúa (như bằng việc vui chịu tất cả mọi trái ý và gian nan khốn khó xẩy ra cho bản thân)và con yêu mến Chúa (như bằng việc phục vụ tha nhân, nhất là việcbác ái cứu trợ về cả phần xác lẫn phần hồn của họ)". 


Tác Động Đền Tạ: Tất cả mọi sự trong cuộc đời TĐCTT-HSTTM đều có thể trở thành Tác Động Đền Tạ: Thánh Lễ, Hiệp Lễ, Đói Thánh Thể, Chầu Thánh Thể, Đàng Thánh Giá, Chuỗi Thương Xót, Kinh Mân Côi, hy sinh khổ chế, bác ái phục vụ, nhịn nhục khổ đau... Một khi đã bị ám ảnh bởi Tâm Tình Đền Tạ, thì ngay từ khi vừa thức giấc, TĐCTT-HSTTM đã dâng tất cả bản thân mình cùng ngày sống của mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội M để, liên lỉ trong ngày, từ khi mở mắt ra ban sáng cho tới lúc nhắm mắt lại ban đêm, làm Tế Vật Đền Tạ LTXC như Mẹ và với Mẹ, cho Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của "những linh hồn cần đến LTXC hơn". Ý Nguyện Đền Tạ: Ý Nguyện Đền Tạ ngay từ khi vừa thức giấc ban sáng và dâng mình làm Tế Vật Đền Tạ cần phải trở thành chính Tâm Tình Đền Tạ nơi TĐCTT-HSTTM, mộtTâm Tình Đền Tạ chẳng những như nguyên động lực thúc đẩy họ thực thi các Tác Động Đền Tạ - chỉ vì "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta... đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", mà còn như mục tiêu nhắm tới của Tác Động Đền Tạ - "Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến LTXC hơn".

Lời Nguyện Đền Tạ: về nội dung, có thể nói, trong tất cả các lời nguyện hiện hữu cho tới nay, không có Lời Nguyện Đền Tạ nào vừa ngắn gọn vừa xúc tích và thật đầy đủ bằng Lời Nguyện Đền Tạ mà 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917 được Thiên Thần dạy vào lần hiện ra cuối cùng trong Mùa Thu năm 1916 sau đây, một Lời Nguyện Đền Tạ như dạo khúc cho Chuỗi Kinh Thương Xót gần 30 năm sau, cũng là một Lời Nguyện Đền Tạ rất hợp với ý nghĩa của Thánh Lễ là một Cử Hành Thánh Thể hiện thực hóa Hy Tế Thánh Giá tự bản chất chính là Tế Vật Đền Tạ:


"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần, con sấp mình thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu, linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu. Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải".

 

Cầu Kinh Mân Côi Hằng Ngày

 

 

Theo chiều hướng Fatima, thì một trong những Tác Động Đền Tạ dễ dàng nhất, nhưng lại là một Tác Động Đền Tạ chính yếu nhất và khẩn thiết nhất, đến độ, lần nào hiện ra ở Fatima năm 1917, tức cả 6 lần, cũng như từng lần hiện ra ở Fatima, Mẹ Maria đều kêu gọi một điều duy nhất và như nhau đó là "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày - pray Rosary daily". Tại sao vậy? Nếu không phải tại vì việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" là một Tác Động Đền Tạ đúng với ý nghĩa và nội dung của danh xưng "Mẹ là Đức Bà Mân Côi" được chính Mẹ tự nhận và tuyên bố vào lần hiện ra thứ sáu cũng là lần hiện ra cuối cùng ở Fatima ngày 13/10/1917. 

Thật vậy, chỉ ở Fatima năm 1917 Mẹ Maria mới tự nhận và tuyên bố "Mẹ là Đức Bà Mân Côi - Our Lady of Rosary". Theo lịch sử thì danh xưng "Đức Bà Mân Côi" đã được chuyển đổi từ danh xưng "Đức Bà Chiến Thắng - Our Lady of Victory", một danh xưng ban đầu liên quan đến cuộc chiến thắng vẻ vang lừng lẫy vô cùng lạ lùng của đạo quân Kitô giáo thật là yếu kém trước đạo quân hết sức hùng mạnh Hồi giáo ở vịnh Lepanto Ý quốc, cuộc chiến thắng bất ngờ như một phép lạ, hoàn toàn nhờ vào quyền lực của Kinh Mân Côi được Thánh Giáo Hoàng Piô V phát động và kêu gọi thế giới Kitô giáo thực hiện vào lúc nguy biến bấy giờ.  

Danh xưng "Đức Bà Mân Côi" ở Fatima chẳng những nhắc nhớ đến quyền năng vô địch của Mẹ Maria trên bất cứ quyền lực sự dữ nào dám tác hại đến con cái Giáo Hội Chúa Kitô Con Mẹ, mà còn cho thấy thần lực vô địch của Mẹ đối với cả chính Thiên Chúa nữa, như khi Ngài đã muốn tiêu diệt một nhân loại quá sức sa đọa, nhưng Ngài đã dừng tay nhượng bộ Mẹ, như thị kiến phần 3 của Bí Mật Fatima cho thấy, một nhượng bộ dường như được ngấm ngầm biểu lộ nơi phép lạ mặt trời trên bầu trời là tâm điểm của vũ trụ bị chuyển động và nhẩy múa, theo lời Mẹ hứa thực hiện vào lần hiện ra cuối cùng, và đã thực sự xẩy ra ngày 13/10/1917, ngay sau khi Mẹ tự xưng "Mẹ là Đức Bà Mân Côi", kèm theo lời Mẹ khẩn trương trăn trối: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa vì Ngài đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", một phép lạ như để chứng tỏ quyền lực thần linh của Mẹ có thể lay chuyển cả Mặt Trời Công Chính là Chúa Kitô Con Mẹ. 


Sở dĩ "Đức Bà Mân Côi" có uy lực thần linh đến độ làm chuyển động được cả Chúa Kitô là Mặt Trời Công Chính ở Fatima ngày 13/10/1917, như hiện tượng mặt trời nhẩy múa cho thấy, là nhờ ở Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chính Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ là "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng trên thế giới" để nhờ đó "nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới có hòa bình" (Bí Mật Fatima - đầu phần hai - Mẹ Maria tiết lộ ngày 13/7/1917). 

Đúng thế, theo Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria của ngài (khoản 49-54), thì Thời Điểm Maria có thể coi như thời cuối hay cuối thời, thời Thiên Chúa muốn tỏ Mẹ của Người ra như tiền hô dọn đường cho Người mang ơn cứu độ tới, thì tất cả phần rỗi của nhân loại và hòa bình của thế giới đều lệ thuộc vào lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, một Trái Tim Vô Nhiễm biểu hiệu cho thực tại "đầy ơn phúc" của Mẹ, một thực tại hay tình trạng "đầy phúc" chẳng những ở chỗ "Chúa ở cùng trinh nữ" (Luca 1:28), mà còn ở chỗ "trinh nữ đã được ơn nghĩa với Chúa" (Luca 1:29), tức là ở chỗ "em có phúc vì đã tin" (Luca 1:45), một cuộc hội ngộ thần linh tuyệt vời giữa LTXC với Mẹ Maria, được hiện thực nơi mầu nhiệm "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14) trong cung lòng trinh nguyên của Mẹ. 


Lời Nhập Thể trong biến cố Truyền Tin là "hoa trái" (Luca 1:42) của cuộc hội ngộ thần linh giữa "Chúa ở cùng trinh nữ" (Luca 1:28) và "tôi tớ Chúa xin vâng" (Luca 1:38), đã được tóm gọn trong lời Kinh Kính Mừng, một lời kinh chất chứa tất cả Mầu Nhiệm Cứu Độ xuất phát từ LTXC và "đức tin tuân phục" (Roma 1:5) của Trinh Nữ "đầy phúc" Maria, một lời kinh chính yếu được lập đi lập lại 10 lần ở từng Mầu Nhiệm Mân Côi, cũng là chính Mầu Nhiệm Chúa Kitô, như thể những ai "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" được "cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng" dung nhan Chúa Kitô" (xem Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, khoản 3), từng nét một trên Dung Nhan Thương Xót.

Bởi thế, khi "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" là TĐCTT-HSTTM, cùng với Mẹ Maria "đầy ơn phúc", tưởng nhớ đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô là những mầu nhiệm thần linh chính Mẹ đã được chứng dự, chiêm ngưỡng tình yêu vô cùng nhân hậu của Cha trên trời nơi Con của Ngài, và tri ân cảm tạ Đức Kitô Thiên Sai Cứu Thế đã tự hiến để cứu độ trần gian (xem Mathêu 20:28; Gioan 17:19). Vì việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" có tính cách tưởng nhớ, chiêm ngưỡng và tri ân cảm tạ như thế mà việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" khẩn trương bất khả thiếu này đã trở thành một Tác Động Đền Tạ vô cùng thần hiệu về tất cả "những tội vô ơn và lộng ngôn"(10/12/1925) của "những linh hồn cần đến LTXC hơn".


Nếu lần Chuỗi Kinh Thương Xót, TĐCTT-HSTTM tin tưởng vào LTXC để "xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới" vì "cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con", thì "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", TĐCTT-HSTTM cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Kitô là Dung Nhan Thương Xót (Misericordea Vultus) của Cha là Đấng Thương Xót trên trời, và nhờ Mẹ Maria chuyển cầu xin "Chúa Giêsu tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là các linh hồn cần đến LTXC hơn".

TĐCTT-HSTTM Tận Hiến tất cả bản thân cùng cuộc đời cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria để được Mẹ truyền đạt cho mình Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ: Tâm Tình Đền Tạ "đầy phúc" của Mẹ, Tâm Tình Đền Tạ thần hiệp trong Chúa như Mẹ, Tâm Tình Đền Tạ đồng công với Mẹ, một Tâm Tình Đền Tạ, qua việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", có thể tiếp tục cùng "Mẹ là Đức Bà Mân Côi" làm cho Chúa Giêsu Kitô là Mặt Trời Công Chính bị đánh động trong Thời Điểm Maria cũng là Thời Điểm "cần đến LTXC hơn" bao giờ hết hiện nay.

 

 Cử Hành Thánh Thể

 

Nếu "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" là tác động TĐCTT-HSTTM bày tỏ Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ Maria, như Mẹ Maria và với Mẹ Maria để tưởng nhớ, tri ân cảm tạ và an ủi "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi", cho phần rỗi của "các linh hồn cần đến LTXC hơn", thì Cử Hành Thánh Thể là tác động phụng vụ liên kết họ mật thiết hơn nữa với Mẹ Maria trong sứ vụ đồng công cứu chuộc của Mẹ và như Mẹ vào Hy Tế Thập Giá của Chúa Kitô được hiện thực hóa trên bàn thờ mỗi khi Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể.

Tất cả Mầu Nhiệm Chúa Kitô, được Mầu Nhiệm Mân Côi diễn tả, đều hoàn toàn được hiện thực hóa khi Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể, vì Thánh Thể bao gồm tất cả Mầu Nhiệm Chúa Kitô: Thánh Thể của Người đã được thụ thai và hạ sinh (Mùa Vui); Thánh Thể của Người đã chịu phép rửa, chay tịnh, giảng dạy (bằng môi miệng), chữa lành (bằng bàn tay), biến hình, rửa chân và ban mình (Mùa Sáng); Thánh Thể của Người đã chịu khổ nạn và tử giá (Mùa Thương); Thánh Thể của Người đã Phục Sinh, Thăng Thiên, Hiện Thế (nhờ Thánh Linh hiện xuống và nơi Giáo Hội nhiệm thể) và Tái Giáng (Mùa Mừng).

Nếu tác động "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" giúp cho TĐCTT-HSTTM, nhờ Tâm Tình Đền Tạ, bằng cách tưởng nhớ, tri ân cảm tạ và an ủi, được ở với Chúa Kitô trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, thì tác động được ở với Chúa bằng tâm trí nhờ "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày" chỉ lên đến tuyệt đỉnh nơi tác động Cử Hành Thánh Thể và hiệp lễ, một tác động phụng vụ giúp cho TĐCTT-HSTTM càng được hiệp thông thần linh với Chúa Kitô, bằng tất cả con người của mình, cả hồn lẫn xác, một cách riêng tư, giữa một Vị Thiên Chúa vô cùng cao cả và toàn thiện với bản thân vô cùng hèn mọn và bất toàn của mình!

Tác động hiệp lễ chẳng những giúp cho TĐCTT-HSTTM được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô bằng tất cả con người của mình, mà còn giúp cho họ được gián tiếp kết hợp với Mẹ Maria nữa, nhờ Mình Thánh và Máu Thánh Chúa Kitô là những Chất Thánh xuất phát từ cung dạ trinh nguyên của Mẹ, và ngược lại, có thể nói, Mẹ Maria nuôi dưỡng TĐCTT-HSTTM bằng chính Thịt Máu của Mẹ, một Thịt Máu Thần Linh nơi Chúa Kitô đã trở thành chính Hy Tế Cứu Độ nhân loại và Tế Vật Đền Tạ Thiên Chúa. 

Nhờ đó, nhờ Cử Hành Thánh Thể và hiệp lễ hằng ngày, hay bất cứ khi nào có thể, TĐCTT-HSTTM càng ngày càng mau chóng được dậy Men Thần Linh Thánh Thể là Thịt Máu của Mẹ, để họ, được sâu đậm nhập nhiễm Thánh Linh của Chúa Kitô, một Thánh Linh đã bao phủ Mẹ để Mẹ có thể thụ thai Con Đấng Tối Cao (xem Luca 1:35,32), và xứng đáng cưu mang Thánh Thể Người Con Thần Linh trong chính xác thể của Mẹ, cùng nuôi dưỡng Thánh Thể bằng chính chất thể của Mẹcó thể xu hướng, suy tưởng, ước muốn, chọn lựa, quyết định, nói năng, tác hành và phản ứng như Mẹ Maria "đầy phúc", một phản ảnh thần linh trung thực nhất và sống động nhất về một Vị "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta".

Chính vì tầm mức quan trọng và giá trị vô cùng thần linh của tác động Cử Hành Thánh Thể và hiệp lễ như thế mà tâm điểm ở Fatima là Thánh Thể: ở chỗ biến cố Fatima bắt đầu từ năm 1916, (trước năm 1917 là năm Mẹ Maria hiện ra), mở màn là 3 lần Thiên Thần hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải đều về việc Đền Tạ Thánh Thể: lần nhất vào mùa xuân - bằng việc cầu nguyện đền tạ, lần hai vào mùa hè - bằng việc hy sinh đền tạ, và lần ba vào mùa thu - bằng việc hiệp lễ đền tạ. 

Thật vậy, mỗi lần TĐCTT-HSTTM hiệp lễ đều là một tác động đền tạ chính yếu, ở chỗ, họ tỏ ra bằng tất cả tấm lòng của họ rằng: "Lạy Chúa Trời con, con tin kính Chúa, thờ lạy Chúa, trông cậy Chúa và yêu mến Chúa, xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa" (lời nguyện Thiên Thần dạy vào lần hiện ra đầu tiên 1916)

Vì Chúa Kitô Thánh Thể là tâm điểm ở Fatima mà Fatima đã được mở màn với Chúa Giêsu Thánh Thể thì cũng kết thúc với Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng được Mẹ Maria, với tất cả dung nhan buồn thương, đã ban lời trăn trối cuối cùng trước khi biến đi không bao giờ còn hiện ra ở Fatima nữa: "Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi". 

"Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" được Mẹ Mân Côi Fatima nói đến ở đây chính là Vị Thiên Chúa đang ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế nơi Bí Tích Thánh Thể, nhưng lạilà Đấng đang bị chính Kitô hữu "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" (lời nguyện Thiên Thần dạy vào lần hiện ra thứ ba), cần được tưởng nhớ, tri ân cảm tạ và an ủi, bằng chính Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ, được thể hiện qua việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày", nhất là cùng Mẹ đồng công Cử Hành Thánh Thể và nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ hiệp lễ. 
Niềm Vui Thương Xót 
Với Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ Maria, như Mẹ Maria và với Mẹ Maria, TĐCTT-HSTTM chúng ta chắc chắn sẽ tiến đến chỗ hoan hưởng một Niềm Vui Thương Xót chân thực nhất và trọn hảo nhất.

NIỀM VUI THƯƠNG XÓT là ở chỗ được Thiên Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu thương xót.

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được làm mồi ngon cho Lòng Thương Xót Chúa vì phần rỗi của bản thân và tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được hy sinh phục vụ tha nhân.

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được dịp chịu đựng tha nhân.

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được dịp tha thứ cho tha nhân.

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu thiệt hơn tha nhân.

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu khổ với tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu khổ như tha nhân.

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu khổ thay tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là Hành Trình Thần Linh của những tâm hồn được Lòng Thương Xót Chúa kêu gọi và đưa lên cao vào trong Lòng Thương Xót Chúa, để với họ và qua họ, Lòng Thương Xót Chúa có thể hạ giáng xuống tận Thung Lũng Tình Yêu của Lòng Thương Xót Chúa là trần gian khốn cùng! 

 

NIỀM VUI THƯƠNG XÓT là Cảm Nghiệm Thần Linh của những tâm hồn được Lòng Thương Xót Chúa chiếm đoạt để nhờ đó họ có thể ‘trở nên mọi sự cho mọi người’ (1Cor 9:22): họ chẳng những biết thương cảm xót xa nỗi khốn khổ của những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, mà còn hào hứng hoan hỉ được chia sẻ khốn khổ với họ, trải qua khốn khổ như họ và thậm chí chịu đựng khốn khổ thay họ, như chính Chúa Kitô đã ‘hiến sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người’ (Mt 20:28). 


Niềm Vui Thương Xót xuất phát từ cảm nghiệm thần linh trong Chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của 20 anh chị em Nhóm TĐCTT. 

Niềm Vui Thương Xót đã trở thành nhan đề cho tập Kỷ Yếu Niềm Vui Thương Xót, trong đó, ở phần cuối (trang 25) có trích lại lời diễn giải của ĐTC Phanxicô, trong Huấn Từ Truyền Tin CN 24 Thường Niên ngày 11/9/2016, về Niềm Vui Thương Xót của LTXC

Niềm Vui Thương Xót nơi Thiên Chúa, như Vị Giáo Hoàng của LTXC cho Thời Điểm Thương Xót Phanxicô cảm nhận, là ở chỗ Ngài dấn thân tìm kiếm đồng tiền thất lạc, cứu độ con chiên xa lạc và tha thứ đứa con hoang lạc.

Niềm Vui Thương Xót nơi TĐCTT-HSTTM cũng thế, ở chỗ, họ cảm thấy cần phải dâng mình cho LTXC, qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và như Mẹ, để làm tế vật cho LTXC trong việc cứu độ "các linh hồn cần đến LTXC hơn". 

 

 

Một ngày sống tràn đầy Niềm Vui

 

 

Cám ơn Quí TĐCTT-HSTTM đã tiếp nhận và chịu khó đọc các emails của em gửi riêng cho những tâm hồn TĐCTT đầu tiên đã có cơ hội Tận Hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào chính Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thứ Sáu 8/12/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona California. 

Hy vọng Quí TĐCTT-HSTTM đã nắm bắt được một phần nào những gì chính yếu và quan trọng làm nên đời sống của một TĐCTT-HSTTM chúng ta. Đó là những yếu tố cốt lõi bất khả thiếu và bất khả phân ly sau đây:

1- Một Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ Maria, như Mẹ Maria và với Mẹ Maria,

2- Được thể hiện qua việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày"  Cử Hành Thánh Thể,

3- Để tưởng nhớ, tri ân cảm tạ và an ủi "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, vì Ngài đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi",

4- Cho Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của "các linh hồn cần đến LTXC hơn", những linh hồn "không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa", lại còn "lăng nhục, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm" với Chúa,

5- Nhờ đó mới có được một Niềm Vui Thương Xót là cảm nghiệm thần linh tất yếu phát sinh từ Tâm Tình Đền Tạ.

Để tạm kết loạt bài cho TĐCTT-HSTTM thiết yếu này, em xin chia sẻ về cảm nghiệm một ngày sống tràn đầy niềm vui.

Một ngày sống tràn đầy niềm vui đây không phải là niềm vui của một ngày "mừng" trong năm, như "mừng" Lễ Giáng Sinh hay "mừng" Tết Nguyên Đán, ngày "mừng" sinh nhật của mình, "mừng" ngày kỷ niệm thành hôn, "mừng" ngày kỷ niệm thụ phong linh mục, "mừng" ngày được điều này điều kia... mà là một ngày sống tràn đầy Niềm Vui Thương Xót.

Chính Niềm Vui Thương Xót làm cho từng ngày sống của TĐCTT-HSTTM chúng ta, cho dù đầy những gian nan thử thách và đau thương cùng yếu hèn vấp phạm, trở nên sinh động, ý nghĩa và giá trị, đáng sống hơn bao giờ hết và yêu đời hơn ai hết. Và Niềm Vui Thương Xót này là sinh lực thúc đẩy TĐCTT-HSTTM sống trọn vẹn một ngày theo Tâm Tình Đền Tạ như sau:

Trước hết, ngay từ sáng sớm, vừa giật mình thức giấc, TĐCTT-HSTTM đã tái hiến dâng bản thân mình cùng trọn cuộc đời của mình ở ngày hôm ấy cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để nhờ Mẹ xứng đáng trở thành Tế Vật Đền Tạ LTXC cho phần rỗi các linh hồn, bằng Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ.

Sau nữa, trong suốt một ngày, Niềm Vui Thương Xót thúc đẩy TĐCTT-HSTTM lưu ý tới từng việc làm cần sinh hoạt và từng đồ vật cần sử dụng, để có thể lợi dụng chúng và biến chúng thành cơ hội hy sinh bỏ mình, với ý nguyện duy nhất là Đền Tạ tội lỗi mà "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" đã bị xúc phạm, xin Người thương đến "các linh hồn cần đến LTXC hơn".

Sau hết, khi xẩy ra trái ý, cho dù phản ứng tự nhiên theo bản tính loài người cảm thấy chợt buồn, chợt đau, TĐCTT-HSTTM vẫn còn đủ Ý Thức Đền Tạ để thực hiện một Tác Động Đền Tạ hơn bao giờ hết, bằng cách chộp ngay lấy "phần hơn" (Luca 10:42) ấy để càng trở thành một Tế Vật Đền Tạ hơn nữa: 

"Chúa ơi, này con đây, con đã hoàn toàn thuộc về Chúa và là của Chúa, xin Chúa hãy cứ thực hiện tất cả mọi sự Chúa muốn nơi con, để Chúa có thể hiện thực tất cả bản tính là Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Chúa nơi bản thân bất xứng, bất toàn và bất lực của con, cho phần rỗi của chính bản thân vô cùng khốn nạn của con, cũng như của các linh hồn cần đến LTXC hơn. Amen!"

Một ngày nhờ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria mà sống trọn tình, trọn nghĩa, trọn lành và trọn đời với LTXCnhư vậy, TĐCTT-HSTTM chúng ta chẳng lẽ không cảm thấy, hay chưa cảm thấy con người bé mọn và cuộc đời tạm gửi của mình được tràn đầy Niềm Vui Thương Xót hay sao, một Niềm Vui Thiên Đàng ngay trên trần thế đấy Quí TĐCTT-HSTTM của em ơi!?! Xin thương cầu cho em với nhé. Đa tạ. 

AMEN - MAGNIFICAT - ALLELUIA!

 

Niềm Vui Thiên Đàng

 

 

Em cứ tưởng rằng giòng tư tưởng của em đã tạm dừng từ lần email vừa rồi, thế nhưng, "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) vẫn không để yên cho em "nghỉ ngơi một chút" (Marco 6:31), vẫn cứ thổi, thổi đầy vào đầu óc non nớt chật hẹp của em và thổi bật những ngón tay của em trên phím chữ như em đang đánh máy bây giờ đây. Vậy xin quí TĐCTT-HSTTM của em chịu khó đọc thêm 1 chút nữa nhé.

Niềm Vui Thiên Đàng là gì, nếu trước hết và trên hết không phải là Niềm Vui Thương Xót mà TĐCTT-HSTTM chúng ta có thể nếm hưởng ngay trên trần gian này. Nếu Niềm Vui Thiên Đàng là Niềm Vui Thương Xót, mà thương xót lại hướng về những gì là bất toàn và xấu xa, khốn nạn, tội lỗi trên trần gian này, thì làm sao lại có thể trở thành Niềm Vui Thiên Đàng, một Thực Tại Thần Linh toàn chân, toàn thiện, toàn ái chứ? 

Chính Chúa Kitô đã mạc khải thần linh cho chúng ta thấy Niềm Vui Thương Xót chính là Niềm Vui Thiên Đường, và Niềm Vui Thiên Đường cũng là Niềm Vui Thương Xót như sau, khi Người nói về dụ ngôn con chiên và đồng tiền bị thất lạc được tìm thấy: "Tôi nói cho quí vị biết trên trời cũng vui mừng vì một tội nhân hối cải hơn 99 kẻ công chính không cần hối cải" (Luca 15:7,10). 

Chúng ta vẫn nghe nói và tin rằng ở trên Thiên Đàng chúng ta chỉ còn duy một tác động đời đời kiếp kiếp duy nhất đó là chiêm ngưỡng hay hoan hưởng dung nhan Thiên Chúa. Mà dung nhan của Thiên Chúa đây là gì, nếu không phải là chính Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Ngài, là chính Lòng Thương Xót vô cùng bất tận của Ngài, một Lòng Thương Xót đã thương dựng nên loài người tạo vật vô cùng hèn hạ và bất toàn chúng ta từ hư vô, và cứu độ tội nhân vô cùng khốn nạn và bất lực chúng ta bằng một tình "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1), một Lòng Thương Xót bởi thế vẫn hằng "vui mừng vì một tội nhân hối cải".

Tất cả những linh hồn được hưởng kiến dung nhan Thiên Chúa trên Thiên Đàng đều được hoan hưởng cũng như tham hưởng Niềm Vui Thương Xót của Ngài, với Ngài và như Ngài, nhờ bởi chính Thánh Thần là Thâm Cung Thương Xót của Ngài ở nơi họ. Bởi thế, ngay ở trên thế gian này, ai có Thánh Thần là Thâm Cung Thương Xót của Thiên Chúa đều được tham hưởng Niềm Vui Thương Xót là Niềm Vui Thiên Đường tuyệt vời này

Còn ai đầy Thánh Thần bằng Đấng "đầy ân phúc" (Luca 1:28) là Mẹ Maria, đệ nhất tạo vật về ân sủng. Bởi thế chỉ có một mình Mẹ mới tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa, nhờ đó, như LTXC và với LTXC, Mẹ đã sâu xa cảm nghiệm được, ở tầm mức loài người hết cỡ của Mẹ, tất cả tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa đối với loài người, và từ đó Mẹ đã vô cùng xót xa cay đắng buồn thương, khi thấy chung loài người và riêng Kitô hữu, nhất là trong thời đại càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong ngày nay, sống như không có Thiên Chúa, sống như không có đời sau, sống một cách "vô ơn bội nghĩa" với Ơn Cứu Độ Vô Cùng Quí Báu của Ngài và coi thường Phần Rỗi Vô Cùng Quan Trọng của họ. 

Chính vì Mẹ thương xót "những linh hồn cần đền LTXC hơn" như thế mà không ai hơn Mẹ có được một Niềm Vui Thương Xót là Niềm Vui Thiên Đàng chất ngất, khi Mẹ thấy "một tội nhân thống hối" nhận biết LTXC và quay về với LTXC, nhờ Tác Động Đền Tạ nào đó của một tâm hồn TĐCTT-HSTTM có Tâm Tình Đền Tạ của Mẹ, như Mẹ và với Mẹ, một Tâm Tình Đền Tạ sẽ trở thành Niềm Vui Thương Xót là Niềm Vui Thiên Đàng khi nhờ Mẹ và cùng Mẹ đồng công với Chúa cứu được một linh hồn bất tử vô giá là giá máu vô cùng châu báu của LTXC

Nguyện chúc Quí TĐCTT-HSTTM một Mùa Giáng Sinh 2017 và Một Tân Niên Đạo Binh Thương Xót 2018 của TĐCTT tràn đầy Niềm Vui Thiên Đàng là Niềm Vui Thương Xót nhé. Xin thương cầu cho em với. 

 

bé tĩnh, TĐCTT-HSTTM