TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

Đời Thiêng và Đời Thường

 

 

NHỮNG THÁCH ĐỐ THỜI ĐẠI CHO HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

 

Âm Mưu Hỏa Ngục

 

Âm Mưu Hỏa Ngục - Đại Hội Đồng Quỉ / https://youtu.be/MY0K-FQuwoY (mở)

Âm Mưu Hỏa Ngục - 1. Satan Bị Khủng Bố / https://youtu.be/p4jSrgaI2h0

Âm Mưu Hỏa Ngục - 2. Satan Vùng Vẫy Thoát / https://youtu.be/B9gHN8mhunQ

Âm Mưu Hỏa Ngục - 3. Satan Chịu Đầu Hàng / https://youtu.be/bSgSJkrKad8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 4. Satan Quyết Phản Công / https://youtu.be/jYeIriJk9Q8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 5. Satan Muốn Tuyệt Vọng / https://youtu.be/uS1Gbm37zZ8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 6. Satan Bị Tiêu Diệt / https://youtu.be/3chaFPgP9qk

Âm Mưu Hỏa Ngục - 7. Satan Van Xin Tha / https://youtu.be/s1t2MX8l7g8

Âm Mưu Hỏa Ngục - 8. Satan Đầu Dập Nát / https://youtu.be/2X4WR7wxKZA

Âm Mưu Hỏa Ngục - 9. Lòng Thương Xót Chúa / https://youtu.be/UW4YeXL50Mc

Âm Mưu Hỏa Ngục - 10. Vết Tử Thương Đã Được Chữa Lành / https://youtu.be/mMPM4V2_Fyw

Âm Mưu Hỏa Ngục - 11. Cái Nhầm Lẫn Khốn Đốn Cực Hình / https://youtu.be/TL5stgt8v2Q

Âm Mưu Hỏa Ngục - 12. Người Khiêu Chiến và Người Đã Thắng / https://youtu.be/0zZd31qBtPw

Âm Mưu Hỏa Ngục - 13. Cuộc Chiến Khốc Liệt Đến Tận Thế / https://youtu.be/deOvLMdjchM

Âm Mưu Hỏa Ngục - Đạo Binh Thương Xót / https://youtu.be/pLCTNkVE6wk (kết)

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng

 

 

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Tàn Phá của Satan / https://youtu.be/ZMIcp-fo4Nw

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Thời Điểm Thương Xót của Thiên Chúa / https://youtu.be/IMllqQzWAZ8

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Con Tin Hỏa Ngục - Con Mồi Cứu Rỗi / https://youtu.be/WRl1Uuk6DCo

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Hận Thù Quyết Thắng - Ma Quỉ Thảm Bại; Hỏa Ngục Phục Hận / https://youtu.be/MY0K-FQuwoY

 

 

Trận Chiến Thiêng Liêng: Gót Chân Toàn Thắng - Chiến Thuật Thương Xót; Chiến Thắng Thương Xót / https://youtu.be/guZ0sPezsWE

 

 

AnTinToaGiaiToi-NanGiaoSiLamDungTinhDuc.mp3 / https://youtu.be/AknPw0TLtHk

 

 

SuGheTomdienratrennoithanh.mp3

 

 

DauAnSatan-666.mp3 / https://youtu.be/0_EUh-cAuhs

 

 

Chỉ có con đường dẫn đến sự thật mới gặp sự sống (livestream ngày 3/10/2021): https://youtu.be/06zUfl2RRJQ

 

 

 

Tìm v ci cách canh tân địa đàng (livestream ngày 22/10/2021): https://youtu.be/ICRDArHfcBY

 

 

 

 

 

 

Fake News

 

 

 FakeNews-DeNhatChuNghia.TuongDoi.mp3

 

FakeNew-DeNhatNanNhan.ChoiBo.mp3

 

 FakeNews-DeNhatKhangThe.DucTin.mp3

 

FakeNews-DeNhatChungNgua.LoiChua.mp3

 

 

NHỮNG BÀI CHIA SẺ TĨNH TÂM ONLINE NỘI BỘ

 

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay Tháng 2 và 3/2021

DungPhamToiNua-ChaHaDangDoan.TTMCOnline.mp3 / https://youtu.be/HuKfpDU4Hk0 (26/3)

ChaHaDangDoan-BaiGiangTinhTamOnlineMuaChay.2021.mp3

https://youtu.be/rXVRrbv950o (19/3) Cha Nguyễn Đức Minh Orange County CA

TDCTT-2021/Tĩnh tâm 18-03-2021 - Cha Vu Minh Tien.mp3 (audio)

 

https://drive.google.com/file/d/1rpVw5n4YNOL7__9HiMyT7wEypfZyvYcA/view?ts=6054f3aa (video) Cha Tiến 18/3

 

https://facebook.com/congdoanfatima (12/3) Cha Phan Thế Lực, San Jose CA

 

 https://youtu.be/f1abfBAryVM (5/3) Cha Vũ Đình Huyến, CRM, Pensacola Florida

 

https://www.youtube.com/watch?v=JHDHiIp4V-w (26/2) Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Dallas TX


https://youtu.be/ipfEsfNYUNE  Cha Phạm Hữu Đạt, SDD, Dallas TX (chỉ riêng phần tĩnh tâm)

 

https://youtu.be/Ue17vv7fTus (19/2) Cha Phạm Ngọc Tuấn Orange County CA

 

Tĩnh Tâm Nên Thánh 10/2020

MeDongTrinhSinhLoiNhapThe-ChaPhamHuuDat.mp3 (19/12 - Tuần III Mùa Vọng)

https://www.facebook.com/CongdoanFatima/videos/655166928491042 (11/12 - Cha Phêrô Phan Thế Lực)

https://www.youtube.com/watch?v=Dgc2EHNgAco (5/12 - Tuần 1 Mùa Vọng - Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR)

NenThanhTheoGuongThanhGHGioanPhaoloII.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=Bci5XjnMC7k (22/10 - Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP)

NenThanhVoiThanhFaustina-ChaQuocLinh.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=t1oQUph8NB4 (5/10)

 

Tĩnh Tâm Mừng Lễ Mẹ Fatima 5/2020 & 10/2020

MeLaMeManCoi.mp3 (13/10)

FatimaBiMat-TraiTimMeThang.mp3 (13/7)

Chúa Là Thiên Chúa của chúng ta (13/5)

Nhiều Linh Hồn Bị Hư Đi (13/5)

Fatima Đạo Binh Dàn Trận (13/5)

 

Tĩnh Tâm Mừng Lễ LTXC 4/2020

TDCTT KinhNguyenThuongXot.mp3 / https://youtu.be/H6MGh-b75P0

TDCTT-DieuNhacLoiCaChuDeNhoMeDenChua.mp3

Ơn Cứu Độ - Ơn Tòan Xá

Ơn Cứu Độ - Tất Cả LTXC

 

Cử Hành Ngày Chúa Nhật Lời Chúa

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-2.mp3 / https://youtu.be/s1lEp2Xwu-o

DTCPhanxico - ChuaNhatLoiChua-1.mp3 / https://youtu.be/ZN-6Kv-mj2w

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Cách Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Tông Sắc của ĐTC Phanxicô

Ngày Chúa Nhật Lời Chúa - Vấn Đáp và Áp Dụng

 

Phụ Đề

Haiti động đất và A-Phú-Hãn vỡ tổ - Dấu Chỉ Thời Đại toàn cầu nguy vong mất rồi..

Haiti-Aphhan.dauchithoidai.mp3 / https://youtu.be/5VoK9dq5WYs

SongConVoiCovid-19ToanCau-5.mp3 / https://youtu.be/tinyzXJIVrE (Rạng Ngời LTXC)

CuuMaTruQui.mp3 / https://youtu.be/oTWuDywsxe4 (30-11, ngày kết thúc Tháng Các Đẳng Linh Hồn)

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thanksgiving 26/11/2020)

NuocSauThuongXot.mp3 / https://youtu.be/3RDiEZLkXKc

NenBacNguoiNgheo.mp3 / https://youtu.be/wd4m8fZnxIQ

(phụ bản Bài Giảng của ĐTC cho Ngày Thế Giới Người Nghèo 15/11/2020)

Linh Đạo Homeless - Nơi Thiên Chúa và Kitô Hữu /

Homeless - Niềm Vui Phúc Âm /

Homeless - Một Chúa Kitô Lạc Loài /

Homeless - Một Chúa Kitô Thoi Thóp /

HomelessByNight - NhungBongDemNhapNho.mp3 /

Đức Tin - Đệ Nhất Võ Lâm Vô Địch Thủ / DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

MangLuoiThuongXot.mp3

BatKhaVuotThoat.mp3

BienChetCuuDo.mp3

HamMoBungSong.mp3

CacViThuaSaiPhucVuTraiCuiDiLinh.mp3

TĐCTT: Hai Giờ Kinh - Hai Lần Tiên Tri Hồi Sinh Cánh Đồng Xương Khô Covid-19

Thiên Chúa "mưu mẹo"?

TĐCTT Tường Trình về Covid-19 ở địa phương của mình

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ CÁC CON CHIÊN THƯƠNG XÓT

 

Những Con Chiên Cần Tìm Về

 

NguoiKhachNuaDemVeSang.mp3

Những lời thú nhận kinh hoàng của tên sát thủ giết hơn trăm người / https://youtu.be/_mI7h3dRirU

Tên cướp 'bận bịu' nhất nước Mỹ / https://youtu.be/9JS6L47rNSo

TenCuopCaoBoi-TenCuopLaoNhan.mp3 / https://youtu.be/3L5LLUjdl70

Cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California / https://youtu.be/MDPB59toal0

 

Tên sát nhân dị biệt chỉ thích giết tội phạm

 

HaiTaySatNhanQuaiAc.mp3 / https://youtu.be/W2cExwtC3B4

Tên sát nhân bệnh hoạn có di truyền thể DNA "khác thường" khiến cảnh sát điên đầu  

 

HaiTaySatNhanTamThanDienDauCanhsat.mp3 / https://youtu.be/vvB3p55me7w

Tuổi thơ bị lạm dụng, đau đớn đến hóa điên của kẻ sát nhân  

Đứa trẻ sống với mẹ trầm cảm thành sát nhân ghê sợ nhất nước Mỹ  

HaiTaySatNhan-NanNhanThoiCuoc.mp3 / https://youtu.be/3nvVZqMy8dk

 

Những Con Chiên đã tìm thấy

Mạc Khải Thần Linh Đánh Tan Bóng Tối Vô Thần Cộng Sản Bằng Khoa Học / https://youtu.be/A2ojxzLNOoI

Một khám phá mới / https://youtu.be/PNPAkdAOU5w

Tại sao tôi theo đạo Công Giáo? / https://youtu.be/xew1zERc1d8

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

Cuộc Hành Trình Đời Tôi / https://youtu.be/HzKCkHLTmiU

"Nếu các con theo đạo ấy thì các con không còn là con của mẹ nữa" / https://youtu.be/3VWQVE_x76g

DunCatLunCuaMotBaiBunLay.mp3 / https://youtu.be/NjEDJWFmFEU

Từ đảng viên cộng sản tới linh mục chui 

 

Những Mảnh Đời Bất Hạnh

Đời Người Như Lục Bình Trôi / https://youtu.be/cHpNqbe0pgw

Một Em Gái 8 Tuổi Mồ Côi Bẩm Sinh Tự Lo Hậu Sự / https://youtu.be/EktXF__iaig

HocLamNguoi.BeDanhGiay-NguoiAnXin.mp3 / https://youtu.be/IKZVsiql-m4

Thằng Bé Đánh Giầy Người Nghĩa Lộ 

ConRuoi.mp3 / https://youtu.be/CS_MiiW7I8M

NguoiNuTuAnhHung.mp3 / https://youtu.be/mfh960spuvA