THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Chúc Tụng Lòng Thương Xót Chúa

 

(Nhật Ký 948-951. Cha linh hồn của chị Faustina là Sopocko đã điều chỉnh một số lời kinh cầu này và thêm vào một số lời kinh cầu của riêng ngài nữa, như ngài đã nói đến trong Thư ngày 14/5/1972. Mở đầu Kinh Cầu này là câu: Hỡi linh hồn ngờ vực, xin hãy đọc những nhận thức về Lòng Thương Xót Chúa sau đây để cảm thấy tin tưởng hơn”).

 

Lòng Thương Xót Chúa tuôn tràn ra từ lòng Chúa Cha - - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là mạch nguồn vọt ra từ mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò đối với trí khôn nhân loại hay thần thiêng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nguồn xuất phát tất cả sự sống và phúc hạnh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa tốt đẹp hơn cả các tầng trời - Con tin nơi Chúa

 

Lòng thương Xót Chúa là mạch nguồn của các phép lạ và những kỳ công - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa bao bọc toàn thể vũ trụ - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa hạ giáng xuống trần gian nơi Bản Thân Lời Nhập Thể - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ Trái Tim Chúa Giêsu bị thương rộng mở - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Chúa được ủ ấp nơi Trái Tim Chúa Giêsu cho chúng con, nhất là cho các tội nhân - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thiết lập Bánh Thánh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc thành lập Hội Thánh - Con tin nơi Chúa.

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi Bí Tích Thánh Tẩy - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò nơi việc chúng con được công chính hóa nhờ Chúa Giêsu Kitô - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa hộ tống chúng con suốt cả cuộc đời - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa bao bọc chúng con nhất là trong giờ lâm tử - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa ban cho chúng con sự sống bất diệt - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa hỗ trợ chúng con từng giây phút trong cuộc đời - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa che chở chúng con khỏi lửa hỏa ngục - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa ở nơi việc hoán cải các tội nhân cứng lòng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa làm Thần Trời sửng sốt, Thánh Nhân ngỡ ngàng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa khôn dò trong tất cả mọi mầu nhiệm về Thiên Chúa - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa nâng chúng con lên trên hết mọi thứ bất hạnh - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nguồn hạnh phúc và hoan lạc của chúng con - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa ở chỗ kêu gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa bao gồm tất cả mọi công cuộc do Ngài thực hiện - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là vinh hiển của tất cả mọi công việc Ngài làm - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nơi tất cả chúng con được chìm đắm - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là nỗi nhẹ nhàng êm ái cho những tâm hồn sầu đau - Con tin nơi Chúa

Lòng Thương Xót Chúa là niềm hy vọng duy nhất của những linh hồn thất vọng - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn, là an bình trong lúc lo âu sợ hãi - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa là niềm hân hoan và nỗi ngất ngây của những linh hồn thánh hảo - Con tin nơi Chúa

 

Lòng Thương Xót Chúa phấn khích lòng cậy trông khi chẳng còn biết hy vọng vào đâu - Con tin nơi Chúa

 

Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu là Đấng có lòng Xót Thương vô hạn và đầy những cảm thương khôn lường, xin hãy nhân ái đoái đến chúng con và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để trong những lúc gian nan khốn khó, chúng con không cảm thấy thất vọng và bị ngã lòng, nhưng hết lòng tin tưởng phó mình cho thánh ý Chúa là Tình Yêu và là chính Tình Thương.

 

Ôi Lòng Thương Xót Chúa khôn lường và vô cùng bất tận, ai có thể tôn tụng và tôn thờ Chúa cho xứng đáng đây? Ôi uu phẩm tối cao của Thiên Chúa toàn năng, Chúa là niềm hy vọng ngọt ngào cho con người tội lỗi.

 

Hỡi các vì tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nhau lại thành một bản thánh ca mà đồng thanh tri ân sốt mến hát khen Lòng Thương Xót Chúa khôn thấu.

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch