THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 


Nguyện Cầu Lòng Thương Xót Chúa

 

(Nhật Ký 163, Tuần Phòng năm 1937)

 

Ôi Ba Ngôi Chí Thánh! Bao nhiêu lần con hít thở, bao nhiêu lần tim con rung nhịp, bao nhiêu lần máu con rộn ràng trong cơ thể của con thì con ngàn lần muốn tôn vinh tình thương của Chúa.

 

Ôi Chúa, con muốn đươc hoàn toàn biến đổi thành tình thương của Chúa và trở thành phản ảnh sống động của Chúa. Chớ  ưu phẩm thần linh cao cả nhất trong các ưu phẩm, ưu phẩm tình thương khôn lường của Chúa xuyên qua tâm can và linh hồn của con sang anh chị em của con.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để mắt con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ ngờ vực hay phán đoán theo bề ngoài, nhưng biết nhìn thấy những gì là mỹ miều nơi tâm hồn của anh chị em con và ra tay cứu trợ họ.

 

Xin hãy giúp con để tai con biết xót thương, nhờ đó, con nghe thấy được các nhu cầu của anh chị em con, và không tỏ ra dửng dưng lạnh lùng trước những đớn đau và than van của họ.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con, để lưỡi con biết xót thương, nhờ đó, con không bao giờ nói tiêu cực về anh chị em con, mà là những lời ủi an và tha thứ.

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tay con biết xót thương và đầy những việc thiện, nhờ đó, con chỉ biết làm lành cho anh chị em con, và nhận lấy cho mình những việc làm khó khăn và vất vả hơn.

 

Xin hãy giúp con, để chân con biết xót thương, nhờ đó con biết mau mắn hỗ trợ anh chị em con, thắng vượt cái mệt mỏi và buồn chán của con. Việc nghỉ ngơi thực sự của con là  chỗ phục vụ anh chị em con.

 

Ôi Chúa, xin hãy giúp con để tim con biết xót thương, nhờ đó, chính con có thể cảm thấy được tất cả mọi khổ đau của anh chị em con. Lòng con sẽ không tìm nương tựa nơi bất cứ một người nào. Con sẽ tỏ ra chân thành ngay cả với những ai con biết rằng sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ nép chặt mình trong thẳm cung của Trái Tim hết sức nhân hậu Chúa Giêsu. Con sẽ âm thầm chịu đựng khổ đau của con. Ôi Chúa, xin tình thương của Chúa hãy nương tựa nơi con.

 

Chính Chúa truyền cho con phải thực thi ba cấp độ xót thương. Cấp thứ nhất là tác hành xót thương, bất cứ là tác hành nào. Cấp thứ hai là ngôn từ xót thương – nếu con không thể thi hành được việc xót thương, con sẽ hỗ trợ bằng những lời lẽ của con. Cấp thứ ba là cầu nguyện – nếu con không thể tỏ tình thương bằng việc làm hay bằng lời nói, con vẫn luôn có thể làm như thế bằng việc nguyện cầu. Việc nguyện cầu của con thậm chí còn vươn tới cả những nơi con không thể nào vươn tới được về thể lý.

Ôi Giêsu của con ơi, xin hãy biến đổi con thành Bản Thân Chúa, vì Chúa có thể làm được tất cả mọi sự.  

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch