THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

DỌN MỪNG CÁC LỄ ĐỨC MẸ TRONG PHỤNG NIÊN

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

 

Theo thông lệ của Nhóm TĐCTT chúng ta, từ Năm 2018, sau Năm 2107, thời điểm mừng kỷ niệm 100 năm Biến Cố Fatima, một Biến Cố Thánh Mẫu quan trọng nhất và là tột đỉnh của Thời Điểm Maria, một thời điểm như một dạo khúc mở màn cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay, chúng ta đã bắt đầu thực hiện việc dọn mừng trước mỗi Lễ Đức Mẹ trong Phụng Niên, (tất cả là 19 Lễ Mẹ hằng năm được chung Giáo Hội hoàn vũ cử hành).


Đúng thế, từ đầu năm 2018 tới nay, tùy theo bậc lễ về Mẹ, chúng ta thực hiện 1 Tuần 7 Ngày trước 4 Lễ Trọng về Mẹ, 1 Tuần 3 Ngày trước 3 Lễ Kính về Mẹ, và 1 Ngày Áp trước 12 Lễ Nhớ về Mẹ. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế với Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày mùng 8 tháng 9 năm 2020 này. Tuy nhiên, từ chính Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ năm 2020 này, em xin được phổ biến, chỉ trong nội bộ TĐCTT thôi, những bộ Kinh Nguyện Tuần Ba, Tuần Bảy hay Ngày Áp trước mỗi Lễ Mẹ. 


Bộ Kinh Nguyện nào, Tuần 3 Ngày hay Tuần 7 Ngày hoặc Ngày Áp trước Lễ Mẹ, cũng được ĐTGM Ngô Quang Kiệt kiểm duyệt cho em đàng hoàng trước khi em dám phổ biến cho chung nhóm, nhưng hoàn toàn để tùy nghi mỗi người chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, trong giờ Kinh Trưa, giờ Kinh Mân Côi, chúng ta cũng nên cùng nhau hiệp thông dâng lên Mẹ nữa. Dưới đây là toàn Bộ Kinh Tuần Ba Ngày trước 3 Lễ Kinh Mẹ trong Phụng Niên, đó là Lễ Mẹ Dâng Con 2/2, Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5 và Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9. 

 

em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

 

Tuần Ba Ngày dọn mừng 3 Lễ Kính Đức Mẹ trong Phụng Niên

(Lễ Mẹ Dâng Con 2/2, Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5 và Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9)


Feast of the Presentation of the Lord - My Catholic Life!

The Visitation of Mary to Elizabeth's Home – A Sacred Image of the Preborn  – The Fra Angelico Institute for Sacred Art

Nativity of Mary - The Byzantine Life
Chủ đề: 3 Mệnh Lệnh Fatima


Fatima and the Eucharist | Fotos de nossa senhora, Mãe mary, Nossa senhora  de fatima

(Hình ảnh trên đây bao gồm cả 3 Mệnh Lệnh Fatima)Ngày Thứ Nhất

Cải Thiện Đời Sống là trở về với Lòng Thương Xót Chúa nhờ Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
Pin on Faith

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ là đệ nhất tạo vật về ân sủng.
Không ai được Thiên Chúa yêu thương như Mẹ.
Và cũng không một tạo vật nào có thể yêu mến Chúa bằng Mẹ.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, 
đến độ về cả thể lý, huyết nhục của Mẹ đã trở thành huyết nhục của Chúa.
Mẹ đã được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, nhất là về tinh thần, 
ở chỗ Mẹ đã đau cái đau của Chúa, đau cái đau với Chúa và đau cái đau thay Chúa,
khi Chúa Kitô Tử Giá Con Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu, khiến "Máu và Nước chảy ra".
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời": 
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ hằng bị vòng gai liên lỉ đâm vào, 
bởi những tội vô ơn của thành phần Kitô hữu bội nghĩa chúng con.
Xin Mẹ giúp Kitô hữu chúng con 
biết mau mắn đáp ứng lời Mẹ trăn trối cuối cùng ở Fatima cho chúng con  rằng:
"Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, 
vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi".
Xin Mẹ lấy Lòng Thương Xót Chúa 
để bù đắp cho "những tội lông ngộn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu"
"Xin vì công nghiệp vô cùng của Thánh Tâm Chúa Giêsu và của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, 
xin Chúa ban cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải
"Lạy Chúa trời con: con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa.
Xin Chúa tha cho những người 
không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa". 
Amen.

Ngày Thứ Hai

Lần Hạt Mân Côi là chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót Chúa với Mẹ Maria
  (những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima) 
 
Our Lady Fatima | Catholic mother, Blessed mother mary, Lady of fatima

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc": 
Mẹ được đầy ơn phúc 
chẳng những vì Chúa hằng ở cùng Mẹ ngay từ giây phút Mẹ được hoài thai, 
nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội Chúa ban cho Mẹ,
mà Mẹ còn ở cùng Chúa, được ơn nghĩa với Chúa, 
khi Mẹ tỏ ra tin tưởng vào những gì Thiên Chúa phán cùng Mẹ được thực hiện.
Mẹ đã đại diện cho loài người đáp ứng dự án cứu độ tuyệt vời yêu thương của Thiên Chúa,
và đã tích cực chủ động cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ, 
để dự án cứu độ của Lòng Thương Xót Chúa được thực hiện trong lịch sử loài người.
  "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":   
Mẹ đã hiện ra ở Fatima năm 1917 để kêu gọi chúng con "hãy cầu Kinh Mân Côi hằng ngày",
vào chính lúc con cái Giáo Hội đã và đang "xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
Vị Thiên Chúa "đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi" của Mẹ cũng là của chúng con.
Bởi vì, chỉ khi nào Kitô hữu tân tiến chúng con, đang sống trong thế giới vô thần duy vậy ngày nay,
nhớ lại công ơn cứu chuộc vô cùng quí giá của "Chúa là Thiên Chúa của chúng ta",
  chúng con mới chứng thực rằng chúng con hết lòng ăn năn hoán cải,  
bằng việc "cầu Kinh Mân Côi hằng ngày". 
Ở chỗ, chúng con là "những linh hồn cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn", 
biết nhìn lên chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô nơi các Mầu Nhiệm của Người,
với con mắt tin tưởng của Mẹ cùng với con tim kính mến của Mẹ.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử."
Amen


Ngày Thứ Ba

Tôn Sùng Mẫu Tâm là cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ Maria
(những chỗ in nghiêng và trong ngoặc kép là lời của Mẹ ở Fatima)

Why God desired devotion to the Immaculate Heart - Our Lady's Blue Army -  World Apostolate of Fatima U.S.A.

"Kính mừng Maria đầy ơn phúc":
Mẹ được đầy ơn phúc ngay khi Mẹ được hoài thai trong lòng thai mẫu,
với đặc ân vô nhiễm nguyên tội Chúa ban cho Mẹ,
để Mẹ được hưởng trước công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô Con Mẹ.
Mẹ cũng được đầy ơn phúc vì đức tin tuân phục của Mẹ,
từ giây phút truyền tin Lời Nhập Thể, như một tỳ nữ xin vâng,
cho đến khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Kitô,
để hiệp thông đồng công với Con Chí Thánh Mẹ,
mà tái sinh nhân loại vào sự sống thần linh 
và trở nên Mẹ Giáo Hội là Nhiệm Thể có Người là Đầu.
"Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời":
Khi hiện ra ở Fatima năm 1917, Mẹ đã bắt đầu tỏ cho con cái Giáo Hội chúng con biết,
tất cả Bí Mật Fatima là ở ngay "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ".
Vì "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới",
để một khi "Mẹ được nhận biết và yêu mến", 
qua việc chúng con thành thật sùng kính "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ",
"là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa",
"thế giới sẽ có hòa bình và nhiều linh hồn được cứu độ".
Vậy mà, cho tới nay, thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn và hư vong,
nên càng làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đau đớn xót thương hơn bao giờ hết,
nhất là ở chỗ "nhiều linh hồn bị hư đi vì không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ".
Thế nhưng, "cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng".
Vì chính bản thân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ đã chiến thắng satan thế nào,
thì gót chân của Mẹ cũng sẽ đạp nát đầu satan cùng lực lượng ngụy thần hỏa ngục hơn nữa,
nơi Đạo Binh Dàn Trận của Mẹ, như đã xẩy ra nơi 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải năm 1917,
trong đó, có 2 vị thánh thiếu niên trẻ nhất lịch sử Giáo Hội là Phanxicô và Giaxinta;
cũng như nơi Đạo Binh Thương Xót của Mẹ, như Mẹ tỏ ra ở trong thị kiến Bí Mật Fatima phần 3,
những tâm hồn thực sự cảm nghiệm thấy Lòng Thương Xót Chúa như Mẹ dưới chân Thánh Giá,
đến độ, chính họ đã được diễm phúc chết dưới chân Cây Thánh Giá vĩ đại trên đỉnh núi dốc đứng, 
như thể Chúa Kitô tiếp tục đổ máu nơi họ, cho phần rỗi của nhân loại, vào Thời Điểm Thương Xót này.
  "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới".
Amen.From: thanh kham
Date: Fri, Sep 4, 2020 at 7:26 AM
Subject: Re: Xin Đức Tổng thương giúp con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tốt lắm
Chúc mừng lễ Mẹ sốt sắng
nqk


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Sep 4, 2020 at 6:43 AM
Subject: Xin Đức Tổng thương giúp con
To: GHVN-1
Trọng Kính Đức Tổng,

Trước hết, con xin kính chúc Đức Tổng tràn đầy ơn Chúa.

Sau nữa, con xin gửi ngay dưới đây bộ kinh nguyện Tuần 3 Ngày để dọn mừng Kính Đức Mẹ, mà con muốn phổ biến cho riêng Nhóm TĐCTT của con trước Lễ Kính Sinh Nhật Mẹ tới đây.
Nếu có gì cần diều chỉnh hay hoàn chỉnh, xin Đức Tổng chỉ dạy cho con nhé.
Con xin hết lòng cám ơn Đức Tổng. Xin Đức Tổng cầu cho con.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh


Tuần Bảy Ngày dọn mừng 4 Lễ Trọng Đức Mẹ trong Phụng Niên

(Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1, Lễ Mẹ Truyền Tin 25/3, Lễ Mẹ Mông Triệu 15/8 và Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12)

The Solemnity of Mary, Mother of God on New Year's Day - The Best Catholic

Annunciation is marked on April 7 - Feast of the Annunciation is marked on  April 7 - 112.international

Assumption of Mary | MaryPages

Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary | USD Copley Library


Chủ đề: 7 Lời Mẹ nói trong Phúc Âm

Ngày Thứ Nhất

"Tôi không hề biết đến nam nhân" 
(Luca 1:34)
Annunciation To The Blessed Virgin Mary Metal Print by Svitozar Nenyuk

Ôi Maria, Mẹ đã yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
và có yêu thương ai Mẹ cũng chỉ yêu mến Thiên Chúa nơi họ,
hay yêu thương họ vì Chúa và trong Chúa mà thôi,
bao gồm cả tình Mẹ yêu thương vị hôn phu Giuse của Mẹ.

Mẹ chẳng những đã yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,
mà còn kính mến Ngài với tất cả con người của Mẹ nữa.
Ở chỗ, Mẹ không chỉ khấn giữ mình trọn đời trinh nguyên về phần xác,
mà lòng của Mẹ còn gắn bó nên một với Thiên Chúa là lẽ sống của đời Mẹ.

Vì thế nên cả thân xác trinh nguyên lẫn linh hồn hiệp thông thần linh của Mẹ
đã xứng đáng và mới có thể được quyền phép Chúa Thánh Thần sử dụng,
để thụ thai cùng cưu mang chính Vị Thiên Chúa Làm Người nơi Lời Nhập Thể,
Một Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở giữa chúng sinh!

Chúng con xin dâng trọn xác hồn và cuộc đời của chúng con cho Mẹ,
xin Mẹ gìn giữ chúng con được luôn trong sạch trong ơn gọi của chúng con,
nhất là Mẹ giúp chúng con có được một tấm lòng đơn sơ trong trắng như trẻ thơ,
để được như Mẹ nhận biết Chúa mỗi khi Ngài tỏ mình ra cho chúng con. Amen.


Ngày Thứ Hai

"Này tôi là nữ tỳ của
 Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì ngài truyền" 
(Luca 1:38)

akg-images - The Annunciation to Mary


Ôi Maria, Mẹ đầy ơn phúc vì đã tin, một đức tin tuân phục.
Ở chỗ, Mẹ đã thật sự nhận biết Mẹ thuộc về Chúa là chủ tể tối cao của Mẹ,
Đấng Mẹ tuyệt đối tin tưởng ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự,
Đấng Mẹ đã hoàn toàn và liên lỉ phó thác bản thân cho Ngài toàn quyền trên Mẹ.

Bởi thế, Mẹ có phúc không phải vì Mẹ được làm Mẹ của Thiên Chúa,
không phải vì Mẹ được cưu mang và cho Con Thiên Chúa bú mớm,
mà là vì Mẹ đã nghe Lời Thiên Chúa và tuân giữ Lời Thiên Chúa,
bằng cách luôn chiêm ngưỡng và noi theo Con Mẹ là Lời Thiên Chúa ở với Mẹ.

Mẹ đã liên lỉ chiêm ngưỡng và noi theo Con Mẹ cho đến tận cùng của đời Người,
 đến khi Mẹ đứng kề bên Thánh Giá của Người, để hiệp thông cứu độ với Người,
nhờ đó Mẹ tái sinh loài người vào sự sống thần linh và trở thành Mẹ Giáo Hội,
trở nên Mẫu Gương của Giáo Hội, như một trinh nữ sinh con luôn sống tin yêu.

Xin Mẹ cho chúng con luôn biết làm theo những gì Người bảo như Mẹ,
nhất là những lúc cuộc đời chúng con hết rượu, và bản thân chúng con bất lực,
để nhờ đó, Người càng được dịp tỏ vinh quang của Người ra nơi chúng con,
 như Mẹ đã được Đấng toàn năng thực hiện những điều cao cả nơi Mẹ vậy. Amen


Ngày Thứ Ba
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi
(Luca 1:46) 

A Magnificat Advent Meditation - Soul Shepherding

Ôi Maria, Mẹ không thể không chúc tụng ngợi khen Chúa và hoan hỉ trong Thiên Chúa.
Vì Mẹ, nhờ tình trạng đầy ơn phúc của mình, và được tràn đầy Thánh Linh hơn ai hết,
Mẹ đã có được một cảm nghiệm thần linh vô cùng sâu xa thấm thía,
hơn hết mọi thụ tạo, vượt trên cả các thiên thần thiêng liêng sáng láng trên trời.

Mẹ đã cảm nghiệm được tình yêu vô cùng nhân hậu Thiên Chúa đối với bản thân Mẹ,
một thụ tạo vô cùng thấp hèn trước thiên nhan chí thánh đáng tôn thờ của Ngài,
một tỳ nữ hết sức bất xứng lại được Ngài thương thực hiện bao điều trọng đại,
đến độ làm cho muôn đời chúc khen Mẹ diễm phúc trên hết mọi sự trên trời dưới đất.

Mẹ cũng đã cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia,
chẳng những hằng bao bọc chở che chung tất cả những ai kính sợ Ngài,
mà còn đặc biệt thương xót dân riêng của Ngài, không bao giờ bỏ họ, dù họ có bỏ Ngài,
đến độ đã hóa thân làm người, mặc bản tính loài người, nhưng mang giòng máu Do Thái.

Xin Mẹ cho chúng con được chia sẻ một phần nào cảm nghiệm thần linh này của Mẹ,
để chúng con luôn nhớ đến những gì chúng con đã nhận được từ lòng thương xót Chúa,
kể cả những đau khổ thử thách, những gì mang lại phần rỗi và giúp thánh hóa chúng con,
thậm chí biến sự dữ thành sự lành cho bản thân mình cũng như cho phần rỗi của nhau. Amen.


Ngày Thứ Tư
"Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại vì danh Ngài chí thánh" 
(Luca 1:49)

Reflection on the Visitation of Mary | Society of the Holy Child Jesus


Ôi Maria, Mẹ là một điềm lạ vĩ đại trên trời, vì Chúa đã làm cho Mẹ những sự trọng đại:
Mẹ đã mặc áo mặt trời, vì Mẹ là Người Mẹ của Vị Thiên Chúa Làm Người,
Mẹ đã đạp mặt trăng, vì Mẹ là Người Mẹ của Giáo Hội trong thế gian tội lỗi tối tăm,
và Mẹ đã đội triều thiên 12 tinh tú, vì Mẹ là Vị Nữ Vương của 12 đạo binh Thiên Thần.

Cũng chính vì Mẹ được Thiên Chúa từ đời đời tuyển chọn làm Người Mẹ của Con Ngài:
Hồn Mẹ đã được đặc ân vô nhiễm nguyên tội ngay giây phút hoài thai trong lòng thai mẫu,
Xác Mẹ đã được trọn đời trinh nguyên, cả trước, đang và sau khi Mẹ hạ sinh Lời Nhập Thể,
Cả thân xác trinh nguyên lẫn hồn vô nhiễm của Mẹ đã được về trời như Chúa Kitô Con Mẹ.

Giáo Hội đã nhìn nhận các đặc ân này nơi Người Mẹ của Giáo Hội bằng các lần tuyên tín:
Tín điều Mẹ Thiên Chúa, qua Công Đồng Chung Epheso năm 431;
Tín điều Mẹ Đồng Trinh trọn đời, qua Công Đồng Laterano năm 649;
Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, qua ĐTC Piô IX ngày 8/12/1854;
Tín Điều Mẹ Mông Triệu cả Xác lẫn Hồn, qua ĐTC Piô XII ngày 1/11/1950.

Xin Mẹ cho chúng con biết luôn hân hoan diễm phúc về tất cả những gì Chúa làm nơi Mẹ,
nhưng gián tiếp cho chung loài người, cho riêng Giáo Hội và cho từng Kitô hữu chúng con.
Chúng con cố sống xứng đáng với thân phận là con cái của Mẹ, một Người Mẹ cao sang:
Xin Mẹ là Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen


Ngày Thứ Năm
"Tại sao Con lại làm như thế? Con không biết rằng cha mẹ sầu khổ tìm kiếm Con hay sao?" 
(Luca 2:48)

Pin on Christian Art Ideas DrawPaint Sculptures


Ôi Maria, vì Thiên Chúa là tất cả mọi sự của Mẹ và cho Mẹ, và Con Mẹ là lẽ sống của Mẹ,
Mẹ không thể nào sống mà không có Chúa, mà lại bị thiếu vắng sự hiện diện của Con Mẹ.
Bởi thế, khi bất ngờ bị mất Con ở Đền Thánh trong dịp Lễ Vượt Qua lúc Con Mẹ lên 12 tuổi,
không thấy Con Mẹ đâu nữa, Mẹ cảm thấy quá đớn đau, như bị gươm sắc thâu qua cõi lòng.

Bởi thế, khi vừa gặp lại Con, Mẹ đã không thể nào không hờn trách Con của Mẹ ngay,
không phải bằng quyền bính bực tức của người mẹ, mà bằng tình yêu của một kẻ nhớ nhung,
như thể Mẹ than với Con Mẹ rằng: Con ơi tại sao Con lại làm như thế, tội nghiệp Mẹ khổ đau,
Con không biết rằng Mẹ của Con đây không thể nào sống thiếu Con, dù chỉ giây lát hay sao!

Vâng, tuy Mẹ chẳng hiểu gì về câu trả lời của Thiếu Nhi Giêsu Con Mẹ cho Mẹ bấy giờ:
"Cha mẹ không biết rằng Con cần phải thi hành công việc của Cha Con hay sao?",
nhưng theo thói quen cố hữu của mình, Mẹ vẫn lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng,
vẫn sống đức tin diễm phúc, mau chóng chấp nhận và đáp ứng tất cả mọi sự như Chúa muốn.

Xin Mẹ giúp cho chúng con biết bất chấp mọi sự để trung thành theo Chúa cho đến cùng,
nhất là vào những lúc chúng con cảm thấy khô khan nguội lạnh, như không thấy Chúa đâu,
thậm chí cảm thấy bị bỏ rơi, chúng con lại càng phải thiết tha và tìm kiếm Chúa hơn nữa,
 hoàn toàn tin tưởng vào Chúa và ký thác bản thân chúng con cho Ngài, như Mẹ vậy. Amen


Ngày Thứ Sáu

"Họ hết rượu rồi" 
(Gioan 2:3)

Day Ten - John 2: Mary Said, "They Have No Wine" The People Said "Show Us A  Sign" - CommunionFire

Ôi Maria, đúng là có mẹ mọi nhẽ đều xuôi, miễn là chỉ cần làm sao có Mẹ là xong.
Cho dù đôi tân hôn chỉ biết mời Mẹ cùng Con Mẹ, họ chẳng hề biết đến thần thế của Mẹ.
Cho dù họ thiếu rượu mà cũng chẳng biết họ thiếu rượu, thế mà Mẹ biết thay họ và hơn họ.
Và Mẹ đã tự động giải quyết tình trạng khủng hoảng xẩy ra ngoài ý thức và ý muốn của họ.

Thế nhưng, dù không có thói quen xuất hiện nơi công cộng, nhất là ở những nơi tiệc tùng,
Mẹ vẫn đáp lời mời và đến dự tiệc, chỉ vì Chúa Giêsu Con Mẹ cũng ở đó.
Chính vì Mẹ sống không thể thiếu Con Mẹ, mà Người ở đâu Mẹ cũng ở đó với Người.
Mẹ chính là đệ nhất môn đệ của Con Mẹ và là vị môn đệ đệ nhất trong tất cả mọi môn đệ.

Mẹ là môn đệ của Con Mẹ không phải ở chỗ chỉ theo Con Mẹ, mà còn dọn đường cho Con.
Do đó, khi nghe Con nói "chuyện này có liên hệ gì tới Tôi và bà, vì giờ của Tôi chưa đến",
Mẹ biết ngay phải làm thế nào cho giờ của Người đến vào ngay lúc ấy, ở tiệc cưới Cana.
Và quả thực giờ của Người đã tới khi con người sẵn sàng "làm theo những gì Người bảo".

Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ mỗi khi gặp trục trặc trong đời sống,
nhất là biết tin tưởng vào Mẹ, bằng cách làm theo những gì Mẹ chỉ bảo để Con của Mẹ,
Vị Thiên Chúa Làm Người có thể tỏ vinh quang của Người ra cho chúng con tin vào Người,
nhờ đó chúng con được hoan hưởng rượu ngon hơn trước là sự sống viên mãn hơn. Amen.


Ngày Thứ Bảy
"Người bảo gì xin các anh hãy làm theo như vậy" 
(Gioan 2:5)

Mary said, “They have no wine.” And Jesus said to her, “Woman, how does  your concern affect me? - Sts Joseph & Paul Catholic Church


Ôi Maria, Mẹ đã thừa kinh nghiệm trong đời sống thân mật với Vị Thiên Chúa là Thần Linh.
Tình trạng đầy ơn phúc của Mẹ, không hề làm mất lòng Chúa, đã chứng thực sự thật này.
Không ai có thể dễ dàng và mau chóng biết được ý Chúa vô cùng sâu nhiệm như Mẹ.
Bởi càng kính mến Thiên Chúa và hiệp nhất nên một với Ngài, Mẹ càng biết Chúa hơn nữa.

Do đó, Mẹ đã chia sẻ cảm nghiệm thần linh vô cùng diệu lực này cho con cái của Mẹ,
nhất là cho những tâm hồn thấp hèn trong xã hội, như thành phần phục tiệc cưới Cana,
hơn là cho đôi tân hôn đóng vai chính, hay cho chính vị quản tiệc đầy kinh nghiệm tổ chức.
Và quả thực Mẹ đến với thành phần phục tiệc thì Chúa Giêsu cũng đến với thành phần này.

Bản thân Mẹ đã là đường để Thiên Chúa là Thần Linh đến với loài người nơi Lời Nhập Thể,
vai trò môi giới của Mẹ giữa Con Mẹ và loài người cũng là đường dẫn Người đến với họ.
Để Người tỏ vinh quang của Người ra cho họ, nhờ đó họ nhận biết Người mà được sự sống,
một thứ rượu ngon hơn trước mà Người đã để giành thiết đãi cho tới thời viên mãn của Người.

Xin Mẹ giúp chúng con biết hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ để biết được mạc khải thần linh.
Vì ai bé nhỏ nhất mới là kẻ lớn nhất trên Nước Trời, mới hiệp nhất nên một với Chúa hơn hết,
Chớ gì chúng con trở thành như không, để Chúa là tất cả mọi sự nơi chúng con.
Xin giúp chúng con sống như Mẹ, một nữ tỳ cho những gì Chúa muốn được thực hiện. Amen.From: thanh kham
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 6:24 PM
Subject: Re: Xin Đức Tổng Giúp Con
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Tốt lắm
Chúc chuẩn bị lễ Mẹ Mân Côi
sốt sắng
tràn đầy ơn phúc
nqk

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 28, 2020 at 10:50 AM
Subject: Xin Đức Tổng Giúp Con
To: ĐTGM Ngo Quang Kiet
Trọng Kính Đức Tổng,

Xin LTXC luôn ở cùng Đức Tổng, một Moisen đang âm thầm giang tay trên núi để cầu cho Dân Chúa đang lọt vào một Trận Chiến Thiêng Liêng càng ngày càng dữ dội và gay cấn quyết liệt hiện nay, kể từ khi đại dịch covid-19 bắt đầu xuất đầu lộ diện từ cuối năm 2019, nhưng cho đến nay và không biết đến bao giờ con người văn minh tân tiến ngày nay mới biết được chân dung của một thứ vi khuẩn corona như tàng hình và luôn đột biến hiện nay để khống chế nó!

Hôm nay, con xin kính gửi (đính kèm) Đức Tổng toàn bộ Tuần Bảy Ngày kính Mẹ Maria, để dọn mừng Lễ Mẹ - trước mỗi lễ trong 4 Lễ Mẹ ở bậc lễ trọng trong phụng niên. Nếu có gì cần phải điều chỉnh hay hoàn chỉnh, xin Đức Tổng chỉ bảo cho con nhé, trước khi con phổ biến cho riêng nội bộ Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của con, kể từ Lễ Mẹ Vô Nhiễm 8/12/2020 tới đây. Con xin cám ơn Đức Tổng rất nhiều. Xin Đức Tổng cầu nguyện cho con với!

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Ngày Áp dọn mừng 12 Lễ Nhớ Đức Mẹ trong Phụng Niên
 
(Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2, Lễ Mẹ Fatima 13/5, Lễ Mẹ Giáo Hội, Lễ Mẹ Trái Tim, Lễ Mẹ Carmêlô 16/7, Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả hay Lễ Mẹ Xuống Tuyết 5/8,
Lễ Mẹ Nữ Vương 22/8, Lễ Mẹ Thánh Danh 12/9, Lễ Mẹ Sầu Bi 15/9, Lễ Mẹ Mân Côi 7/10, Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11, Lễ Mẹ Loretto 10/12)


Phân xếp theo ý nghĩa 12 Lễ Nhớ về Mẹ:
Ba Lễ Mẹ Với Chúa

1- Lễ Mẹ Giáo Hội
(Thứ Hai ngay sau Chúa Nhật Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống,

2- Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội
(Thứ Bảy ngay sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Thứ Sáu)

3- Lễ Mẹ Sầu Bi 15/9
(Ngay sau Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Kitô 14/9)

Ba Lễ Mẹ 
Cuộc Đời

1- Lễ Mẹ Nữ Vương 22/8  
(sau Lễ Mẹ Mông Triệu 1 tuần)

2- Lễ Mẹ Thánh Danh 12/9
(sau Lễ Mẹ Sinh Nhật 4 ngày)

3- Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11
(sau Lễ Mẹ Sinh Nhật 2 tháng rưỡi)
Ba Lễ Mẹ Truyền Thống  

 1- Lễ Mẹ Carmelo 16/7
(liên quan đến Áo Đức Bà Carmelo được Đức Mẹ trao cho Thánh Simon Stock là Bề Trên Dòng Carmelo ngày 16/7/1251)

2- Mẹ Mân Côi 7/10
(liên quan đến việc Kitô giáo nhờ Kinh Mân Côi đã Thắng Trận Hải Chiến Lepanto ngày 7/10/1571)

 3- Mẹ Loretto 10/12
(liên quan đến việc chuyển Ngôi Nhà Nazarét của Đức Mẹ đến Loretto ngày 10/12/1294)
Ba Lễ Mẹ Hiện Ra 

1- Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2 
(1858 ở Pháp quốc với Chị Thánh Bernadette)
 
2- Lễ Mẹ Fatima 13/5
(1917 ở Bồ Đào Nha với Chị Lucia và 2 Thánh Phanxicô và Giaxinta)
 
3- Lễ Mẹ Xuống Tuyết 5/8
(1251 ở Anh quốc với Thánh Simon Stock Bề Trên Tổng Quyền Dòng Carmelo)Phân xếp theo bậc lễ 12 Lễ Nhớ về Mẹ

6 Lễ Nhớ Buộc (Memorial - Obligation) và 6 Lễ Nhớ Không Buộc (Memorial - Option)

6 Lễ Nhớ Buộc (Memorial - Obligation)

(Phụng Vụ Giờ Kinh cần phải bao gồm Bài Đọc 2, Lời Cầu và Lời Nguyện, nhưng không buộc cử hành Phụng Vụ Thánh Thể)


Lễ Mẹ Giáo Hội
(thường vào Tháng 5),

Lễ Mẹ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

(thường vào Tháng 6),

Lễ Mẹ Nữ Vương 22/8,
Lễ Mẹ Sầu Bi 15/9,
Lễ Mẹ Mân Côi 7/10,
Lễ Mẹ Dâng Mình 21/11.


6 Lễ Nhớ Không Buộc (Memorial - Option)

(Cả Phụng Vụ Giờ Kinh lẫn Phụng Vụ Thánh Thể không hề có bất cứ điều gì về bậc Lễ Nhớ không buộc này,
 6 lễ đều hầu hết 5/6 có tên riêng hay liên quan đến phép lạ: Lộ Đức, Fatima, Carmelo,
Xuống Tuyết, Maria, Loretto)


Lễ Mẹ Lộ Đức 11/2,
Lễ Mẹ Fatima 13/5,
Lễ Mẹ Carmêlô 16/7, 
Lễ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả 5/8

(hay Lễ Mẹ Xuống Tuyết),
Lễ Mẹ Thánh Danh Maria 12/9,
Lễ Mẹ Loretto 10/12.
Dọn Mừng 6 Lễ Mẹ vào Ngày Áp ở bậc Lễ Nhớ Không Buộc

(Thánh Thi và Lời Cầu giống nhau cho chung Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng của Các Lễ Nhớ buộc về Mẹ)

 

Đấng cả địa cầu đại dương tinh tú
Hằng tin yêu và thờ lạy kính tôn,
Đấng trị vì khắp vũ trụ càn khôn,
Nay lại muốn đầu thai trong lòng Mẹ.

Đấng bóng nguyệt vầng ô tuân chỉ thị,
Đấng lấy thời gian điều khiển muôn loài
Đã chẳng nề bằng phép lạ trinh thai
Để cho Mẹ cưu mang tròn chín tháng.

Mẹ diễm phúc vì giờ đây mang nặng
Chúa tạo thành trời đất cõi vô biên,
Đấng Toàn Năng, tay nắm trọn uy quyền :
Thân xác Mẹ là Hòm Bia Giao Ước.

Người trinh bạch, thiên sứ chào diễm phúc,
Đã thụ thai do quyền lực Thánh Thần
Vẫn tinh tuyền khi sinh hạ Thánh Nhân,
Đấng toàn thể muôn dân từng mong đợi.

Ôi Thánh Tử Giê-su đầy lân ái
Đã sinh ra làm con Đức Nữ Trinh,
Kính dâng Ngài, cùng Thánh Phụ, Thánh Linh
Bài ca tụng đến muôn đời muôn thuở.Tấu lạy Bà, quả thật Bà vinh hiển,
Ôi cao vời trên cả chín tầng mây,
Chúa Giê-su, Đấng đã dựng nên Ngài
Là Thánh Tử, chính Ngài cho bú mớm !

Ân sủng mất tại E-và xuẩn động,
Tay Ngài phục hồi nhờ bởi Chúa Con,
Để từ đây nhân loại hết tủi hờn,
Được Ngài dẫn vào thiên đường vinh phúc !

Ngài chính là cửa ngọ môn sáng rực
Đã mở ra cho Thiên Tử giáng trần,
Hãy reo hò, nào muôn nước muôn dân,
Này Trinh Nữ tặng cho ta Nguồn Sống !

Lòng hớn hở, xin hợp lời ca tụng
Dâng Chúa Cha cùng Thánh Tử, Thánh Thần,
Lượng hải hà đã ghé mắt từ nhân,
Cho Ngài mặc áo hồng ân tuyệt diệu. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Ki-tô, Con Chúa, đã xuống thế làm người.

Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Ma-ri-a chuyển cầu,

Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh.

Chúng con cầu xin


Dọn Mừng 6 Lễ Mẹ vào Ngày Áp ở bậc Lễ Nhớ Không Buộc

(Thánh Thi và Lời Cầu giống nhau cho chung Phụng Vụ Giờ Kinh Tối của Các Lễ Nhớ buộc về Mẹ)

Kính chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu,
Đấng mệnh danh Hiền Mẫu Chúa Trời,
Chói loà trinh tiết gương soi,
Cửa vào cõi phúc tuyệt vời thiên cung.

Khi nhận tiếng “Kính Mừng” vinh dự,
Gáp-ri-en thần sứ tặng ban,
Chữ “E-va” Mẹ đảo vần
Thành “A-ve” gửi bình an cho đời.

Xin cởi dây trói người tội lỗi,
Mở mắt ai tăm tối đui mù,
Đuổi xa hoạn nạn rủi ro,
Đổ tuôn hồng phúc tựa hồ mưa sa.

Xin chứng tỏ Mẹ là Từ Mẫu,
Chuyển lời cầu đạt thấu Hoàng Thiên,
Toà cao Thánh Tử uy quyền,
Vua Trời Cứu Thế đã nên người trần.

Ôi Trinh Nữ siêu phàm khôn ví,
Ôi hiền hoà tuyệt thế Nữ Trinh,
Cứu đoàn con khỏi tội tình,
Trở nên thanh khiết hiền lành từ đây !

Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng,
Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo,
Mai ngày gặp Chúa Giê-su,
Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hoà.

Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái,
Lạy Ngôi Con quảng đại vô lường,
Thánh Thần trải rộng tình thương,
Ba Ngôi hiển trị thiên đường quang vinh.

 

Thánh Thi 

(Giờ Kinh Phụng Vụ Tối Lễ Mẹ Giáo Hội)

Ma-ri-a Trinh Nữ dịu dàng
Cửa vào cõi phúc chốn cao sang
Nơi chúng con nhìn lên ngưỡng vọng
Nhờ Mẹ thương chỉ lối đưa đàng.

Mẹ là Mẹ vinh quang của Chúa
Đấng từ lòng Mẹ đã sinh ra
Xin cầu cho chúng con được thấy
Chúa Ba Ngôi rực rỡ Thiên Toà.

Mẹ là Ngôi Sao Biển chói loà
Soi đường lữ khách ở phương xa
Đang bị sóng dồn trên biển cả
Cập bến bình an tới quê nhà.

Lạy Nữ Trinh hiền hoà nhân hậu
Xin lắng nghe những tiếng nguyện cầu
Của bao người thành tâm kêu khấn
Mau thoát khỏi mọi nỗi thương đau.

Lời vinh chúc tri ân cảm tạ
Dâng lên Cha, Chúa Cả trên trời
Và Chúa Con, Đấng cứu đời
Thánh Thần hiệp nhất tuyệt vời oai phong.

 


 

Ca vịnhThiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Đức Ma-ri-a, Thân Mẫu của Đức Ki-tô.

Vậy ta hãy tôn vinh Thiên Chúa Cha, và xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta :

Chúa đã chọn Đức Ma-ri-a làm Thân Mẫu Chúa Giê-su, - xin cho các bà mẹ biết gây tinh thần bác ái và đời sống thánh thiện trong gia đình.

Chúa đã đặt Đức Ma-ri-a làm Từ Mẫu của nhân loại, - xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được cảm nghiệm tình mẫu tử của Người.

Chúa đã làm cho Đức Mẹ biết chăm chỉ lắng nghe lời Chúa, và tận tâm phục vụ Chúa, - xin cho chúng con được trở thành những môn đệ trung tín của Đức Ki-tô.

Chúa đã phong Đức Ma-ri-a làm Nữ Vương thiên quốc, - xin cho các anh chị em đã lìa thế được chung hưởng vinh quang với thần thánh trên trời.

Vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

 

 

Thiên Chúa đã cho Thánh Mẫu của Đức Ki-tô trổi vượt hơn muôn loài trên trời dưới đất ; chúng ta hãy thiết tha cầu nguyện :

Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người mẹ và một gương mẫu là Đức Ma-ri-a,

-  vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin làm cho chúng con được nên thánh.

Chúa đã làm cho Đức Ma-ri-a biết để tâm nghe lời Chúa, và phụng sự Chúa như một nữ tỳ trung tín,

– vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin làm cho chúng con trở thành môn đệ chân chính của Đức Ki-tô.

Chúa đã nhờ quyền năng Thánh Thần mà làm cho Đức Ma-ri-a thụ thai Con Một Chúa,

– vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin rộng ban cho chúng con những ân huệ Thánh Thần.

Chúa đã ban cho Đức Mẹ đầy sức mạnh mà đứng gần thập giá, và được vui mừng khi Con Chúa sống lại,

– vì lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin ra tay nâng đỡ chúng con trong lúc ngặt nghèo, và cho chúng con vững lòng trông cậy.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

HAY

 

Họp nhau đây để tưởng niệm Đức Ma-ri-a, Đấng đã tự xưng là tỳ nữ thấp hèn, chúng ta hãy ca ngợi Thánh Tử Giê-su :

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sinh làm con một người Trinh Nữ như lời các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa,

– giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a ở Bê-lem, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa :

Khi đi dự tiệc cưới, Chúa đã nhậm lời Thân Mẫu mà làm cho nước lã thành rượu ngon,

– giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a ở Ca-na, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa :

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Chúa đã gửi gắm chúng con cho Thân Mẫu,

– giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a bên thập giá, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa :

Trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thân Mẫu Chúa đã cầu nguyện cùng với các Tông Đồ,

– giờ đây chúng con vừa tưởng niệm Đức Ma-ri-a trong nhà tiệc ly, vừa đồng thanh ca ngợi Chúa :

Chúc tụng Chúa vinh hiển muôn đời.

 

 

 

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay chúng con đã kính nhớ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, và dâng lên Chúa lời ca ngợi chân thành, xin Chúa thương chấp nhận mà làm cho chúng con cũng được như Người, là xứng đáng lãnh lấy ơn cứu chuộc Chúa ban. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.