70 Bài Giáo Lư Thánh Mu ca Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong các Bui Triu Kiến Chung Th Tư hng tun t 6/9/1995 ti 12/11/1997

 

 

Bài 6 – 22/11/1995:  

Mẹ Maria là Mô Phạm ca Vic Kiên Tŕ Thm Lng

 

1.         Sau khi suy nim v chiu kích Thánh Mu trong đời sng ca Giáo Hi, gi đây chúng ta s làm sáng t kho tàng thiêng liêng vĩ đại được M Maria thông đạt cho Giáo Hi bng gương mu ca M và bng vic chuyn cu ca M.

Trước hết chúng ta mun dng li để vn tt suy nim v mt s khía cnh quan trng v cá tính ca M Maria, mt cá tính cng hiến cho tt c mi tín hu s hướng dn giá tr trong vic chp nhn và hoàn thành ơn gi riêng ca h.

M Maria đă đi trước chúng ta trên con đường đức tin: tin tưởng vào s đip ca v thiên thn, M là người đầu tiên đón nhn mu nhim Nhp Th và thc hin như thế mt cách hoàn ho (cf. Redemptoris Mater, n. 13). Cuc hành tŕnh ca M như là mt tín hu bt đầu thm chí sm hơn c vai tṛ làm m thn linh ca M đă phát trin sâu xa hơn sut cm nghim trn thế ca M. Đức tin ca M là mt đức tin gan d. Vào lúc Truyn Tin M đă tin vào nhng ǵ bt kh đối vi loài người, và Cana M đă tha thiết xin Chúa Giêsu thc hin phép l đầu tiên, thúc đẩy Người t quyn năng thiên sai ca Người ra (cf. Jn 2:1-5).

M Maria dy Kitô hu sng đức tin ca h như là mt cuc hành tŕnh gay go và dn thân, mt cuc hành tŕnh, hết mi la tui và cnh đời, đ̣i phi can đảm và liên l kiên tŕ.

Đời sng ca M Maria là mt đời sng khiêm h và kín đáo

2.         Tính cht d dy ca M Maria đối vi ư mun thn linh được liên kết vi đức tin ca M. Tin tưởng vào li Chúa, M có th chp nhn li ca Ngài mt cách trn vn trong đời sng ca M, và t ra tiếp thu d án ti thượng ca Thiên Chúa, M đă chp nhn tt c nhng ǵ tri cao đ̣i hi nơi M.

Vic hin din ca Đức M trong Giáo Hi bi thế phn khích Kitô hu lng nghe li Chúa mi ngày, hiu được d án yêu thương ca Ngài nơi các biến c thường nht khác nhau, và trung thành hp tác để làm trn d án y.

3.         Đó là cách thc M Maria dy cho cng đồng tín hu hăy nh́n đến tương lai bng vic hoàn toàn phó ḿnh cho Thiên Chúa. Theo kinh nghim bn thên ca V Trinh N này th́ nim hy vng được phong phú bng nhng lư do hng mi m. T biến c Truyn Tin, M Maria tp trung các nim trông đợi ca Yến Duyên xưa nơi Con Thiên Chúa nhp th trong cung ḷng trinh nguyên ca M. Nim hy vng ca M được tăng cường trong nhng giai đon theo nhau cccnơi cuc sng n dt ca Chúa Giêsu Nazarét và tha tác v công khai ca Người. Đức tin cao c ca M nơi li ca Chúa Giêsu, Đấng đă loan báo vic Người Sng Li vào ngày th ba, đă ngăn nga M khi b lay chuyn, thm chí k c khi M phi đối din vi thm cnh Thp Giá. M đă gi được nim hy vng ca M nơi vic hoàn thành công cuc thiên sai, và kiên tŕ, sau bóng ti tăm ca Ngày Th Sáu Tun Thánh, trông đợi bui sáng Phc Sinh.

Trên con đường khó khăn ca ḿnh qua gịng lch s, gia “cái ri’ ca vic cu độ được lănh nhn, và “cái chưa’ ca vic hoàn thành ơn cu độ, cng đồng tín hu biết rng h có th cy da vào s tr giúp ca “Người M ca Nim Hy Vng”. Sauk hi cm nghim cuc chiến thng ca Chúa Kitô trên quyn lc s chết, M thông đạt cho h mt kh năng luôn mi m trong vic đợi ch tương lai ca Thiên Chúa và phó ḿnh tin tưởng vào nhng li ha ca Chúa.

4.         Gương ca M Maria giúp cho Giáo Hi có th cm nhn hơn na giá tr ca s thm lng. S thm lng ca M Maria chng nhng điu độ li nói, mà đặc bit là mt kh năng khôn ngoan trong vic tưởng nh p bng mt ánh mt đức tin duy nht mu nhim Li làm người cùng vi các biến c nơi cuc sng trn gian ca Người.

Chính s thm lng này như là vic chp nhn Li Chúa, kh năng suy nim v mu nhim Chúa Kitô y, là nhng ǵ M Maria truyn đạt cho tín hu. Trong mt thế gii n ào náo động đầy nhng s đip đủ loi, th́ chng t ca M giúp chúng ta có th cm nhn được mt s thm lng thiêng liêng phong phú và nuôi dưỡng tinh thn chiêm nim.

M Maria làm chng cho giá tr ca mt đời sng khiêm h n dt. Hết mi người thường đ̣i hi, đôi khi yêu sách, để được hoàn toàn nh́n nhn v con người và các phm cht ca ḿnh. Hết mi người đều nhy cm vi vic quí trng và tôn kính. Các Phúc Âm thường đề cp rng các v Tông Đồ t ra tham vng v nhng v thế quan trng nht trong vương quc ca Thiên Chúa và các v tranh căi vi nhau xem ai trong các v là người cao trng nht. V vn đề này Chúa Giêsu đă phi dy cho các v nhu cu sng khiêm nhường và phc v (cf. Mt 18:1-5; 20:20-28; Mk 9:33-37; 10:35-45; Lk 9:46-48; 22:24-27). Trái li, M Maria không bao gi t́m vinh d hay nhng thng li v mt v thế đặc bit; M luôn n lc hoàn trn ư mun ca Thiên Chúa, sng mt cuc đời theo d án cu độ ca Chúa Cha.

(tiếp)

Mẹ Maria tỏ ra cho tất cả những ai thường cảm thấy nặng nề bởi một đời sống dường như vô vị cuộc sống giá trị ra sao nếu nó được sống cho t́nh yêu Chúa Kitô và anh chị em của ḿnh.

5.         Ngoài ra, Mẹ Maria làm chứng cho giá trị của một cuộc sống tinh tuyền và đầy những dịu dàng đối với tất cả mọi người. Vẻ đẹp của linh hồn Mẹ, hoàn toàn được hiến dâng cho Chúa, là đối tượng cho dân Kitô giáo ca ngợi. Nơi Mẹ Maria, cộng đồng Kitô giáo bao giờ cũng thấy được một người nữ lư tưởng, đầy yêu thương và dịu dàng v́ Mẹ sống tin h tuyền trong tâm trí và xác thân.

Trước chủ trương yếm thế của một nền văn hóa hiện đại nào đó, một nền văn hóa thường không công nhận giá trị của đức trong sạch và hạ giá dục tính bằng việc tách nó khỏi phẩm giá của con người và dự án của Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria nêu cao chứng từ của một đức tinh tuyền chiếu soi lương tri và dẫn đến một t́nh yêu cao cả hơn đối với tạo vật cũng như đối với Chúa.

6.         Hơn thế nữa, đối với Kitô hữu ở mọi thời đại Mẹ Maria trở nên như vị sâu xa cảm thương những khổ đau của nhân loại. Nỗi cảm thương này không chỉ ở tại một thứ thông cảm theo cảm xúc, mà được bày tỏ bằng việc trợ giúp hiệu năng và cụ thể khi đương đầu với t́nh trạng khổ cực về vật chất và luân lư của nhân loại.

Trong việc theo gương Mẹ Maria, Giáo Hội được kêu gọi để có cùng một thái độ đối với tất cả những ǵ là nghèo hèn và khổ đau của trần gian. Việc quan tâm từ mẫu của Mẹ Chúa tới những giọt châu lệ, những nỗi sầu đau và các sự khốn khó của con người nam nữ thuộc tất cả mọi thời đại cần phải thôi thúc Kitô hữu, nhất là vào lúc rạng đông của tân thiên kỷ đây, gia tăng những dấu hiệu cụ thể và hữu h́nh của một thứ t́nh yêu giúp thành phần thấp hèn và đau khổ ngày nay có thể thông phần vào những hứa hẹn và hy vọng về một thế giới mới được xuất phát từ Phục Sinh.

7.         Ḷng cảm mến của con người và việc tôn sùng đối với Người Mẹ của Chúa Giêsu vượt quá những biên giới hữu h́nh của Giáo Hội và nuôi dưỡng những cảm thức ḥa giải. Là một người mẹ, Mẹ Maria muốn thấy mối hiệp nhất của tất cả con cái Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ trong Giáo Hội là một lời mời gọi hăy kiên tŕ sống đồng tâm nhất trí là những ǵ làm chủ công đồng tiên khởi (cf. Acts 1:14), và nhờ đó t́m kiếm những đường lối của mối hiệp nhất và b́nh an giữa tất cả mọi con người nam nữ thiện tâm.

Trong việc chuyển cầu cùng Con Mẹ, Mẹ Maria xin ơn hiệp nhất cho toàn thể nhân loại, hướng đến việc xây dựng một nền văn minh yêu thương, chế ngự những khuynh hướng chia rẽ, những cám dỗ trả thù và hận thù, và việc mù quáng bạo động.

Mẹ Maria là nguyên cớ cho niềm vui của chúng ta

8.         Nụ cười từ mẫu của Mẹ Maria, được in ấn nơi rất nhiều h́nh ảnh về Mẹ, bày tỏ một t́nh trạng đầy ân phúc và an b́nh đang t́m cách chia sẻ thông ban. Việc thể hiện này về t́nh trạng than thản về tinh thần của Mẹ góp phần một cách hiệu quả trong việc cống hiến cho Giáo Hội một dung nhan tươi vui.

Khi đón nhận, trong biến cố Truyền Tin, lời mời gọi của thiên thần là “hăy vui lên” (khaire = rejoice: Lk 1:28), Mẹ Maria là con người đầu tiên được thông phần vào niềm vui thiên sai được các tiên tri báo trước co “người nữ tử Sion” (cf. Is 12:6; Zep 3:14-15; Zec 9:9), và Mẹ truyền nó cho nhân loại ở hết mọi thời đại.

Khi kêu cầu Mẹ như là "causa nostrae laetitiae", dân Kitô giáo t́m thấy nơi Mẹ khả năng để truyền đạt niềm vui xuất phát từ niềm hy vọng, thậm chí ngay cả giữa những thử thách của đời sống, và để hướng dẫn những ai phó ḿnh cho Mẹ đến niềm vui vô tận. 

 

Đaminh Maria Cao Tn Tĩnh, BVL,

Chuyn dch t L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 29/11/1995, trang 11.