THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

LỜI TẠ NGUYỆN HIỆP LỄ

 

Image result for i am the living bread from heaven

 

 

Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ

(Gợi ý 1)

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể/ là Bánh bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian,/ con xin hết lòng tri ân cảm tạ Chúa/ đã thương ngự đến với con trong giây phút tuyệt vời nhất ngày sống của con lúc này đây,/ một tội nhân vô cùng khốn nạn và bất xứng trước nhan Chúa,/ là hoa trái của công ơn cứu chuộc vô cùng cao quí của Chúa. 

 

Con quả thực không xứng đáng được Chúa vô cùng cao cả đến với con./ Thế nhưng,/ vì Chúa là Đấng cứu độ con,/ thì chính vì con tội lỗi, khốn nạn và bất xứng/ mà con không thể nào không đến với Chúa,/ để Chúa rửa chân cho/ nhờ đó con mới xứng đáng được dự phần Vượt Qua với Chúa./ Bởi chỉ duy một mình Chúa mới là đường,/ là sự thật và là sự sống của con,/ là sự sống lại và là sự sống cho con. 

 

Xin Chúa hãy chiếm đoạt con như là mồi ngon của Lòng Thương Xót Chúa,/ và hãy sống trong con như là một nhân tính mới của Chúa trên trần gian này,/ vào chính những giây phút lịch sử hiện đại con đang sống đây,/ để qua con/ Chúa có thể tiếp tục tỏ mình ra là Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần,/ cho một thế giới cần đến Lòng Thương Xót Chúa biết bao hiện nay,/ nhưng lại là một thế giới không dám cởi mở đón nhận Đấng đến cứu mình/ cho khỏi bị tự diệt bởi chính những gì con người càng văn minh lại càng bạo loạn đã và đang tạo dựng nên/ và không thể tự cứu mình.

 

Xin Mình Thánh Chúa đã tự hiến cho phần rỗi của riêng con,/ cũng như của chung nhân loại đáng thương/ là Thần Lương duy nhất cho tất cả mọi khát vọng của con,/ để con được hoan hưởng một sự sống và là sự sống viên mãn hơn,/ như Chúa là vị mục tử nhân lành đã ban cho con là chiên của Chúa,/ nhờ đó/ con sẽ chẳng còn ham thích và gắn bó với bất cứ một sự gì mau qua giả tạo trên trần gian này nữa.

 

Xin Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho sự sống đời đời của con,/ để trả giá đền bù lại tất cả những gì nhân loại chúng con,/ qua hai nguyên tổ,/ ngay từ ban đầu đã xúc phạm đến Thiên Chúa Hóa Công vô cùng chí thánh chí tôn,/ thanh tẩy hết mọi vết nhơ tội lỗi bất xứng của con và trong con,/ hết mọi mầm mống nguyên tội vẫn còn tồn tại nơi bản tính đã bị hư đi của con,/ mọi đam mê nhục dục và tính mê nết xấu của con,/ nhờ đó con không bao giờ còn cố tình phạm tội làm mất lòng Chúa nữa,/ dù nhỏ mọn đến mấy,/ trái lại,/ Máu Thánh Chúa trở thành sinh lực sống thánh chứng nhân cho con!

 

Xin Linh Hồn của Chúa/ đã buồn sầu đến nỗi chết được trong Vườn Cây Dầu vào Đêm Thứ Năm Tuần Thánh,/ và đã trút hơi thở cuối cùng trên Thánh Giá Canvê xưa,/ làm chủ tất cả tâm linh và tâm trí chúng con,/ để chúng con chỉ còn biết nghĩ tưởng như Chúa suy nghĩ,/ chỉ biết ước muốn như Chúa ước muốn,/ chỉ biết chọn lựa những gì đẹp lòng Chúa nhất,/ chỉ biết quyết định những gì vinh danh Chúa nhất,/ chỉ biết chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý Chúa/ cho dù có hoàn toàn trái với ý nghĩ, ý thích và ý muốn của con,/ và chỉ biết phản ứng theo lòng thương xót Chúa hơn là công bằng trần gian.

 

Xin Thiên Tính của Chúa là Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con,/ Thiên Tính của một Người Con duy nhất đến từ Cha,/ đầy ân sủng và chân lý,/ để tỏ Cha ra cho nhân loại thuộc hạ giới chúng con,/ hãy thần linh hóa con trong tinh thần và chân lý,/ để con cũng được hiệp nhất nên một với Chúa Cha,/ Đấng đã yêu thế gian đến độ ban Con Một Ngài,/ Đấng đã không dung tha cho Con của Ngài,/ một phó nộp Người vì tất cả chúng con,/ cũng là Đấng đã tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng con nhờ Thánh Linh Ngài ban cho chúng con. 

 

Giờ đây,/ con xin hiệp thông với những lời được thiên thần dạy cho 3 em thiếu nhi Fatima thụ khải năm 1916,/ để than thở đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể/ cũng như để hiệp lễ đền tạ Người là Đấng đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi:

 

"Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần,/ con sấp mình thờ lạy Chúa./ Con xin dâng lên Chúa Mình Máu châu báu,/ linh hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô/ đang hiện diện trong các nhà tạm trên khắp thế giới,/ để đền tạ những lăng nhục,/ phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu./ Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu/ và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,/ xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải". - "Lạy Chúa Trời Con,/ con tin kính Chúa,/ con thờ lạy Chúa,/ con trông cậy Chúa/ và con yêu mến Chúa./ Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính Chúa,/ không thờ lạy Chúa,/ không trông cậy Chúa/ và không yêu mến Chúa". 

 

 

Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ

(Gợi ý 2) 

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Con Thiên Chúa hằng sống,/ đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. 

 

Con tin thật Chúa đang hiện diện thực sự trong con người tạo vật vô cùng hèn hạ khốn nạn của con,/ cả trong linh hồn bất tử lẫn nơi thân xác tro bụi của con vào lúc này đây./ Với tất cả ngôi vị thần linh của Chúa:/ Thiên tính và nhân tính của Chúa,/ linh hồn và thân xác của Chúa,/ Mình Thánh và Máu Thánh cực thánh vô cùng châu báu của Chúa. 

 

Ôi,/ lạy Chúa,/ đây là giây phút vô cùng linh thiêng trong cả một ngày sống của con trên trần gian mau qua tạm gửi này,/ vì Chúa đang ở cùng con và con đang được ở cùng Chúa,/ nhờ đó,/ giây phút này quả thật là giây phút  thiên đàng trần thế của con,/ bởi con đang được hưởng trước một thực tại thần linh vĩnh hằng trên trời,/ khi mà Chúa ở cùng con và con được ở cùng Chúa vô cùng bất tận,/ muôn muôn ngàn đời.

 

Thật vậy,/ lạy Chúa, thực tại thần linh là toàn thể ngôi vị thần linh của Chúa,/ đang thực sự và sống động hiện diện thần linh trong thân xác tro bụi của con đây,/ cho dù ngắn ngủi/ cho tới khi Bánh Thánh hoàn toàn tan biết đi ở đó,/ là dấu báo trước cho con biết rằng,/ cái thân xác tro bụi vô cùng hèn hạ này của con đây,/ sau này sẽ được sống lại,/ và trở nên giống như thân xác phục sinh vinh hiển của Chúa,/ nhờ đó,/ tất cả bản tính loài người của con/ vĩnh viễn được hiệp thông thần linh với Chúa/ trong Thiên Chúa chân thật duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần. 

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,/ Chúa đã đến với thân xác tro bụi của con đây,/ không phải chỉ để ở cùng bản thân nhỏ bé của con trong vòng giây lát thiên đường này thôi,/ mà muốn vĩnh viễn ở với con,/ cho dù Mình Thánh và Máu Thánh của Chúa/ đã hoàn toàn tan biến đi trong thân xác vật chất của con./ Bởi vì/ Chúa đến với con là để thông ban Thánh Thần của Chúa cho con,/ như Chúa đã thổi hơi trên các tông đồ vào tối ngày thứ nhất trong tuần,/ khi Chúa sống lại từ trong kẻ chết,/ để các vị nhận được Thánh Thần từ chính thân xác phục sinh của Chúa. 

 

Ôi,/ lạy Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống,/ Đấng được Chúa Kitô từ Cha sai xuống trên Giáo Hội ngay từ ban đầu,/ để dẫn Kitô hữu chúng con vào tất cả sự thật là chính Chúa Kitô,/ tức để thành phần chi thể Giáo Hội của Người là chúng con đây được hoàn toàn nên giống Người,/ và trở thành chứng nhân đích thực của Người và cho Người. 

 

Xin Chúa hãy tiếp tục ở trong con,/ như Chúa đã ở với Chúa Kitô,/ từ khi Người là Lời đã hóa thành nhục thể/ trong cung dạ trinh nguyên của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội/ bởi chính quyền năng tác tạo của Chúa,/ cho đến khi Người sống lại từ cõi chết/ cũng do quyền năng thông ban sự sống của Chúa./ Nhờ đó,/ con mới được hiệp nhất nên một với Chúa Kitô,/ mới trở thành hiện thân của Chúa Kitô,/ một Alter Christus,/ một Chúa Kitô Khác,/ một Chúa Kitô đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ/ và hiến mạng sống mình cho phần rỗi vô cùng cao quí của nhân loại,/ một Chúa Kitô/ là Dung Nhan Thương Xót của Cha trên trời vô cùng nhân hậu đã yêu cho đến cùng,/ yêu cho đến con chiên lạc duy nhất cuối cùng của Người,/ như con đây.

 

Ôi Maria Thánh Mẫu Thương Xót của con,/ Mẹ là tạo vật đệ nhất về ân sủng của Chúa Cha,/ và là Trinh Nữ duy nhất Sinh Hạ Con Đấng Tối Cao,/ nhờ Mẹ được Thánh Thần Thiên Chúa bao chiếm./ Con xin hết lòng tri ân cảm tạ Mẹ/ vì nhờ Mẹ,/ nhờ đức tin tuân phục của một tỳ nữ xin vâng như Mẹ/ trong giây phút truyền tin nhập thể thần linh của Vị Thiên Chúa hóa thân làm người,/ mà con mới có được/ Mình Thánh và Máu Thánh cực linh của Chúa Kitô đang ở với bản tính của con đây/ ở với thân xác tro bụi của con đây,/ vào giây phút thiên đàng trần thế này./ Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ hãy vang lên trong con và với con/ lời ngợi khen cảm tạ Đấng Toàn Năng/ đã thương đến phận thấp hèn của Mẹ cũng như của con,/ và đã làm nơi Mẹ những điều cao trọng cho chúng con/ - Magnificat./ Amen!

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

2 Lời Tạ Nguyện Hiệp Lễ trên đây được soạn dọn

để đáp ứng lời yêu cầu của anh chị em Gia Đình Tận Hiến Đồng Công (GĐTH ĐC / CRM)

Khóa GĐTH CRM 53 (5-8/7/2018) ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

 

 

Sr. Lucia's Trinity Vision Art Print – RL George Studio