THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa

 

(Lưu Niệm Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương dự Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa Thứ Bảy 2/12/2017)

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

           

Dẫn Nhập

 

Trong việc cử hành Lòng Thương Xót Chúa bằng Chuỗi Kinh Thương Xót hằng ngày vào lúc 3 giờ chiều qua điện thoại viễn liên (teleconference phone), Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) có thêm phần chia sẻ Lời Chúa theo phụng vụ từng ngày trước khi kết thúc. Vì thấy việc chia sẻ Lời Chúa hằng ngày như thế thật cần thiết và mang lại rất nhiều lợi ích thiêng liêng, người viết có ý định tổ chức cho nội bộ TĐCTT một Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa. Mục đích là để giúp cho nhau, trong nội bộ TĐCTT chúng ta, say sưa thưởng thức và nghiền gẫm Lời Chúa hơn nơi Phụng Vụ hằng ngày, nhờ đó, Lời Chúa thực sự "là đèn soi bước con đi và là ánh sáng soi đường con bước" (Thánh Vịnh 119:105). 

 

Kinh nghiệm cho thấy, không phải là Kitô hữu Công giáo chẳng những ít đọc Lời Chúa, mà nếu có đọc, nhưng vì Lời Chúa có vẻ khô khan (hơn tiểu thuyết hay tin tức v.v.) và lại khó hiểu nữa, nên nhiều người thiện chí cảm thấy không còn hứng thú đọc nữa, chỉ đi lễ để được nghe giảng Lời Chúa là đủ. Tuy nhiên, nếu tự mình cảm nghiệm được Lời Chúa, thay vì cứ được mớm cho ăn như trẻ nhỏ bởi các cha, Kitô hữu giáo dân Công giáo mới có thể trưởng thành trong việc suy nghĩ, chọn lựa, quyết định, tác hành và phản ứng theo tinh thần Phúc Âm và mô phỏng đúng theo gương Chúa Mẹ. 

 

Theo  người viết, để hằng ngày có thể thưởng thức Lời Chúa, thưởng thức một cách say mê và ngon lành, đến độ ngày nào không có Lời Chúa, không đọc Lời Chúa là ngày kể như vô nghĩa và thiếu mất một cái gì quan trọng, chúng ta cần biết cách suy niệm và cảm nghiệm Phụng Vụ Lời Chúa, ở 3 khía cạnh chính yếu bất khả thiếu và bất khả phân ly sau đây: 1- Phụng Vụ Lời Chúa trong ngày nói chung và Bài Phúc Âm nói riêng chất chứa một mạc khải thần linh như thế nào? Mạc khải thần linh của Phụng Vụ Lời Chúa trong ngày liên hệ với Mầu Nhiệm Chúa Kitô của Mùa Phụng Vụ bấy giờ ra sao?? Giáo Hội là người mẹ cố ý soạn dọn bữa tiệc Phụng Vụ Lời Chúa thịnh soạn bao gồm các văn bản Thánh Kinh cho riêng ngày hôm đó muốn nhắn nhủ con cái mình những gì???

 

Đối với riêng cá nhân người viết thì trên trần gian này không một sự gì khôn ngoan bằng lời Chúa, không một sự gì thiện hảo bằng Lời Chúa và không một sự gì quyền năng bằng Lời Chúa. Vậy tại sao Lời Chúa không được ưu tiên để trên cao trong cuộc đời Kitô hữu, mà lại đặt Lời Chúa ở dưới cái gầm tủ vật chất đầy lo toan, dù cần thiết, hay dưới cái gầm bàn công việc rất bận bịu, dù quan trọng, hằng ngày của chúng ta?! Nếu không có Lời Chúa thì việc bận bịu của chúng ta cần phải làm, và vật chất của chúng ta cần phải được, sẽ có thể gây ra một thứ side effect - một phản tác dụng hay một  phản ứng tai hại, bởi thiếu Lời Chúa chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào đủ khôn ngoan sáng suốt và sức mạnh để có thể giải quyết mọi sự theo đúng ý Chúa, do đó chúng ta càng lao đầu sống lại càng sống trong triền miên bất an, bất hòa và bất hạnh! 

 

Chính cái cảm nghiệm thấy được tầm mức quan trọng như thế của Lời Chúa nói chung và Phụng Vụ Lời Chúa nói riêng, đã thúc đẩy người viết dấn thân thực hiện Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa này với anh chị em TĐCTT thân yêu của mình, vào thời điểm kết thúc phụng niên Năm A sửa soạn phụng niên Năm B, Thứ Bảy ngày 2/12/2017 ở Brothers of Saint Patrick Giáo Phận Orange California, suốt cả một ngày. Khóa này được diễn tiến, trước hết là những chia sẻ dẫn nhập tổng quan về Phụng Vụ Lời Chúa, bao gồm cả cách thức suy nghiệm Phụng Vụ Lời Chúa, và sau đó là những chia sẻ tiêu biểu thực tế cụ thể về cả Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật lẫn Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Thường. Sau hết là phần thực tập để áp dụng thực hành của tham dự viên được chia theo nhóm, để cùng nhau suy nghiệm Phụng Vụ Lời Chúa bất cứ ngày nào trong phụng niên, tùy chọn, và cuối cùng sẽ được đúc kết chung.

 

Chớ gì Lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) luôn trở thành Lương Thực Hằng Ngày cho cuộc hành trình đức tin Kitô hữu Công giáo của chúng ta. Sau đây là bản tóm gọn những chia sẻ từ Khóa Trau Dồi Phụng Vụ Lời Chúa này.

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Tổng Quan

                                                                           
(Tông Vụ 2:40-47; Luca 24:13-36)


Xác Tín


1- Lời Chúa là mạc khải thần linh chứ không phải do loài người nghĩ ra, là tất cả những gì từ trời, những gì chân thật nhất và hoàn hảo nhất, đến độ không ai có thể nghĩ ra và có thể làm được nếu không được tỏ cho biết và được hỗ trợ bởi ân sủng thần linh; và chính vì con người thuần túy không thể nghĩ ra hay làm được như thế mới chứng tỏ "Đó là Lời Chúa", Lời chẳng những thăng hóa con người về phương diện nhân bản tự nhiên mà còn thần linh hóa con người về phương diện đời sống tu đức siêu nhiên.


2- Điển hình nhất là 3 tinh thần xuất phát từ mạc khải thần linh là Lời Chúa (cùng với gương Chúa) sau đây: 

2.1 Làm đầu là làm đầy tớ (xem Mathêu 20:26-28 & 2Corinto 5:19), chứ không phải kiểu quân sư phụ của Khổng giáo hay kiểu đế quốc quân chủ hoặc thuộc địa ngày xưa; 


2.2 Nạn nhân phải làm hòa với phạm nhân của mình (xem Mathêu 5:23-24), chứ không phải phạm nhân phải xin lỗi nạn nhân của mình theo phép công bằng; 


2.3 Yêu thương kẻ thù (xem Mathêu 5:44 & Roma 5:8), tức dám chết cho cả kẻ thù, chứ không phải chỉ từ bi hỉ xả là đủ, hay kiểu quân tử không thèm chấp tiểu nhân.


Suy Diễn


1- Việc Cử Hành Thánh Thể (Celebration of Eucharist) của Giáo Hội hiện nay bao gồm hai phần chính là phần Phụng Vụ Lời Chúa và Phụng Vụ Thánh Thể là những gì bất khả thiếu và bất khả phân ly, chẳng những theo Truyền Thống - "Họ chuyên cần nghe các tông đồ... tham dự lễ bẻ bánh" (Tông Vụ 2:42), mà còn theo chính khuôn mẫu của Chúa Kitô Phục Sinh đã thực hiện với 2 môn đệ về Emmau, ở chỗ Người dẫn giải Thánh Kinh trước rồi sau đó mới tỏ ra những cử chỉ / cử hành Thánh Thể (xem Phúc Âm Luca 24:13-36).


2- Theo bài Phúc Âm Luca 24:13-36 thì chính Lời Chúa đã biến đổi hai môn đệ tuyệt vọng bỏ về làng Emmau này, bằng cách từ từ dẫn họ đến chỗ gặp gỡ chính Chúa Kitô bản thân là Lời Chúa (xem Gioan 1:14), nơi Cử Hành Thánh Thể khi "Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra cho họ", nhờ đó họ đã nhận ra Người và trở về để làm chứng cho Người với các tông đồ, và chính Người cũng hiện ra ngay lúc họ làm chứng về Người để chứng tỏ Người thực sự sống lại đúng như lời chứng của họ.

 

3- Phụng Vụ chính yếu ở nơi việc Cử Hành Thánh Thể là Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa KitôVì Thánh Thể bao gồm tất cả Mầu Nhiệm Chúa Kitô, một Thánh Thể đã được thụ thai và giáng sinh, đã rao giảng bằng môi miệng và chữa lành bằng bàn tay, đã chay tịnh và biến hình, đã chịu khổ nạn và tử giá, đã phục sinh và thăng thiên, sẽ tái giáng trong vinh quang cánh chung. Đó là lý do Mùa Phụng Vụ nào trong phụng niên cũng qui về Thánh Thể và cũng Cử Hành Thánh Thể để tưởng niệm Mầu Nhiệm Chúa Kitô của từng mùa. Phần Phụng Vụ Lời Chúa dẫn Kitô hữu vào Mầu Nhiệm Chúa Kitô nơi phần Phụng Vụ Thánh Thể, nhờ đó họ được hiệp nhất nên một với Mầu Nhiệm Chúa Kitô. 

 


Cảm Nghiệm


 1- Vì Lời Chúa là mạc khải thần linh từ trời, chứ không xuất phát từ con người trần gian thấp hèn, nên tự trí khôn của con người tạo vật hạn hẹp không thể nào thấu hiểu được Lời Chúa, cho tới khi chính Lời Chúa "là ánh sáng" (Gioan 8:12), "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63) tỏ cho họ. Nghĩa là chỉ có Lời Chúa mới làm cho con người hiểu Lời Chúa. 


2- Nên con người phải luôn cởi mở trước Lời Chúa, ở chỗ khao khát Lời Chúa, sống không thể thiếu Lời Chúa, bằng cách coi Lời Chúa ưu tiên trên hết mọi sự, như trân trọng đặt Lời Chúa ở trên giá cao (xem Mathêu 5:15), không bao giờ dám để Lời Chúa ở dưới gầm bàn, gầm tủ, gầm giường v.v., nghĩa là coi Lời Chúa không ưu tiên bằng hay không giá trị bằng các thứ vật chất cần cho sự sống thể lý, cho dù là những bận bịu cần thiết về tông đồ hay mục vụ. Bởi không có Lời Chúa thì chúng ta sẽ chỉ giải quyết mọi sự theo tự nhiên không đẹp lòng Chúa: "Ngươi chỉ phán đoán theo kiểu của loài người mà không theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa" (Mathêu 16:23).


3- Vì chính Lời Chúa mới làm cho trí khôn con người hiểu được Lời Chúa mà tâm hồn nào thực sự khao khát Lời Chúa cứ phải tiếp tục đọc Lời Chúa, cho dù không hiểu, đừng bao giờ bỏnhư thể đóng cửa lại thì Lời Chúa là ánh sáng sẽ chẳng thể nào soi chiếu vào lòng trí tăm tối của họ, trái lại, cho dù chán chường, như đã xẩy ra nơi hai môn đệ về Emmau, nhưng hai vị vẫn tiếp tục lắng nghe Lời Chúa trong lúc tuyệt vọng nhất, không xua đuổi người khách lạ chẳng hề quen biết có vẻ khinh khi hai vị từng là môn đệ của Thày Chí Thánh, mà hai vị mới thực sự cảm thấy "lòng mình ấm lên" (Luca 24:42), để nhờ đó tiến đến chỗ nhận ra Người và làm chứng về Người.

 


Phân Tích


1- Lời Chúa trong Thánh Kinh và Lời Chúa theo Phụng Vụ tự bản chất là một, hoàn toàn giống nhau, không có gì thay đổi, nhưng được suy diễn khác nhau. Ở chỗ: Nếu Lời Chúa trong Thánh Kinh liên quan đến Mạc Khải Thần Linh thì Lời Chúa theo Phụng Vụ liên quan đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Lời Chúa trong Thánh Kinh được linh ứng viết ra, còn Lời Chúa theo Phụng Vụ do Mẹ Giáo Hội soạn dọn cho con cái "để họ được sống và sống viên mãn" (Gioan 10:10).

 

2- Lời Chúa trong Thánh Kinh liên quan đến Mạc Khải Thần Linh, mà Mạc Khải Thần Linh bao gồm 2 chiều kích chính yếu là "những sự dưới đất" và "những sự trên trời" (Gioan 3:12), như Chúa Giêsu đã đề ra với nghị viên Nicôđêmô. Nếu Mạc Khải Thần Linh về "những sự dưới đất" liên hệ tới con người, như phải tái sinh mới được vào Nước Trời (xem Gioan 3:3,5), thì Mạc Khải Thần Linh về "những sự trên trời" liên hệ tới Thiên Chúa, như bản tính và ý muốn của Thiên Chúa, hay căn tính của Chúa Kitô v.v.

3- Thế nhưng, hai chiều kích "trời" và "đất" này bao giờ cũng phải thích ứng với nhau, và phải đạt đến chỗ hội ngộ thần linh giữa Thiên Chúa và loài người. Điển hình nhất là các câu Phúc Âm tiêu biểu sau đây: "Thiên Chúa yêu thế gian đến ban Con Một mình ("những sự trên trời") để ai tin vào Người thì không phải chết nhưng được sự sống ("những sự dưới đất")" (Gioan 3:16); "Thiên Chúa là Thần Linh ("những sự trên trời"), những ai tôn thờ Ngài phải tôn thờ trong tinh thần và chân lý ("những sự dưới đất")" (Gioan 4:24); "Tôi là ánh sáng thế gian ("những sự trên trời"), ai theo Tôi sẽ được ánh sáng sự sống ("những sự dưới đất")" (Gioan 8:12) 

 
4-  Riêng Phúc Âm là Bài Đọc chính yếu của phần Phụng Vụ Lời Chúa có chỗ chỉ bao gồm "những sự trên trời" hay chỉ "những sự dưới đất" hoặc cả hai. "Những sự trên trời" được tiêu biểu nhất là các Dụ Ngôn Nước Trời (xem Mathêu đoạn 13). "Những sự dưới đất" được tiêu biểu nhất là Tám Mối Phúc Thật (xem Mathêu 3 đoạn 5-7). Cả "những sự dưới đất" cũng như "những sự trên trời" được tiêu biểu nhất nơi việc Chúa Giêsu làm phép lạ hay trừ quỉ để tỏ quyền năng cứu độ của Người ("những sự trên trời") nơi chính tình trạng khốn nạn bất lực của con người ("những sự dưới đất").

 

Suy Niệm


1- Trong phần Phụng Vụ Lời Chúa thì Bài Phúc Âm là chính, chi phối các bài đọc khác. Bởi thế, nên đọc bài Phúc Âm trước hết để biết được Mạc Khải Thần Linh thực sự là gì nơi bài Phúc Âm ấy, sau đó, suy nghĩ xem Mạc Khải Thần Linh chính yếu ở bài Phúc Âm này có hợp với Mầu Nhiệm Chúa Kitô của Mùa Phụng Vụ bấy giờnhư Mùa Vọng và Giáng Sinh, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, hay Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh hoặc sau Mùa Phục Sinh.


2- Vì Phụng Vụ là việc Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô mà mỗi Mùa Phụng Vụ đều có một chủ đề riêng. Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh theo chủ đề: "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14); Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh: "Người Con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý" (Gioan 1:14); Mùa Chay và Tuần Thánh: "Thày thực sự từ Cha mà đến. Giờ đây Thày bỏ thế gian mà về cùng Cha” (Gioan 16:28); Mùa Phục Sinh: "Thày là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25). Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh: "Các con sẽ nhận được quyền lực khi Thánh Thần ngự xuống trên các con, rồi các con sẽ là những chứng nhân của Thày ... cho đến tận cùng trái đất" (Tông Vụ 1:8).

                                                                                                      

3- Sau khi đã nắm bắt được Mạc Khải Thần Linh ở Bài Phúc Âm, thì sau đó cần phải xem Mạc Khải Thần Linh ấy có thích ứng với Mầu Nhiệm Chúa Kitô của Mùa Phụng Vụ bấy giờ hay chăng (theo các chủ đề của từng mùa được gợi ý trên đây)? Nếu thích ứng thì Mầu Nhiệm Chúa Kitô được Bài Phúc Âm cho thấy cũng phải ứng nghiệm với cả các Bài Đọc khác trong phần Phụng Vụ Lời Chúa nữa. 

 

4- Sau hết, vấn đề cuối cùng cần được đặt ra đó là qua phần Phụng Vụ Lời Chúa hôm ấy, phần phụng vụ được Mẹ Giáo Hội chọn đọc, Mẹ Giáo Hội muốn huấn dụ những gì cần con cái mình phải thực hành trong Mùa Phụng Vụ bấy giờ?

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa - Ứng Dụng

 

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật (chia sẻ gợi ý)


(Chúa Nhật 33 Thường Niên: Châm Ngôn 31:10-13,19-20,30-31; 1Thessalonica 5:1-6; Mathêu 25:14-30)

1- Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A là dụ ngôn Chúa Giêsu nói về nén bạc chủ trao cho 3 người đầy tớ. Mạc Khải Thần Linh trong dụ ngôn này bao gồm cả "những sự trên trời" (ở phần đầu bài Phúc Âm) là ông chủ ám chỉ Chúa Kitô ký thác công ơn cứu chuộc của Người cho thành phần môn đệ của Người để sinh lợi, và "những sự dưới đất" là thái độ đáp ứng của 3 loại người đầy tớ đối với những gì được ký thác cho họ: trong khi 2 người đầu sinh lợi gấp trăm, 5 sinh 5 và 2 sinh 2, còn người cuối cùng thì vẫn giữ nguyên để trả về cho chủ, chẳng sinh lợi gì, và ở phần sau của bài Phúc Âm lại cho thấy Mạc Khải Thần Linh về "những sự trên trời", đó là Chúa Kitô khi "trở về", ám chỉ Người tái giáng, ban thưởng cho 2 người đầy tớ sinh lợi và trừng phạt tên đầy tớ không sinh lợi gì!

2- Tại sao người đầy tớ không sinh lợi nhưng vẫn hoàn trả lại nguyên vẹn nén bạc cho chủ, không hề làm thiệt hại gì tới nén bạc ấy, mà vẫn bị chủ trừng phạt một cách khủng khiếp đến hư đi đời đời như thế? Nếu không phải vì người đầy tớ này kiêu ngạo, không chấp nhận thân phận làm tôi của mình, một thân phận cần phải hy sinh vất vả để sinh lợi cho chủ được hưởng còn mình bị thiệt, nghĩa là tên đầy tớ ấy muốn làm chủ hơn là làm đầy tớ, coi mình ngang hàng với chủ, muốn lên bằng chủ như nữ nguyên tổ Eva xưa (xem Khởi Nguyên 3:5). Trong khi đó, hai người đầy tớ kia biết thân biết phận tôi tớ của mình đã chấp nhận vị chủ của mình bằng việc tỏ ra tin tưởng và tuân phục.

3- Bài Phúc Âm cho Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A rất thích hợp với chủ đề của Mùa Thường Niên Hậu Mùa Phục Sinh, liên quan đến vấn đề "tận cùng trái đất", ở những tuần cuối cùng của Mùa Thường Niên này, tức liên quan đến Mầu Nhiệm Chúa Kitô Cánh Chung, Đấng "xuất hiện lần thứ hai để mang ơn cứu độ cho những ai thiết tha trông đợi Người" (Do Thái 9:28), những ai tin tưởng Người, như hai người đầy tớ làm cho công ơn cứu độ của Người sinh lợi bác ái yêu thương gấp trăm cho tha nhân bằng tất cả thiện chí cố gắng của mình.4- Nếu hai người đầy tớ sinh lợi cho chủ trong Bài Phúc Âm được biểu hiệu nơi "người vợ tài đức" trong Bài Đọc 1, "người phụ nữ kính sợ Chúa" được Bài Đáp Ca khen ngợi, thì người đầy tớ không sinh lợi trong cùng Bài Phúc Âm được Bài Đọc 2 diễn tả chính xác là hắn, trong khi tự mình hắn cảm thấy việc giữ nguyên nén bạc để trả về cho chủ là "yên ổn và an toàn", nhưng không ngờ "chính lúc đó tai họa thình lình giáng xuống trên mình", ở chỗ, chủ đã công minh ra lệnh "hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng".5- Mẹ Giáo Hội soạn dọn Phụng Vụ Lời Chúa cho Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A, vào thời điểm gần kết thúc phụng niên Năm A này, là để huấn dụ con cái mình nói chung, và nhắc nhở các vị có trách nhiệm trong Giáo Hội nói riêng, như câu xướng trước Bài Phúc Âm kêu gọi: "Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể xứng đáng đứng vững trước mặt Con Người - Alleluia"

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Thường trong tuần (chia sẻ gợi ý)

(Thứ Tư Tuần 33 Thường Niên: 2Macabê 7:1,20-31; Luca 19:11-28)

1- Bài Phúc Âm cho Thứ Tư của Tuần 33 Thường Niên Năm Lẻ có nội dung hơi giống Bài Phúc Âm của Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A đầu tuần, cũng chất chứa một Mạc Khải Thần Linh có hai chiều kích "những sự trên trời" và "những sự dưới đất". 

2- "Những sự trên trời" trong Bài Phúc Âm liên quan tới Vị Chủ là "một người quí tộc", ám chỉ Con Thiên Chúa làm người, trước khi "đi phương xa", ám chỉ đi chịu chết, để được phong vương, ám chỉ phục sinh vinh hiển, đã trao "10 nén bạc", ám chỉ tất cả công ơn cứu độ của mình, cho 10 người đầy tớ, ám chỉ tất cả thành phần lãnh đạo phục vụ Giáo Hội, sinh lợi cho đến khi ông "trở về", ám chỉ mầu nhiệm tái giáng, thì trao lại cho ông cả vốn, ám chỉ ân ban, lẫn lời, ám chỉ đức bác ái yêu thương đối với tha nhân.

3- "Những sự dưới đất" trong Bài Phúc Âm liên quan đến 3 loại thành phần đầy tớ, trong đó có hai thành phần đầy tớ sinh lợi cho chủ, 1 sinh 10 và 1 sinh 5, còn người đầy tớ thứ ba thì "giữ trong khăn" nguyên nén bạc được chủ trao cho để trả về cho chủ, nên bị chủ "lấy đi cả cái nó đang có" là nén bạc nó không sinh lợi, để trao cho "người đã có 10 nén".

4- Sự kiện Vị Chủ trong Bài Phúc Âm, ám chỉ Chúa Kitô, ra lệnh lấy nén bạc của người đầy tớ không sinh lợi mà trao cho người đầy tớ sinh lợi nhiều nhất, là sự kiện thuộc Mạc Khải Thần Linh về "những sự trên trời", về Lòng Thương Xót Chúa. Ở chỗ, Người không để cho ơn cứu độ vô cùng cao quí của Người bị hoang phí bởi bất cứ một người đầy tớ bất lương vô dụng nào, trái lại, Người muốn cho ơn cứu độ của Người phải được sinh lợi thật sự bởi thành phần đầy tớ tín trung hữu dụng.

5- Tuy nhiên, thành phần đầy tớ tín trung hữu dụng "đã có được ban thêm cho dư dật" này không phải là để hưởng thụ mà là để phục vụ, nghĩa là để sinh lợi bù đắp thay cho những ai không sinh lợi, và thân phận của họ vì thế sẽ càng trở nên giống Chúa Kitô hơn ai hết, ở chỗ, họ chắc chắn trở thành tế vật cho phần rỗi tha nhân: "Cành nho nào đã sinh trái sẽ được cắt tỉa đi cho càng sinh trái hơn" (Gioan 15:2).

6- Như thế, Mạc Khải Thần Linh trong Bài Phúc Âm của Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm A này là ở chỗ Thiên Chúa muốn cứu độ loài người bằng chính những người đầy tớ trung tín hữu dụng của Chúa Kitô, một Mạc Khải Thần Linh rất thích hợp với Mầu Nhiệm Chúa Kitô Cánh Chung là thời điểm "không biết có còn đức tin trên thế gian này nữa hay chăng" (Luca 18:8), thời điểm cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn bao giờ hết, nhờ đức tin của những "cành nho đã sai trái được cắt tỉa cho càng sai trái hơn".

7- Bài Đọc 1 cũng rất hợp với Mạc Khải Thần Linh trong Bài Phúc Âm, ở chỗ 7 người con trai tử đạo trong cùng một ngày của một bà mẹ, đã nhờ chính đức tin mãnh liệt nơi người mẹ của họ, một người mẹ giống người đầy tớ trong Bài Phúc Âm sinh lợi tối đa từ 1 nén thành 10 nén. Nhờ đó, nhờ đức tin trải qua đêm tăm tối, theo bản tính tự nhiên, trước 7 người con do mình cưu mang sinh dưỡng chết trong cùng một ngày như thế, mà sau đó, người mẹ tràn đầy đức tin này, cũng như tất cả mọi tâm hồn sống đức tin đến độ trở thành tế vật đền bù cho phần rỗi của tha nhân, "khi thức giấc" mới "no thoả nhìn chân dung Chúa", đúng như cảm nhận nơi câu họa của Bài Đáp Ca cùng ngày.  

8- Mẹ Giáo Hội soạn dọn Phụng Vụ Lời Chúa cho Thứ Tư trong Tuần 33 Thường Niên Năm Lẻ vào thời điểm gần kết thúc phụng niên này là để huấn dụ con cái mình nói chung và nhắc nhở các vị có trách nhiệm trong Giáo Hội nói riêng, đó là hãy theo Chúa Kitô cho tới cùng, tới tột đỉnh hành trình cứu độ của Người là Giêrusalem, đúng hơn hãy để cho Người dẫn họ đi với Người đến Giêrusalem, nơi được Bài Phúc Âm kết thúc ở câu: "Nói thế rồi Chúa liền dẫn họ lên Giêrusalem".

Phụng Vụ Lời Chúa Ngày Chúa Nhật và Ngày Thường

(đúc kết sau khi được mổ xẻ theo nhóm) 

Sau khi lắng nghe hai nhóm đúc kết những gì từng nhóm chia sẻ về Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật (I Mùa Vọng Năm B) và Ngày Thường (Lễ Thánh Anrê Tông Đồ), những chia sẻ dựa vào những gì đã được gợi ý ở phần đầu, người viết đã trình bày thêm suy nghiệm của mình về hai bài Phụng Vụ Lời Chúa này, theo thứ tự các ý chính được tóm gọn như sau:

Phụng Vụ Lời Chúa (do chính nhóm tự chọn) về Lễ Thánh Anrê Tông Đồ 30/11

1- Lễ Kính một vị Thánh Tông Đồ (hay lễ nhớ bất cứ thánh nào) cũng phải liên hệ với Mầu Nhiệm Chúa Kitô là cốt lõi của Phụng Vụ;

2- Tông đồ là ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô nhưng được ủy thác cho sứ vụ trở thành những chứng nhân tiên khởi cho Chúa Kitô;

3- Sứ vụ làm chứng cho Chúa Kitô của các tông đồ trước hết là ở chỗ các vị được sai đi để loan báo về Người (Bài Đọc 1 & Đáp Ca);

4- Thánh Anrê là 1 trong 4 môn đệ tiên khởi và tông đồ chính yếu được Chúa Giêsu tuyển chọn để đánh bắt con người ta (Bài Phúc Âm).

Phụng Vụ Lời Chúa (do chính nhóm tự chọn) về Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

1- Phụng Vụ Lời Chúa cho Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh theo chủ đề là "Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14);

2- Biến cố "Lời đã hóa thành nhục thể", được Cựu Ước tiên báo ở hình ảnh ẩn dụ là "băng qua các tầng trời mà ngự xuống" (Bài Đọc I);

3- Với Kitô giáo thì Thiên Chúa đã hóa thân làm người nơi Con Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ lại đến mà họ cần mong chờ (Bài Đọc 2); 

4- Lòng mong chờ thực sự của Kitô hữu được thể hiện ở chỗ "tỉnh thức" vì họ không biết được thời điểm chính xác Người đến (Phúc Âm);

5- Người chắc chắn sẽ đến vào lúc "nửa đêm" là lúc tối tăm nhất và là lúc con người mê ngủ nhất, như trong dụ ngôn 10 trinh nữ phù dâu;

6- Lý do là vì con người vướng mắc nguyên tội đầy những đam mê nhục dục tính mê nết xấu "yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19);

7- Thiên Chúa lại muốn tỏ hết bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài ra nơi tận cùng tăm tối của con người để cứu con người;

8- Nên việc "tỉnh thức" để thấy nhan Chúa mà được cứu độ là ở lòng tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa (Bài Đọc 1, Đáp Ca & Alleluia).

(Bài này đã được Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phổ biến trong số báo Tháng 1/2018)