THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

KINH NGUYỆN

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng con biết rằng chúng con không đáng được Cha nhận lời cầu xin của chúng con. Trước hết, vì chúng con chẳng xứng đáng, chẳng có công gì để được Cha trả công. Sau nữa, chúng con còn liên lỉ từ chối Cha không làm theo Thánh Ý tối cao vô cùng trọn hảo của Cha mỗi khi chúng con vô tình nhất là cố ý sa ngã phạm tội làm mất lòng Cha.   

Bởi thế, chúng con chỉ còn biết tin tưởng vào Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha, một Tình Yêu nhân hậu đến độ Cha đã chẳng những yêu thương nhân loại vô cùng hèn mọn và tội lỗi chúng con khi ban Con Một của Cha cho chúng con nơi Lời Nhập Thể, mà còn phó nộp Người vì tất cả chúng con nơi Cuộc Khổ Nạn và Tử Giá vô cùng đau thương khốn nạn của Người, thì Cha còn tiếc gì với chúng con nữa.   

Vậy xin Cha đừng nhìn đến thân phận vô cùng bất xứng của chúng con, mà hãy vì Tình Yêu vô cùng nhân hậu của Cha, vì cuộc khổ nạn và tử giá vô cùng châu báu của Con Cha cho phần rỗi và vinh phúc của chúng con và toàn thế giới,  và vì công nghiệp của Mẹ Maria Đồng Công Cứu Chuộc cũng như của Các Thánh trên trời và người lành dưới thế, xin Cha đoái thương ban cho chúng con những gì tốt nhất theo Thánh Ý của Cha. 

Lạy Cha là Đấng thấu suốt mọi sự, Cha biết chúng con còn hơn chúng con biết bản thân chúng con, và Cha yêu chúng con còn hơn chúng con yêu bản thân chúng con, hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng kính Thánh Tâm Con Chí Ái của Cha, chúng con xin đặc biệt dâng lên Cha hết mọi người và từng người anh chị em trong Nhóm TĐCTT của chúng con, nhất là những anh chị em của chúng con ở trong những hoàn cảnh cần đến Lòng Thương Xót Chúa của Cha hơn bao giờ hết và hơn ai hết: 

- Về phần xác: đang bị đau yếu bệnh nạn hay tật nguyền, đang bị túng thiếu về vật chất, đang gặp tai nạn bất ngờ hay một thiên tai nào đó xẩy ra... (chúng ta có thể thinh lặng một chút để dâng ý chỉ riêng cho những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải qua những trường hợp này!) 

- Về phần hồn: đang bị cám dỗ chiều theo lòng thù hằn giận ghét, theo tình cảm lăng loàn, theo lòng gian tham tiền bạc của cải, theo danh vọng chức quyền, theo ý nghĩ nghi kỵ xét đoán, nhất là sắp ngã lòng trông cậy; đang cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi; đang bị hiểu lầm và oan ức; đang bối rối nghi nan trong lương tâm; đang cố gắng vượt thoát cuộc sống tội lỗi bất chính... (chúng ta có thể thinh lặng một chút để dâng ý chỉ riêng cho những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải qua những trường hợp này!) 

- Về đời sống: đang bị thất nghiệp hay long đong tìm việc làm; đang sống trong một gia đình đầy những bất hòa giữa vợ chồng hay giữa cha mẹ con cái; đang bị trục trặc với cộng đoàn hay hội đoàn; đang có người thân lâm trọng bệnh, hấp hối hay mới qua đời; có ngày sinh nhật hay quan thày trong tháng này... (chúng ta có thể thinh lặng một chút để dâng ý chỉ riêng cho những anh chị nào trong nhóm chúng ta biết đang trải qua những trường hợp này!)  

Xin Cha thương ban ơn giúp sức cho chúng con, để dù vô cùng mù quáng và yếu hèn, chúng con cương quyết không bao giờ làm mất lòng Cha, vì bất cứ lý do nào hay bởi bất cứ tạo vật nào, trái lại, như Con Cha và với Con Cha, chúng con biết chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý của Cha, bằng một lòng tuyệt đối tin tưởng phó thác vào sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Lòng Thương Xót Cha, đáp lời "xin vâng" như Mẹ Đồng Công Maria và như các Thánh khi các ngài còn sống trên trần gian này, để Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhuợng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở nên như những trẻ nhỏ của Lòng Thương Xót Chúa, để chúng con biết nhìn hết mọi anh chị em của chúng con bằng ánh mắt của tình yêu vô cùng nhân hậu Chúa như Mẹ Maria, cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh gợi ý