Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI: Hun T Truyn Tin L Hin Linh 6/1/2009

 

Anh chị em thân mến!

 

Hôm nay chúng ta cử hành đại lễ Hiển Linh, mầu nhiệm Chúa tỏ ḿnh ra cho chư dân, được tiêu biểu nơi các Nhà Đạo Sĩ, những người đến từ Đông phương để tôn thờ Vua dân Do Thái (cf Mt 2:1-2). Thánh Kư Mathêu, vị tŕnh thuật biến cố này, nhấn mạnh đến cách thức các vị Đạo Sĩ này đến Gia Liêm theo ngôi sao dẫn đường, được thấy nó hiện lên và được cắt nghĩa như là một dấu báo việc giáng sinh của vị vua được các tiên tri loan báo là Đấng Thiên Sai.

 

Tuy nhiên, khi đến Gia Liêm, các vị Đạo Sĩ cần có những chỉ dẫn của các vị tư tế và luật sĩ để biết chính xác địa điểm họ cần phải đi, tức là Bê Lem, thành của Vua Đavít (cf. Mt 2:5-6: Mi 5:1). Ngôi sao và Thánh Kinh là hai thứ ánh sáng hướng dẫn đường đi cho các vị Đạo Sĩ, những vị đối với chúng ta như là những mô phạm của việc thực sự t́m kiếm chân lư.

 

Họ là những nhà hiền triết, thành phần thông hiểu các tinh tú và biết lịch sử của các dân tộc. Họ là những con người của khoa học theo nghĩa rộng, những vị đă quan sát vũ trụ coi nó hầu như là một cuốn sách lớn đầy những dấu hiệu thần linh và sứ điệp cho con người. Tuy nhiên, học thức của các vị chẳng những không làm cho các vị tự măn mà c̣n hướng về những mạc khải và lời kêu gọi thần linh. Thật vậy, họ không xấu hổ đi hỏi chỉ dẫn từ những vị lănh đạo tôn giáo của Dân Do Thái. Họ có thể nói rằng Chúng tôi có thể tự làm điều ấy, chúng tôi không cần ai, tránh né, như tâm thức ngày nay, hết mọi những ǵ là “lây nhiễm” giữa khoa học và Lời Thiên Chúa.

 

Trái lại, các Đạo Sĩ đă lắng nghe các lời tiên tri và đón nhận những lời này, và khi vừa họ lên đường đến Bêlem th́ họ lại thấy ngôi sao, hầu như là một khẳng định về sự ḥa hợp giữa việc con người t́m kiếm và Chân Lư thần linh, một ḥa hợp làm tràn đầy tâm hồn của những nhà hiền triết đích thật ấy với niềm vui hân hoan (cf Mt 2:10). Tột đỉnh của các vị t́m kiếm đó là khi họ đích thân thấy “Con Trẻ và Maria, Mẹ của Người” (Mt 2:11).

 

Bài Phúc Âm nói rằng “họ qú gối xuống tôn thờ Người”. Họ có thể tỏ ra bất măn, thậm chí thấy chướng mắt. Trái lại, như đích thực là các nhà hiền triết, họ đă hướng về mầu nhiệm được tỏ hiện một cách lạ lùng, và với các thứ quà tặng tiêu biểu của ḿnh, đă chứng thực rằng họ nh́n nhận nơi Chúa Giêsu Vị Vua và Con Thiên Chúa. Chính ở nơi cử chỉ được nên trọn ấy, các lời tiên tri về thiên sai đă loan báo việc tôn kính thần phục của chư dân đối với Thiên Chúa của dân Yến Duyên (Israel).

 

Chi tiết cuối cùng khẳnh định rằng, nơi các vị Đạo Sĩ, mối liên kết giữa lư trí và đức tin: Đó là sự kiện “báo mộng là đừng trở về với Hêrôđê, họ đă ra đi về quê hương của ḿnh ở bằng một lối khác” (Mt 2:12). Theo tự nhiên th́ họ trở lại Gialiêm, trở lại dinh Hêrôđê và Đền Thờ, để loan báo việc họ khám phá. Thay vào đó, các vị Đạo Sĩ này, những người chọn Con Trẻ làm vương chủ của ḿnh, đă bảo vệ Người trong kín đáo, theo kiểu cách của Mẹ Maria, hay đúng hơn, theo kiểu cách của chính Thiên Chúa. Nhờ đó, khi họ xuất hiện, họ đă biến khuất trong âm thầm, trong măn nguyện, nhưng cũng được thay đổi bởi việc gặp gỡ Chân Lư. Họ đă khám phá ra một bộ mặt mới của Thiên Chúa, một hoàng tộc mới: hoàng tộc của yêu thương.

 

Xin Trinh Nữ Maria, mô phạm của đức khôn ngoan chân thực, giúp chúng ta trở thành những kẻ thực sự t́m kiếm chân lư của Thiên Chúa, có khả năng luôn luôn sống mối ḥa hợp sâu xa giữa lư trí và đức tin, khoa học và mạc khải.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 6/1/2009