THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Tuần 9 Ngày dọn mừng Lễ Chúa Tình Thương

 

Chúa Giêsu đã dạy Chị Faustina làm Tuần 9 Ngày dọn mừng Lễ Chúa Tình Thương vào ngày 30/11/1936, như Chị viết lại trong Nhật Ký (NK) của Chị như sau:

  

“Chúa Giêsu chỉ cho con viết xuống và thực hiện trước Lễ Kính Tình Thương tuần chín ngày này. Nó bắt đầu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.   

                   

       Cha mong ước là trong chín ngày này, con đem các linh hồn đến mạch nguồn của tình thương Cha, để họ có thể kín múc từ đó sức mạnh mà hồi sinh, cùng với những ơn cần thiết cho họ trước những khó khăn của cuộc đời, nhất là trong giờ lâm tử.

                       

Mỗi ngày con mang về cho Trái Tim Cha một nhóm các linh hồn khác nhau, rồi con hãy dìm họ vào trong đại dương này của tình thương Cha, phần Cha sẽ đưa tất cả những linh hồn này về nhà Cha Cha. Con sẽ làm như thế ở cả đời này lẫn đời sau. Cha sẽ không từ chối một sự gì cho linh hồn mà con mang về mạch nguồn của tình thương Cha. Mỗi ngày, con hãy van xin Cha Cha các ơn lành cho những linh hồn này, dựa vào công lực của cuộc Khổ Nạn đắng cay của Cha”.

                       

Con đã đáp lại:

 

       "Chúa Giêsu ơi, con đâu có biết làm tuần chín ngày này, hay phải mang những linh hồn nào trước vào Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa đây".

 

“Chúa Giêsu trả lời là Người sẽ nói cho con biết những linh hồn nào mỗi ngày cần phải mang vào trong Trái Tim Người”. (số 1209)            

 

Ngày 1 

                       

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha tất cả nhân loại, nhất là mọi tội nhân, mà dìm họ vào trong đại dương của tình thương Cha. Làm như vậy, con sẽ an ủi Cha trong cơn đau thương cay cực mà việc hư đi của các linh hồn nhận chìm Cha xuống. (số 1210)

                        

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, bản tính Chúa là cảm thương chúng con và thứ tha cho chúng con, xin đừng nhìn đến tội lỗi của chúng con hơn là niềm tin tưởng của chúng con vào lòng lành vô cùng của Chúa. Hãy đón nhận tất cả chúng con vào cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lọt khỏi Trái Tim Chúa. Chúng con nài xin Chúa điều này nhờ tình yêu nối kết Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh.

 

            Ôi Tình Thương Thần Linh toàn năng,

            Ơn Cứu Rỗi của người tội lỗi,

            Chúa là biển cả tình thương và cảm thương,

Chúa đỡ nâng những ai khiêm nhượng tiếp nhận Chúa.                       

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, hãy ghé mắt tình thương của Cha trên tất cả nhân loại, đặc biệt trên những tội nhân đáng thương, tất cả đều được ấp ủ trong Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa Giêsu. Vì cuộc Khổ Nạn sầu thương của Người, xin Cha tỏ tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con được chúc tụng tình thương toàn năng của Cha đời đời kiếp kiếp. Amen.  (số 1211)

            

Ngày 2

                        

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha linh hồn những linh mục và tu sĩ mà dìm họ trong tình thương vô hạn của Cha. Chính họ đã cho cha sức mạnh để chịu đựng cuộc Khổ Nạn cay cực của Cha. Qua họ như qua các cái máng mà tình thương của Cha tuôn xuống trên nhân loại. (số 1212)

                        

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, nhờ Chúa mà có mọi sự tốt lành, xin gia tăng ơn Chúa nơi chúng con, để chúng con có thể xứng đáng thể hiện những việc làm tình thương, cũng như để tất cả những ai nhìn thấy chúng con có thể tôn vinh Cha Tình Thương, Đấng ở trên trời.

           

Suối nguồn của tình yêu Thiên Chúa

            Ở trong những tấm lòng tinh khiết,

            Được tắm gội trong Biển Cả Tình Thương,

Phát quang như các vì tinh tú, sáng tỏ như hừng đông.     

                  

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin hãy ghé mắt tình thương của Cha xuống trên cộng đoàn những linh hồn được tuyển chọn làm vườn nho cho Cha, trên linh hồn các linh mục và tu sĩ, cùng cho họ được mặc lấy mãnh lực của phúc lành Cha. Vì tình yêu Trái Tim Con Cha mà họ được ủ ấp, xin Cha thông ban cho họ quyền lực và ánh sáng của Cha, để họ có thể dẫn dắt những linh hồn khác vào con đường cứu rỗi, và hợp tiếng chúc tụng tình thương vô hạn của Cha đến muôn thuở muôn đời. Amen. (số 1213)

            

Ngày 3

                                             

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha tất cả những linh hồn sốt sắng và tín trung mà dìm họ vào trong biển cả của tình thương Cha. Những linh hồn này đã đem lại cho Cha niềm ủi an trên Con Đường Thánh Giá. Họ là giọt ủi an như thế giữa một đại dương cay đắng. (số 1214)                 

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, từ kho tàng tình thương của Chúa, Chúa thông ban thật dồi dào các ơn của Chúa cho mỗi một linh hồn cũng như cho tất cả mọi linh hồn. Hãy đón nhận chúng con hết thẩy vào trong cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương Chúa và đừng bao giờ để chúng con lọt khỏi Trái Tim Chúa. Chúng con van xin Chúa điều này, bằng tình yêu tuyệt vời nhất đã nóng nẩy thiêu đốt Trái Tim Chúa đối với Cha trên trời.

 

Những phép lạ của tình thương thì khôn thấu.

Cả tội nhân lẫn chính nhân cũng không lường được.

            Khi  ghé mắt xót thương đến chúng con,

Chúa kéo chúng con tất cả lại gần tình yêu Chúa hơn.                  

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin hãy ghé mắt xót thương của Cha trên các linh hồn trung tín, như trên gia nghiệp của Con Cha. Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, xin Cha ban cho họ phúc lành của Cha và luôn luôn chở che bao bọc họ. Nhờ đó, họ không bao giờ hết mến yêu hay làm mất đi kho tàng đức tin thánh hảo, trái lại, cùng với tất cả các triều Thần Thánh, họ có thể tôn vinh tình thương vô hạn Cha đến muôn đời. Amen. (số 1215)        

 

Ngày 4                     

 

Hôm nay con hãy mang về cho Cha những người ngoại đạo và những người chưa nhận biết Cha. Cha cũng đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn thương đau của Cha, và lòng nhiệt thành sẽ có của họ đã ửi an Trái Tim Cha. Hãy dìm họ vào trong đại dương của tình thương Cha. (số 1216)    

      

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, Chúa là Ánh Sáng của toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Chúa linh hồn những người ngoại giáo là những linh hồn chưa nhận biết Chúa. Xin những tia sáng của ơn Chúa chiếu soi họ để cả họ nữa , hợp với chúng con, được hân hoan chúc tụng tình thương tuyệt diệu của Chúa' và đừng để họ lọt khỏi cung lòng là Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa.

 

Xin ánh sáng của Tình Yêu Chúa

            Chiếu soi các linh hồn ở trong tăm tối'

Xin ban cho những linh hồn này được nhận biết Chúa

Để hợp với chúng con họ chúc tụng tình thương Chúa.                     

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên linh hồn những người ngoại giáo và những linh hồn chưa nhận biết Chúa, nhưng được ấp ủ trong Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa Giêsu. Xin Cha hãy thu hút họ đến ánh sáng Phúc Âm. Những linh hồn này không biết đến hạnh phúc cao trọng là chừng nào trong việc yêu mến Cha. Xin Cha cho cả họ nữa được hân hoan chúc tụng tình thương bao dung của Cha đến muôn thuở muôn đời. Amen. (số 1217) 

           

Ngày 5

                        

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha những linh hồn rối đạo và lạc đạo mà dìm họ vào trong đại dương của tình thương Cha. Trong cuộc Khổ Nạn cay cực của Cha, họ đã xâu xé Thân Xác và Trái Tim Cha, tức Giáo Hội Cha. Khi họ trở lại với Giáo Hội thì các thương tích của Cha lành lại, nhờ đó, họ làm vơi đi cuộc Thương Khó của Cha. (số 1218)

                        

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương là chính Sự Lành Thánh, Chúa không chối từ ánh sáng cho những linh hồn tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Hãy đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Hết Sức Xót Thương Chúa những linh hồn rối đạo và lạc đạo. Bằng ánh sáng của Chúa, xin lôi kéo họ về hiệp nhất với Giáo Hội, và đừng để họ lọt khỏi cung lòng của Trái Tim Hết Sức Xót Thương Chúa' trái lại, xin Chúa hãy thực hiện điều này để cả họ nữa cũng được ngợi khen tình thương bao dung của Chúa.

                       

Cho cả những linh hồn xé tấm áo hiệp nhất của Chúa,

Một nguồn mạch xót thương chảy ra từ Trái Tim Chúa.

Sự toàn năng của tình thương Chúa, ôi Thiên Chúa.

Có thể dẫn những linh hồn này ra khỏi cảnh lầm lạc.

                       

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin ghé mắt xót thương của Cha trên những linh hồn rối đạo và lạc đạo, những linh hồn đã phung phá các phúc lành của Cha và đã lạm dụng các ơn của Cha, bằng việc họ cứng lòng theo con đường lầm lạc của họ. Xin Cha đừng nhìn đến những lỗi lầm của họ, mà là đến tình yêu của Con Cha cũng như đến cuộc Khổ Nạn dữ dội của Người mà vì họ Người đã cam lòng chịu, bởi cả họ nữa cũng được ủ ấp trong Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa Giêsu. Xin Cha hãy thực hiện điều này để họ cũng được tôn vinh tình thương vĩ đại của Cha đền muôn đời. Amen. (số 1219)

            

Ngày 6     

               

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng cùng với linh hồn của những con trẻ, mà dìm họ vào trong tình thương của Cha. Những linh hồn này giống gần như Trái Tim Cha nhất. Họ tăng sức cho Cha trong cuộc thương khó nghiệt ngã. Cha thấy họ như những Thiên Thần trần thế, những thần luôn chầu chực nơi các bàn thờ của Cha. Cha tuôn đổ xuống trên họ tất cả những trận mưa ân sủng. Chỉ có linh hồn khiêm hạ mới có thể nhận được ơn Cha. Cha ưa chuộng các linh hồn khiêm nhu với lòng tin cậy của Cha. (số 1220)

                        

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, chính Chúa đã phán "Hãy học cùng Cha vì Cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Xin đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Chúa tất cả những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng và linh hồn của những con trẻ. Những linh hồn này làm cho tất cả thiên đàng ngất ngây và làm cho Chúa Cha trên trời mộ mến. Họ là một bó hoa ngát hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa' Thiên Chúa lấy làm thích thú thưởng thức mùi thơm của họ. Những linh hồn này vĩnh viễn ở trong Trái Tim Rất Xót Thương của Chúa, Ôi Chúa Giêsu, và họ không ngừng ca lên bản thánh ca mến yêu và thương xót.

 

            Một linh hồn hiền lành và khiêm nhượng

            Dưới thế này đã hô hấp linh khí địa đường

Và nơi hương thơm từ tấm lòng khiêm nhu của  linh hồn

            Đấng Tạo Hóa lấy làm sướng vui.                        

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn hiền lành và khiêm nhượng, cũng như trên linh hồn những trẻ nhỏ, họ là những linh hồn được ấp ủ trong cung lòng của Trái Tim Rất Xót Thương Con Cha. Hương thơm của họ phát tỏa từ trái đất bay lên thẳng tòa Cha. Lạy Cha của tình thương và của mọi sự tốt lành, con van xin Cha, vì tình yêu mà Cha đã cưu mang những linh hồn này và vì niềm vui mà Cha nhận được nơi họ: xin Cha chúc phúc cho toàn thế giới, để tất cả các linh hồn cùng nhau hát khen chúc tụng tình thương Cha đến muôn thuở muôn đời. Amen. (số1221-1223)

            

Ngày 7

                        

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh tình thương của Cha, mà hãy dìm họ trong tình thương của Cha. Những linh hồn này sầu khổ nhất về cuộc Khổ Nạn của Cha và đã tiến vào rất sâu trong Thần Trí của Cha. Họ là những hình ảnh sống động của Trái Tim Xót Thương của Cha. Những linh hồn này sẽ rực rỡ chiếu sáng đặc biệt ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ bị rơi vào lửa hoả ngục. Cha sẽ bảo vệ từng linh hồn trong số của họ cách riêng vào giờ họ mệnh chung. (số 1224)                      

 

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, Trái Tim Chúa là Chính Tình Yêu, xin hãy đón nhận vào cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa linh hồn của những người đặc biệt hân hoan chúc tụng và sùng kính tình thương cao cả của Chúa. Những linh hồn này mãnh liệt bởi chính quyền năng của chính Thiên Chúa. Họ tiến lên giữa tất cả những tai ương và nghịch phản, cậy trông vào tình thương của Chúa. Những linh hồn này được hiệp nhất với Chúa và gánh trên vai tất cả nhân loại. Những linh hồn này sẽ không bị phán xét nghiêm thẳng, song được tình thương của Chúa ẵm ôm khi họ lìa khỏi cõi đời này.

 

               Một linh hồn chúc tụng lòng lành của Chúa mình

               thì được Người yêu thương cách riêng.

               Linh hồn luôn kề cận suối nước hằng sống

   Và kín múc các ân sủng từ Tình Thương Thần

   Linh.

                       

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn tôn vinh và sùng kính ưu phẩm thượng thặng nhất của Cha, đó là tình thương vô hạn Cha, họ là những linh hồn được ấp ủ trong Trái Tim Rất Thánh Chúa Giêsu. Những linh hồn này là một Tin Mừng sống động' các bàn tay của họ đầy những việc làm xót thương, và tâm linh của họ tràn ngập sướng vui hát khúc ca tình thương dâng lên Cha, Ôi Đấng Tối Cao! Con van xin Cha, Ôi Thiên Chúa: Xin Cha tỏ tình thương của Cha cho họ theo như lòng họ hy vọng và cậy tin nơi Cha. Xin hãy hoàn tất nơi họ lời mà Chúa Giêsu đã hứa với họ là chính Cha sẽ bảo vệ họ như vinh quang của Cha, trong cuộc đời của họ, nhất là trong giờ chết của họ, những linh hồn sùng kính tình thương vô hạn của Cha. (số 1225)            

 

Ngày 8 

                       

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha những linh hồn đang ở trong ngục tù luyện tội mà dìm họ vào trong vực thẳm của tình thương Cha. Hãy để cho những cơn mưa Máu của Cha làm mát mẻ những ngọn lửa thiêu đốt họ. Tất cả những linh hồn này được Cha yêu thương nhiều lắm. Họ đang chịu phạt đền cho đức công minh của Cha. Để làm cho họ giảm bớt cực hình là việc ở trong quyền năng của con. Hãy rút lấy tất cả những ân huệ từ kho tàng của Giáo Hội Cha mà chỉ cho họ. Ôi, con chỉ cần biết được những cực hình họ phải chịu, con sẽ liên lỉ dâng cho họ những của bố thí thiêng liêng để trả hết nợ của họ mắc với đức công minh của Cha. (số 1226) 

                       

Lạy Chúa Giêsu Rất Xót Thương, Chính Chúa đã phán là Chúa mong muốn tình thương; bởi thế, con đem vào cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa những linh hồn trong Luyện Ngục, những linh hồn Chúa rất yêu dấu, cũng là những linh hồn phải chịu phạt đền cho đức công minh của Chúa. Chớ gì những mạch bùng cháy của ngọn lửa thanh lọc, để ở tại nơi ấy nữa, tình thương quyền năng của Chúa cũng được chúc tụng.

 

               Từ nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa thanh lọc

               Tiếng ai oán dội lên tình thương Chúa,

               Và họ được dễ chịu, bổ sức, nhẹ nhàng

               Trong mạch Máu và Nước dung hòa.              

 

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn đang chịu khổ cực trong Luyện Ngục, những linh hồn được ấp ủ trong Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa Giêsu. Con van xin Cha, bằng cuộc Khổ Nạn thương đau của Chúa Giêsu Con Cha, và bằng tất cả đắng cay đã dâng ngập Linh Hồn chí thánh Người, hãy tỏ tình thương của Cha cho những linh hồn đang phải trả lẽ trước phép công bình của Cha. Xin Cha nhìn đến họ qua duy những Thương Tích của Chúa Giêsu, Con rất yêu dấu của Cha' vì chúng con mạnh mẽ tin tưởng rằng long nhân lành và xót thương của Cha không hề có giới hạn. (số 1227)

 

Ngày 9                       

                       

Hôm nay, con hãy mang về cho Cha những linh hồn đã trở nên hâm hâm dở dở mà dìm họ vào vực thẳm của tình thương Cha. Những linh hồn này đả thương Trái Tim Cha đớn đau nhất. Linh hồn của Cha đã chịu đựng nỗi khổ tâm khiếp đảm nhất trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn lừng khừng này. Họ là lý do mà Cha đã kêu lên: "Cha ơi, xin cất chén này khỏi Con, nếu đó quả là ý muốn của Cha". Đối với họ, niềm hy vọng cứu rỗi cuối cùng là thoát thân chạy đến với tình thương của Cha. (số 1228)

                        

Lạy Chúa Giêsu Rất Cảm Thương, Chúa là Chính Niềm Cảm Thương. Con đem những linh hồn lừng khừng vào trong cung lòng của Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa. Trong ngọn lửa của tình Chúa yêu tinh tuyền, xin Chúa cho những linh hồn hâm dở như những tử thi này, những linh hồn làm cho Chúa đầy những khổ tâm, một lần nữa lại được bùng cháy lên. Ôi Chúa Giêsu Rất Cảm Thương, hãy thực thi tình thương toàn năng của Chúa để kéo họ vào trong tình yêu rất nồng nàn của Chúa' xin ban cho họ tình yêu thánh hảo làm tặng ân, vì không gì mà Chúa không làm được.

 

            Lửa nóng và đá lạnh không thể hợp hòa;

            Một là tắt lửa hai là chảy đá.

Thế nhưng, Ôi Thiên Chúa, bằng tình thương của   Chúa,

Chúa có thể bù đắp cho tất cả những gì là hụt hẫng.

                       

Lạy Chúa Cha Hằng Sống, xin hãy ghé mắt xót thương của Cha xuống trên những linh hồn lừng khừng dầu sao cũng là những linh hồn được ấp ủ trong Trái Tim Rất Cảm Thương của Chúa Giêsu. Lạy Cha của Tình Thương, con van xin Cha, vì cuộc Khổ Nạn dữ dội của Con Cha, và vì ba giờ thương khó của Người trên Thánh Giá: Cho cả họ cũng tôn vinh tình thương thăm thẳm của Cha... (số 1229)

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL chuyển dịch