70 Bài Giáo Lư Thánh Mu ca Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong các Bui Triu Kiến Chung Th Tư hng tun t 6/9/1995 ti 12/11/1997

 

 

Bài 20 – 15/5/1996  

 

Mẹ Maria Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

 

 

1.         M Maria, “đầy ân phúc”, đă được Giáo Hi nh́n nhn là “hoàn toàn thánh ho không h có mt t́ vết ti li nào”, “t giây phút đầu tiên khi được hoài thai được tràn đầy ánh quang rng ngi ca mt s thánh đức hết sc độc nht vô nh” (Lumen Gentium, 56).

 

Vic công nhn này đ̣i hi mt tiến tŕnh dài trong vic suy tư v tín lư, mt suy tư cui cùng đă dn ti vic long trng tuyên b tín điu Hoài Thai Vô Nhim.

 

Tước hiu “được đầy ân phúc”, do thiên thn ng cùng M Maria vào lúc Truyn Tin, ám ch hng ân thn linh đặc bit đối vi mt người n tr Nazarét liên quan ti vai tṛ làm m được loan báo, thế nhưng nó nó c̣n cho thy trc tiếp hơn tác dng ca ân sng thn linh nơi M Maria; M Maria được tràn đầy ân sng trong ni tâm mt cách vĩnh vin nh đó được thánh hóa. Tước hiu kecharitoméne đầy ân phúc này có mt ư nghĩa rt phong phú và Thánh Linh đă không bao gi ngng làm cho Giáo Hi hiu biết sâu xa hơn v nó.

 

Ơn Thánh Hóa làm cho M Maria tr thành mt to vt mi

 

2.         bài giáo lư trước, tôi đă vch ra là nơi li chào ca thiên thn, cách din tđầy ân phúc” tr thành ging như mt tên gi: nó chính là tên ca M Maria trước nhan Thiên Chúa. Theo ng dng ca tiếng Semitic th́ mt tên gi là nhng ǵ din đạt thc ti ca con người và s vt nó ám ch. Bi thế, danh xưng “đầy ân phúc” cho thy chiu kích sâu xa nht nơi cá th ca người n tr Nazarét này, mt con người được ân sng h́nh thành và là đối tượng ca hng ân thn linh, ti độ M có th được xác định bi ḷng yêu chung đặc bit này.

 

Công Đồng nhc li rng các v Giáo Ph ca Giáo Hi đă ám ch đến s tht này khi các ngài gi M Maria là “đấng hoàn toàn thánh ho”, đồng thi xác nhn rng M “thc s được Thánh Linh h́nh thành và tr nên như mt to vt mi” (Lumen gentium, n. 56).

 

Ân sng, được hiu theo nghĩa “ơn thánh hóa” là nhng ǵ to nên s thánh thin cá th, đă làm phát sinh ra t́nh trng to vt mi này nơi M Maria, làm cho M hoàn toàn am hp vi d án ca Thiên Chúa.

 

3.         Vic suy tư v tín lư bi thế có th qui v cho M Maria mt s thánh thin trn ho là nhng ǵ  để trn vn cn phi bao gm c lúc khi s ca đời sng M.

Đức Giám Mục Theoteknos thành Livias ở Palestine, vị sống giữa năm 550 và 650, dường như đă tiến theo chiều hướng của sự tinh tuyền từ ban đầu này. Khi tŕnh bày Mẹ Maria như “thánh hảo và tuyệt mỹ”, “tinh tuyền và vô t́ tích”, ngài đă nói đến việc hạ sinh của Mẹ bằng những lời lẽ sau đây: “Mẹ đă được sinh ra như phẩm thần cherubim, Mẹ được làm nên bởi một thứ đất sét t́nh tuyền vô nhiễm” (Panegyric for the feast of the Assumption, 5-6).

Câu diễn tả cuối cùng này, khi nhắc lại việc tạo dựng nên con người tiên khởi, một con người được h́nh thành bởi một thứ đất sét không t́ ố bởi tội lỗi, đă qui cùng những đặc tính cho việc hạ sinh của Mẹ Maria: gốc tích của vị Trinh Nữ này cũng “tinh tuyền và vô nhiễm’, tức là, không có bất cứ một tội lỗi nào. Việc so sánh với phẩm thần cherubim cũng nhấn mạnh đến sự thánh thiện nổi bật là đặc tính nơi đời sống của Mẹ ngay từ khi Mẹ bắt đầu hiện hữu.

Chủ trương của Giám Mục Theoteknos là những ǵ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc suy tư thần học về mầu nhiệm Người Mẹ của Chúa. Các Giáo Phụ Hy Lạp và Đông Phương đă công nhận sự tinh tuyền nơi Mẹ Maria do ân sủng mà có, một là trước biến cố Nhập Thể (Thánh Gregory Nazianzen, Oratio 38, 16), hay vào chính lúc Nhập Thể (Thánh Ephrem, Severian of Gabala, James of Sarug). Giám Mục Theoteknos thành Livias dường như đ̣i hởi nơi Mẹ Maria một thứ tinh tuyền tuyệt đối ngay từ ban đầu đời sống của Mẹ. Thật vậy, Mẹ là vị được ấn định trở thành Người Mẹ của Đấng Cứu Thế cần phải có một thứ thánh hảo trọn vẹn, một ban đầu hoàn toàn vô t́ tích.

4.         Vào thế kỷ thứ 8, Andrew ở Crete là thần học gia đầu tiên thấy được nơi việc hạ sinh của Mẹ Maria một tạo vật mới. Đây là lư lẽ của vị này: “Ngày nay, nhân tính, nơi tất cả nhưng ǵ là rạng ngời của cái sao sang vô nhiễm của ḿnh, nhận lănh vẻ đẹp cổ kính của nó. Cái ô nhục của tội lỗi đă làm u tối đi ánh quang và vẻ thu hút của bản tính nhân loại; thế nhưng, Ngiười Mẹ của Đấng Mỹ Lệ đệ nhất được hạ sinh, th́ bản tính này lấy lại được nơi bản thân Mẹ đặc ân xưa kia và được h́nh thành theo một mô mẫu trọn hảo thực sự xứng với Thiên Chúa… Việc đổi mới của bản tính của chúng ta bắt đầu hôm nay đây và cái thế giới già nua, một thế giới lệ thuộc vào việc biến đổi thần linh hoàn toàn, lănh nhận các hoa trái đầu tiên của cuộc tạo dựng thứ hai” (Serm. I on the Birth of Mary).

Thế rồi, lấy lại h́nh ảnh về thứ đất sét thuở ban đầu, ngài nói: “Thân xác của Vị Trinh Nữ này là mảnh đất được Thiên Chúa canh tác, là những hoa trái đầu tiên nơi mảnh đất của Adong là nơi được Chúa Kitô thần linh hóa, là h́nh ảnh thực sự như vẻ đẹp trước kia, là đất sét được Vị Nghệ Sĩ thần linh nhào nặn” (Serm. I on the Dormition of Mary).

Sự thánh thiện ban đầu của Mẹ Maria là khởi điểm của ơn Cứu Chuộc

Việc hoài thai tinh tuyền và vô nhiễm của Mẹ Maria bởi thế được thấy như là khởi sự của việc tân tạo. Nó là vấn đề của một đặc ân riêng được ban cho người nữ được chọn làm Mẹ của Chúa Kitô, vị mở ra trong thời gian ân sủng sung măn Thiên Chúa muốn giành cho tất cả nhân loại. 

Tín lư này, lại được tiếp tục lần nữa vào thế kỷ thứ tám bởi Thánh Germanus thành Constantinople và Thánh Gioan Damascenô, đă làm sáng tỏ về giá trị nơi thánh đức ban đầu của Mẹ Maria, một thánh đức được tŕnh bày như khởi điểm cho Ơn Cứu Chuộc của thế giới.

Như thế, truyền thống của Giáo Hội đồng hóa và làm sáng tỏ ư nghĩa chân thực của tước hiệu “đầy ân phúc” do thiên thần tặng cho Đức Trinh Nữ. Mẹ Maria đầy ơn thánh hóa và được đầy như vậy từ giây phút đầu tiên của cuộc sống Mẹ. Ân sủng này, theo Thư gửi tín hữu Êphêsô (1:6), được ban xuống trong Chúa Kitô trên tất cả mọi tín hữu. Sự thánh thiện ban đầu của Mẹ Maria là những ǵ tiêu biểu cho một mô mẫu siêu việt về tặng ân cùng với việc phân phát ân sủng của Chúa Kitô trên thế gian này.

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 22/5/1996, trang 11.