Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI:

Hun T Truyn Tin L M Thiên Chúa 1/1/2009

liên quan ti S Đip Ḥa B́nh ca ngài theo truyn thng nhân dp đầu năm

 

 

Anh chị em thân mến:

 

Hôm nay Chúa ban cho chúng ta tặng ân bắt đầu năm mới nhân danh Ngài và dưới ánh mắt của Rất Thánh Trinh Nữ, Đấng chúng ta long trọng cử hành Lễ Mẹ Thiên Chúa. Tôi cảm thấy vui mừng được ở với anh chị em trong lần Nguyện Kinh Truyền tin đầu tiên của năm 2010 này. Tôi muốn ngỏ lời cùng anh chị em đang qui tụ rất đông đảo ở Quảng Trường Thánh Phêrô cũng như những ai liên kết với chúng lời nguyện kinh của chúng ta qua truyền thanh và truyền h́nh: Tôi muốn bày tỏ cùng tất cả anh chị em lời nguyện chúc một năm vừa mở màn sẽ là thời gian, nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta có thể t́m thấy Chúa Kitô và ư muốn của Thiên Chúa, nhờ đó cải tiến cả ngôi nhà chung của chúng ta là thế giới này.

 

Có một mục tiêu cho chung hết mọi người, một điều kiện bất khả châm chước cho ḥa b́nh, đó là việc điều hành một cách chính đáng và khôn ngoan các nguồn nhiên liệu của trái đất này. “Nếu các bạn muốn vun trồng ḥa b́nh th́ hăy bảo vệ thiên nhiên” là đề tài rất thích hợp cho sứ điệp tôi gửi cho Ngày Ḥa B́nh Thế Giới 43 được cử hành hôm nay đây.

 

Trong khi sứ điệp này được phổ biến th́ các vị lănh đạo các quốc gia và các chính quyền tụ họp lại trong hội nghị thượng đỉnh ở Copenhagen về khí hậu (thay đổi), một hội nghị ở tầm mức toàn cầu một lần nữa bàn thảo tới vấn đề khẩn trương trong việc đồng ư chung. Tuy nhiên, vào lúc này đây, tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng nơi các quyết định của từng người trong việc bênh vực môi trường – những quyêá định của các gia đ́nh cũng như cua các chính quyền địa phương. “Chúng ta không c̣n thực hiện nếu không thay đổi thực sự quan niệm được thể hiện nơi những lối sống mới” (cf. Message, No. 11). Thực ra, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với việc bảo vệ và chăm sóc cho thế giới được tạo thành. V́ thế, cả ở trong lănh vực này nữa, vấn đề giáo dục là những ǵ trọng yếu, ở chỗ, biết tôn trọng thiên nhiên, hướng ḿnh hơn bao giờ hết tới việc xây dựng ḥa b́nh “bắt đầu bằng những quyết định vươn rộng về phần cá các nhân, gia đ́nh, cộng đồng và quốc gia” (ibid.).

 

Nếu chúng ta cần phải chăm sóc cho các tạo vật chung quanh chúng ta, th́ chúng ta cần phải quan tâm ra sao đối với con người là thành phần anh chị em của chúng ta! Tôn trọng thế nào đối với sự sống con người! Vào ngày đầu năm này, tôi muốn kêu gọi lương tâm của những ai làm nên những nhóm vũ trang thuộc bất cứ loại nào.

 

Tôi muốn nói cùng từng người và hết mọi người rằng: Thôi, hăy ngẫm nghĩ và từ bỏ đường lối bạo lực! Thoạt tiên th́ đường lối này có thể là bất khả với anh chị em, thế nhưng nếu anh chị em can đảm làm thế, Thiên Chúa sẽ giúp anh chị em, và anh chị em sẽ cảm thấy niềm vui và an b́nh trở về với cơi ḷng của anh chị em, những ǵ anh chị em có lẽ đă quên lăng qua một thời gian lâu dài. Tôi kư thác lời kêu gọi này cho việc chuyển cầu của Người Mẹ Rất Thánh của Thiên Chúa là Đức Maria.

 

Hôm nay, phụng vụ nhắc nhở chúng ta rằng tám ngày sau Con Trẻ giáng sinh, Mẹ và phu quân Giuse của Mẹ mang Người đi chịu phép cắt b́ theo Luật Moisen, và đặt tên cho Người là Giêsu, tên đă được thiên thần cho biết (Lk 2:21). Tên gọi này, nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”, là những ǵ viên trọn mạc khải của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là dung nhan của Thiên Chúa. Người là phúc lành cho từng người và tất cả mọi dân tộc. Người là ḥa b́nh của thế giới.

 

Tạ ơn Mẹ, hỡi Thánh Mẫu, vị đă hạ sinh Đấng Cứu Thế, Hoàng Tử B́nh An!

  

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch theo tín liệu được Zenit phổ biến ngày 1/1/2009