THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 


Cảm Nguyện Bánh Thánh Tình Thương

 

(Nhật Ký, 356)

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa giao ước của tình thương của Thiên Chúa đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chứa đựng Mình Máu Chúa Giêsu như chứng cớ của một tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa sự sống trường sinh và tình thương vô cùng, được dồi dào ban phát cho chúng con, nhất là các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tình thương của Cha, Con và Thánh Thần đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mạch nước sự sống xuất phát từ tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa ngọn lửa của tình yêu tinh tuyền nhất tỏa ra từ từ cung lòng của Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của tình thương vô cùng đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa phương dược cho tất cả mọi thứ bệnh hoạn của chúng con, xuất phát từ tình thương vô cùng, như từ một suối nguồn, đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con nhờ tình thương vô cùng của Ngài đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, Bánh chất chứa tất cả những cảm thức của Trái Tim dịu ngọt nhất Chúa Giêsu đối với chúng con, nhất là đối với các tội nhân đáng thương.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong tất cả mọi khổ đau và những gian nan khốn khó của cuộc đời.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tối tăm và bão tố trong ngoài.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cuộc đời và trong giờ lâm tử.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những gian nan khốn khó và ngập tràn thất vọng.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những sai lầm và phản trắc.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa tình trạng tối tăm và vô thần đang lan tràn trái đất.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong lòng trông mong và nỗi đớn đau sẽ không ai hiểu được.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trong cảnh vất vả cực nhọc và nhạt nhẽo buồn tẻ hằng ngày.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con trước cảnh tàn rụi của những gì chúng con hy vọng và nỗ lực.

 

Ôi Bánh Thánh, niềm hy vọng duy nhất của chúng con giữa những tàn phá của địch thù cùng những nỗ lực của hỏa ngục.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi gánh nặng đã quá sức của con và con thấy rằng những nỗ lực của con đều trở thành vô hiệu.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi bão tố làm tâm can của con chao đảo và tinh thần hãi hùng của con cảm thấy thất vọng.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi tim con cảm thấy hoảng sợ  nguy vong ám ảnh trí khôn con.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi hết mọi sư âm mưu chống lại con và linh hồn con cảm thấy chẳng còn hy vọng gì.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi mắt con bắt đầu trở nên mờ nhật trước tất cả mọi sự trần thế, và lần đầu tiên tâm thần của con thấy được những thế giới vô hình.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những việc con làm trở thành quá sức của con và gian nan khốn khó trở thành thân phận hằng ngày của con.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con cảm thấy việc thực hành nhân đức trở nên khó khăn và bản tính tự nhiên của con tiến đến chỗ phản loạn.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi con trở thành mục tiêu cho những cơn thù hằn.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những vất vả khổ cực và các nỗ lực của con bị người khác phán đoán sai lạc.

 

Ôi Bánh Thánh, con tin nơi Chúa khi những phán quyết của Chúa sẽ vang lên về con; bấy giờ con sẽ tin vào đại dương của tình thương Chúa.

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch