TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Phụng Vụ Các Thánh

 

Năm 2021

(đã có cả mp3 và youtube cho từng vị thánh)

 

Tháng 10

 LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://youtu.be/OZW1qowunJY (28/10)

ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10)

ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10)

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME

Thánh Gioan Phaolô II - Thừa Sai Thương Xót / https://www.youtube.com/watch?v=XCzFjFeC_W8 (22/10)

 ThanhPhaoloThanhGia.mp3 / https://youtu.be/pYDOzTXx3oU (19-10)

LeThanhSuLuca.mp3 (2018) / ThanhSuLuca.mp3 (2021) / https://youtu.be/nQqYt175NkQ (18/10)

ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg

ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw

ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3 / https://youtu.be/0VTiulMyrPM

ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3 / https://youtu.be/qwhCR0x1hnk

LeThanhMargaritaAlacoque.mp3 (16/10)

 ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10)

  LeThanhTeresaAvila.mp3 / ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/oncTQxkkA4g (15/10)

ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 /   https://youtu.be/HzhnqsXdHzg (14/10)

ThanhGHGioanXXIII.mp3 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 / https://youtu.be/Ob8hWhnvUwI (11/10)

ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 / https://youtu.be/c8NjQs0AtMo (9/10)

ThanhBruno.mp3 / https://youtu.be/gxlWSQrIaRk (6/10)

 ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 

https://youtu.be/NVyYnQkz5hk (5/10)

 ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 

https://youtu.be/nYxDfSbz2rE (4/10)

LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / ThienThanBanManhHoThu.mp3 / https://youtu.be/l18dgrF0Tm0 (2/10)

LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 / https://youtu.be/O-KXuNbYioM (1/10)

 

Tháng 9

 

ThánhGieronimo.mp3 / https://youtu.be/w6YPsJMD7M8 (30/9)

 

LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / https://youtu.be/WMVEaU9yK6w (29/9)

 

HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoRuiz.mp3 / https://youtu.be/FN3IvBTCIkQ (28/9)

 

 ThanhVinhSonPhaolo.mp3 / https://youtu.be/oObAYnUonYQ (27/9)

 

HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 / https://youtu.be/6J3yjNWJBNE (26/9)

 

ThanhPioNamDau.mp3 / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 / https://youtu.be/-hk7hxOu8IY (23/9)

 

ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3 / https://youtu.be/1t93D0TF13I (21/9)

 

103ViThanhTuDaoDaiHan.mp3 / https://youtu.be/-1sGf32berU (20/9)

ThanhRobertoBelamino.mp3 / https://youtu.be/0yyzxXoiHeA (17-9)

 ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9)

 ThanhGioanKimKhau.mp3 / https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9)

  ThanhPheroClaver.mp3 / https://youtu.be/GjzHYjXZ4ZE (9/9)

 ThanhGregorioCa.mp3 / https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9)

 

 

Tháng 8

 

ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 / https://youtu.be/wYiyX3GpUq8 (29/8)

LeThanhAugustino.mp3 / ThanhAugustino.mp3/ https://youtu.be/mFCE5K14Ewo (28/8)

ThanhMonica.mp3 / https://youtu.be/WZDdxBLVeno (27/8)

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 / https://youtu.be/Uzm7iLU61a4 (25/8)

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / https://youtu.be/ZJaOjBx2Wf8 (24/8)

 

ThanhRosaLima.mp3 / https://youtu.be/9VsIK318KsM (23/8)

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 / https://youtu.be/U9mWor4eI6s (21/8)

 

ThanhBenado.mp3 / https://youtu.be/iUZuhHUmHPY (20/8)

 

ThanhGioanEude.mp3https://youtu.be/PYXMv4McCNg (19/8)

 

ThanhStephanoVuaHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/B6ACDImzjMU (16/8)

 

ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (14/8)

 

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (ngày 12)

 

ThanhClara.mp3 / https://youtu.be/cIGnF8H62mA (ngày 11)

 

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (10/8)

 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-1.mp3 / ThanhTeresaBenedictaThanhGia-2.mp3 / https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (9/8)

 

ThanhDaminh.mp3 / https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (8/8)

 

ThanhSixtusIIGiaoHoangTuDao-ThanhCatejanoLinhMuc.mp3 / https://youtu.be/Q-ozjTqo8YU (7/8)

 

ThanhGioanVianney.mp3 / https://youtu.be/HtYpJP-dBOo (4/8)

 

ThanhEusebioGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/0tK6r9XjnDw (2/8)

 

ThanhPheroJulianoEymard.mp3 / https://youtu.be/_aCVRts2iYY (2/8)

ThanhAnphongso.mp3 / https://youtu.be/yEiODVJ4jI4 (1/8)

 

Tháng 7

 

ThanhIgnatio.mp3 / https://youtu.be/C6vRRULW-1Y

ThanhPheroKimNgon.mp3 / https://youtu.be/hOP_t-0klt4 (30/7)

ThanhMatta.Maria.Lazaro.mp3 / https://youtu.be/FP7EtLF6_ZM (29/7)

ThanhGioakim-Anna.mp3 / https://youtu.be/ewzCgcpQn48 (26/7)

LeThanhGiacobeTien.mp3 / https://youtu.be/DXMBVfWx1DA (CN 25/7)

ThanhBrigitta.mp3 / https://youtu.be/S0GJqY2eVcE (23/7)

ThanhMaiDeLien-TongDoCacTongDo.mp3 / https://youtu.be/6SPFMr7vWMw (22/7)

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7)

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7)

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7)

LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7)

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7)

  ThanhBenedict.mp3 / https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7)

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7)

 ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7)

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7)

LeThanhTomaTD.2021.mp3 / https://youtu.be/R2qceVQOp5o (3/7)

 

Tháng 6

 

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 / https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6)

LeThanhPheroPhaolo.mp3 https://youtu.be/E0SmZAYy9F8 / https://youtu.be/JRtMLiCCn7k (29/6)

ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6)

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6)

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY (24/6)

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 / https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6)

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6)

ThanhRomulaldoVienPhu.mp3 / https://youtu.be/1BHtC7ItbYs (19/6)

ThanhAnTonPadua.mp3 / https://youtu.be/V_PLNJZTAE4 (13/6)

ThanhBarnabaTongDo.mp3 / https://youtu.be/qOYZSJNMq8c (11/6)

 ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=jHI8PFWftOY (9/6)

ThanhNobertoGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/JFW9KxmFYis (6/6)

 ThanhBonifacioGiamMucTuDao.mp3 (5/6)

ThanhCoroloLoangaVaCacBanTuDao.mp3  / https://youtu.be/5PXT8aPRejM (3/6)

ThanhMarcellino-PheroTuDao.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=ALxaiyegNWk (2/6)

ThanhJustinoTuDao.mp3 / https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6)

 

Tháng 5

 

ThanhAugustinoCanterbury.mp3 / https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5)

ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU (26/5)

ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5)

ThanhRitaCascia-phan1.mp3 + ThanhRitaCascia-phan2.mp3 / https://youtu.be/X-6Y9YL0BRo (22/5)

ThanhRita.3.mp3 & ThanhRita-4.mp3 & ThanhRita-5.mp3 / https://youtu.be/UbdqBG42xyA

ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5)

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

ThanhMatthiaTongDo.mp3 / https://youtu.be/eQEG9PCiqzw (14/5)

ThanhCorona.mp3 / https://youtu.be/N1pXy9ZK4NE (14/5)

BaThanhTuDao-Nero.Archelio.Pancrasio.mp3 / https://youtu.be/pOKB-P2q4Uw (12/5)

ThanhDamienMolokai.mp3 / https://youtu.be/TQRVDJ5kebk (10/5)

ThanhPhilipe-GiacobeHau.mp3 / https://youtu.be/wqSG0tJD7ws (3/5)

ThanhAthanasioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/bUYTgEB2NNk (2/5)

 

 

Tháng 4

 

 ThanhGiaoHoangPioV.mp3 / https://youtu.be/7MxI4rOv47I (30/4)

ThánhCatarinaSienna.mp3 / https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4)

ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 / https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4)

ThanhMacoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4)

ThanhFideleSigmarinaLmTuDao.mp3 / https://youtu.be/8oGvTNGTJwY (24/4)

ThanhGiorgioQuanNhanTuDao.mp3 / https://youtu.be/dof5-YL7_9c (23/4)

ThanhAnselmoGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/iIVYt41X60Y
(21/4)

ThanhGHMartinoITuDao.mp3 / https://youtu.be/DpWjL66j8A4 (13/4)

Thánh StanislasGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/UuZiYVljWpM (11/4)

ThanhGioanLasan.mp3 / https://youtu.be/IC42SdJ8tIE (7/4)

ThanhVincentFerrier.mp3 / https://youtu.be/klHNK7Rer4w (5/4)

ThanhIsidoreGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/YDvBDYkIqlQ (4/4)

 

Tháng 3

 

 LeMeThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/XWAu1KMIhy4

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3)

ThanhCyriloGierusalem.mp3 / https://youtu.be/eXpVQM2vAeA (18/3)

ThanhPatrick.mp3 / https://youtu.be/d2KBXbiyADc (17/3)

 

ThanhPhanxicaRomana.mp3 / https://youtu.be/eM82RLH70Vg (9/3)

 

ThanhGioanThienChua.mp3 / https://youtu.be/k5FkeuSFwns (8/3)

 

ThanhPerpetuaVaFecilita.wav / https://youtu.be/I9vVThCUp4w (7/3)

ThanhCaximia.mp3 / https://youtu.be/GTa4jy5qEbw (4/3)

 

Tháng 2

 

ThanhGregoryNarek.mp3 / https://youtu.be/ohJnx-3lvc0  (27/2)

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2)

NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2)

ThanhPheroDamiano.mp3 / https://youtu.be/pCrlvflDxy0 (21/2)

 ThanhPhanxico-Giaxinta.mp3 https://youtu.be/h5bF_kC2Gz4 (20/2)

BayThanhLapDongToiToDucMe.mp3 / https://youtu.be/R9BgxNDsCFQ (17/2)

ThanhValentine.mp3 https://youtu.be/qCFBml-YlWw / https://youtu.be/TVIRa5Zh4XA (14/2)

ThanhCyrilo-ThanhMethodio.mp3 / https://youtu.be/g_HlHQhPSUU (14/2)

MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (11/2)

ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2)

ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2)

ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2)

ThanhAgathaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/tIomI_yLLJo (5/2)

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2)

 

 

Tháng 1

 

ThanhGioanBosco.mp3 / https://youtu.be/0hYiZSPVIc0 (31/1)

ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1)

ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1)

ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1)

ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1)

ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1)

ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (23/1)

ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1)

ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1)

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1)

  ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1)

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1)

ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1)

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs

ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo (2/1)

 

 

Năm 2020

 

Tháng 12

 

ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3 / https://youtu.be/mswBepOKeYk (31/12)

ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc (29/12)

ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/_h-gnH3wWw4 (27/12)

  ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA (26/12)

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0 (23/12)

 ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk (21/12)

ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/12)

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/12)

DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12)

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12)

ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12)

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12)

ThanhPhanxicoXavier-LinhDaoTruyenGiaoXavier.mp3 / https://youtu.be/47HLVxC8_cs

ThanhPhanxicoXavier-ThuaSaiTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/ACHslb2EkyQ

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12)

 

Tháng 11

 

ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11)

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11)

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11)

ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11)

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11)

LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11)

ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11)

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11)

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/1_9O9tdXPDo (12/11)

TDCTT-2020/DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Đại Kết Kitô Giáo cho Truyện Thánh Giosaphat)

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11)

ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11)

LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11)

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY (4/11)

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ / DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11)