TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Phụng Vụ Lời Chúa

 

Mùa Thường Niên sau Mùa Phục Sinh

MTN.CNXXX-B.mp3 / https://youtu.be/GhT1snabpc4

MTN.CNXXIX-B.mp3 / https://youtu.be/6w2u7Mrr-ok

MTN.CNXXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/ZMJ_LtAQcIs

MTN.XXVII-B.mp3 / https://youtu.be/LCxUo7kiesY

MTN-CNXXVI-B.mp3 / https://youtu.be/M1YTsoW6CB0

MTN.CNXXV-B.mp3 / https://youtu.be/nzZ8tnvLX20

 

MTN.CNXXIV-B.mp3 https://youtu.be/QxNGO1scJRM

MTN.CNXXIII-B.mp3 / https://youtu.be/VrnjtESbVdA / https://youtu.be/CXo6Lb9zvPA  

 

MTN.CNXXII-B.mp3 / https://youtu.be/V2inIpUUWVk

 

MTN-CN.XXI-B.mp3 / https://youtu.be/ckdroeUmkRY

 

MTN.CNXX-B.mp3 / https://youtu.be/wWlXtI85cK4

 

MTN.CNXIX-B.mp3 / https://youtu.be/iOhPOypC4sA

 

LeChuaGiesuBienHinh.mp3 / https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (6/8)

 

MTN.CNXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/2EQ_ZY6w5Cg

 

MTN.CNXVII-B.mp3 / https://youtu.be/iSk2I8S63Rc

 

MTN-CNXVI.B.mp3 / https://youtu.be/fkfSY4Lz5T8

 

TN-XV.B.mp3 / https://youtu.be/WWElzZr442c

 

MTN.CN XIV-B.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=3un_HT16N84 / https://youtu.be/s7zul3CSPxY

 

MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY

 

 MTN.CNXII-B.mp3 / https://youtu.be/k8p1AvimYSY / https://youtu.be/TYYuU4Soe34

 

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

 

ThuBayTTM.mp3 / https://youtu.be/Z0c09X-WBfU

 

LeThanhTamChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/8A-ro3O8Jpc

 

CN.LeMinhMauThanhChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/AdBOsjfmexc (2021)

 

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3 / https://youtu.be/keGa7BbxtVQ

 

CNLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/Ch9JiIBoftU

 

 

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

 

PS,CNVIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/fpSL1JsRZiM

 

LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=XRWp-qJFNvk

 

PS-CNVI.mp3 / https://youtu.be/B06O-zNjtBo

PS-CNV.B.mp3 / https://youtu.be/3xS1ZhAylfQ

PS.IV-B.mp3 / https://youtu.be/Lc009tth094

 

PS.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/vPHuASBI_uM
"Tự luận phạt - Thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng"
PS-TuanIIThu4.mp3 / https://youtu.be/-rguUt8B-0k  
"Tái Sinh bởi trời - bởi Nước và Thánh Thần"
PSII-2.mp3 / https://youtu.be/qQuIIv-ytD8  

Cảm Nghiệm Chứng Nhân Phục Sinh

TDCTTHoiNgoSinhHoatOnline-CNLTXC.mp3 / https://youtu.be/5ySdyk4a0-g

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY / https://youtu.be/aUa-Cymklyw (TV Show)

Chúa Kitô Phục Sinh  - Một Giáo Hội Phẩm Trật và Đặc Sủng

BatNhatPS-ThuBay.mp3 / https://youtu.be/-rguUt8B-0k  

"Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây"  
PS.BatNhat-6.mp3 / https://youtu.be/wwUs2gOEvvc  

PS.ChúaNhậtPS.mp3 / https://youtu.be/9dl_fY6JMLw  

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/iiWgKVNM87M (TV Show)

TuanThanhCNLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/XxCTwbWV_BY / https://youtu.be/zp0qQSh8iAc (TV Show)

MC.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/4zXJX3NXaT8 / https://youtu.be/yxX3FgTu_mM (TV Show)

MC.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/jbCUxxgGaVE / https://youtu.be/l3VCwoqIlaY (TV Show)

MC.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/J7EK1VEg92Y

MC.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/ht2n2Yeco0U

MC.CN1-B.mp3 / https://youtu.be/g7GJVrBDIGY / https://youtu.be/i-B30WnqXVw (TV Show)

MC.LeTro.mp3 / https://youtu.be/krR6-bUvQ_k

 

Mùa Thường Niên Sau Mùa Giáng Sinh

MTN.VI-B.mp3 / https://youtu.be/lz5iCKpaQaQ  

MTN.CNV-B.mp3 / / https://youtu.be/yy9vGUa88PU

 

MTN-CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/g6htAsAJ9zQ

MTN.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/Fwr-zR1-_qE

MTN.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/5Y87hHibjTw

LeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 / https://youtu.be/6KG9p1LPWZU

 

 

Mùa Vọng và Giáng Sinh

 

PVLC-TongDienMuaVong-MuaGiangSinh.mp3 / PVLC Tổng Diện Mùa Vọng Mùa Giáng Sinh Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - YouTube

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 / https://youtu.be/b2870n552Qc

LeThanhGia-NamB.mp3 / https://youtu.be/eflpk1Y2Yk4

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk

GS.25-12.mp3 (Đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

 

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

MV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/Dt2b0ooQIsU

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg

 

(Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3  / https://youtu.be/77iPhEdK3bU

(8 ngày trước Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

MV.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/t0RUOkki6KM

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) /

https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV) / https://youtu.be/3zLd6KYXTqA (Cả Tuần 1, 2 và 3 MV)

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA

 

Mùa Thường Niên Cuối Phụng Niên Năm A

NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/2NtH2-t6DIc

MTN.CNXXXIII-A.mp3 / https://youtu.be/zKaSywAUTy8

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

TN.XXXIL-3.mp3 / https://youtu.be/6sxyam07gJo

LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE

LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/FeFUHIGJyMM

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w