ĐỜI CẦU NGUYỆN

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

KINH LẠY CHA CUỘC ĐỜI

 

Lạy Cha chúng con ở trên trời

là Thần Linh Hằng Hữu và Toàn Thiện,

đáng kính mến hết ḷng, hết linh hồn và hết sức chúng con.

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng

v́ Cha là Thiên Chúa chân thật duy nhất,

ngoài Cha ra không có một chúa tể nào khác

trong trời đất này cũng như trong cuộc đời của chúng con.

Chúng con nguyện nước Cha trị đến

nơi Lời Nhập Thể Vượt Qua là tất cả Mạc Khải Thần Linh về T́nh Yêu của Cha.

Chúng con nguyện ư Cha

thể hiện dưới đất cũng như trên trời

bởi Thánh Linh của Cha là Sự Sống Hiệp Thông nội tại nơi Cha.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày

ở chỗ liên lỉ tỏ ra cho từng người chúng con

t́nh Cha vô cùng nhân hậu yêu thương chúng con,

nhất là bằng những khổ đau thử thách,

để chúng con không c̣n ham ước ǵ hơn và t́m no thỏa ǵ khác ngoài t́nh yêu của Cha.

Xin Cha tha nợ chúng con

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

đó là xin t́nh yêu vô cùng nhân hậu của Cha nơi Chúa Kitô Tử Giá

mỗi ngày một biến đổi chúng con,

nhất là khi chúng con sa ngă phạm tội làm mất ḷng Cha,

nhờ đó chúng con mới có thể xứng đáng trở thành tông đồ cho Ḷng Thương Xót Cha,

đặc biệt đối với những người anh chị em xúc phạm đến chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ

bằng việc tuôn đổ vào ḷng chúng con

Thánh Thần là Đấng đă làm cho Chúa Kitô phục sinh từ trong cơi chết,

hoàn toàn chiến thắng tội lỗi và sự chết,

để chúng con đừng bao giờ lấy mắt đền mắt răng đền răng,

trái lại, biết lấy sự lành thắng sự dữ,

như Cha là Đấng Trọn Lành  ở trên trời.

Amen.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

 (xem Jn 4:24; Ex 3:14; Deut 6:4-5; Jn 3:16; Jn 17:3; Is 43:11; Is 47:8; Rm 5:5; Rm 8:11; Mt 5:38,48)