“Chng T Khơi Đng Ơn Gi”

 

Đức Giáo Hoàng Bin Đức XVI

S Đip thường niên cho Ngày Thế Gii Cu Cho Ơn Gi Năm Th 47, 24/5//2010,

Chúa Nht Chúa Chiên Lành

 

 

Chư Huynh thân mến trong Hàng Giáo Phẩm và Linh Mục,

Anh Chị Em thân mến!

 

 

Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi - “Chúng tôi đă gặp được Đấng Thiên Sai”

 

 

Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi Năm Thứ 47, được cử hành vào Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – ngày 25/4/2010, cho tôi cơ hội để giúp cho anh chị em suy niệm về đề tài rất thích hợp đối với Năm Cho Linh Mục hiện nay, đó là đề tài Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi. Thành quả của các nỗ lực chúng ta thực hiện để phát động ơn gọi lệ thuộc chính yếu vào tác động tự do của Thiên Chúa, tuy nhiên, như kinh nghiệm mục vụ xác nhận, việc thành đạt này cũng được nâng đỡ bởi phẩm tính và chiều sâu của chứng từ bản thân và cộng đồng qua những ai đáp ứng tiếng Chúa gọi nơi thiên chức linh mục thừa tác cũng như nơi đời sống tận hiến, v́ chứng từ của họ bấy giờ mới có thể khơi động nơi kẻ khác ước muốn quảng đại đáp ứng tiếng gọi của Chúa Kitô. Bởi thế, đề tài này có liên hệ chặt chẽ với đời sống và sứ vụ của linh mục cũng như của các tu sĩ sống đời tận hiến. Do đó, tôi muốn mời gọi tất cả mọi người được Chúa kêu gọi làm việc trong vườn nho của Người hăy làm mới lại việc trung thành đáp ứng của họ, đặc biệt trong Năm Cho Linh Mục được tôi loan báo vào dịp mừng kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Vianney, Cha Sở Họ A, một mẫu gương luôn hợp thời của một vị linh mục và là một cha sở.

 

Trong Cựu Ước, các tiên tri biết rằng họ được kêu gọi làm chứng bằng đời sống của họ cho sứ điệp họ loan báo, và tỏ ra sẵn sàng đối diện với sự hiểu lầm, bị loại trừ và bách hại. Công việc do Thiên Chúa ủy thác cho họ hoàn toàn bao chiếm họ, như một “ngọn lửa bừng cháy” trong tâm can, một ngọn lửa không thể nào đem cất giấu (cf Jer 20:9). Do đó, các vị đă sẵn sàng kư thác cho Chúa chẳng những tiếng nói của họ, mà c̣n cả cuộc đời của họ. Vào thời điểm viên trọn, Chúa Giêsu, Đấng được Cha sai (x Jn 5:36), đến để làm chứng cho t́nh yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại, không phân biệt, đặc biệt chú trọng tới những kẻ hèn mọn nhất, những tội nhân, thành phần bị ruồng bỏ và thành phần nghèo khổ. Chúa Giêsu là Chứng Nhân thượng thặng cho Thiên Chúa cũng như cho mối quan tâm của Thiên Chúa đối với phần rỗi của tất cả mọi người. Vào lúc rạng đông của thời điểm mới ấy, Thánh Gioan Tẩy Giả, bằng việc hiến trọn vẹn cuộc đời ḿnh để dọn đường cho Chúa Kitô, đă làm chứng rằng những lời Thiên Chúa hứa hẹn đă được nên trọn nơi Người Con của Đức Maria thành Nazarét. Khi Thánh Gioan thấy Chúa Giêsu tiến đến sông Dược Đăng (Jordan) là nơi ngài đang làm phép rửa bấy giờ, ngài đă chỉ cho các môn đệ của ḿnh về Người như là “con chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (Jn 1:29). Chứng từ của ngài tác hiệu tới độ hai người trong số các môn đệ của ngài, “nghe thấy ngài nói như vậy th́ đă đi theo Chúa Giêsu” (Jn 1:37).

 

Cũng thế, ơn gọi của Thánh Phêrô, như chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm Thánh Gioan, đă xẩy ra nhờ chứng từ của Anrê là người anh em của ḿnh, một người anh em, sau khi được gặp vị Sư Phụ này và chấp nhận lời Người mời gọi hăy ở với Người, đă cảm thấy nhu cầu cần phải lập tức chia sẻ với Phêrô những ǵ ngài đă khám phá ra nhờ “việc ở” với Chúa: “Chúng tôi đă gặp được Đấng Thiên Sai (tức là Chúa Kitô). Rồi anh đă dẫn Simon đến cùng Chúa Giêsu” (Jn 1:41-42). Đó cũng là trường hợp của Nathanael, tức Batholomew, nhờ chứng từ của một người môn đệ khác là Philip, vị đă hoan hỉ nói cùng ngài về việc khám phá lớn lao của ḿnh: “Chúng tôi đă gặp được Đấng Moisen đă nói tới trong lề luật và các vị tiên tri, đó là Giêsu Nazarét, con ông Giuse” (Jn 1:45). Thiên Chúa tự do và ưu ái khởi động việc gặp gỡ và thách đố trách nhiệm con người nơi tất cả những ai chấp nhận lời mời gọi của Người trong việc trở nên, bằng chứng từ của họ, khí cụ cho tiếng gọi thần linh của Người. Điều này xẩy ra trong Giáo Hội thậm chí cho tới ngày nay, ở chỗ, Chúa Kitô sử dụng chứng từ của các vị linh mục trung thành với sứ vụ của ḿnh để khơi động những ơn gọi linh mục và tu sĩ mới trong việc phục vụ Dân Chúa. V́ lư do ấy, tôi muốn đề cập tới ba khía cạnh của đời sống vị linh mục được tôi coi là thiết yếu cho chứng từ linh mục hiệu nghiệm.

 

 

Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi - “Ba khía cạnh của đời sống vị linh mục”

 

 

Một yếu tố nồng cốt, một yếu tố có thể được thấy ở hết mọi ơn gọi làm linh mục và đời sống tận hiến, đó là mối thân t́nh với Chúa Kitô. Chúa Giêsu đă liên lỉ sống hiệp nhất với Cha và đó là những ǵ làm cho các môn đệ tha thiết muốn có cùng một cảm nghiệm; từ Người, các vị học biết làm sao sống hiệp thông và không ngừng đối thoại với Thiên Chúa. Nếu vị linh mục là một “con người của Thiên Chúa”, một con người thuộc về Thiên Chúa và giúp cho người khác nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, ngài không thể không vun trồng mối thân mật sâu xa với Thiên Chúa, ở lại trong t́nh yêu của Người và dành chỗ cho việc lắng nghe Lời của Người. Cầu nguyện là h́nh thức trước tiên của việc làm chứng làm khơi động ơn gọi. Như Tông Đồ Anrê, vị đă nói với người anh em của ḿnh rằng ngài đă nhận biết vị Sư Phụ thế nào th́ bất cứ ai cũng thế, người muốn trở thành một người môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô cũng cần phải “gặp gỡ” Người một cách riêng tư, nhận biết Người, cùng học cách yêu mến Người và ở với Người.

 

Một khía cạnh khác của việc sống tận hiến cho thiên chức linh mục và đời sống tận hiến đó là hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa. Thánh Tông Đồ Gioan đă viết: “Nhờ điều này mà chúng ta biết được t́nh yêu, đó là Người đă hiến mạng sống ḿnh v́ chúng ta; bởi thế chúng ta cần phải bỏ sự sống ḿnh cho anh em của chúng ta” (1Jn 3:16). Với những lời ấy, ngài đă kêu gọi các môn sinh của ngài tiến vào tới chính tâm trí của Chúa Giêsu là Đấng làm theo ư Cha trong suốt cả cuộc đời của Người, thậm chí cho tới độ hoàn toàn hy hiến bản thân ḿnh trên Thập Tự Giá. Ở đây, t́nh thương của Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nhất; một t́nh yêu nhân hậu thắng vượt tối tăm của sự dữ, tội lỗi và sự chết. H́nh ảnh Chúa Giêsu, Đấng đă chỗi dậy trong Bữa Tiệc Ly, cởi y phục ra, cầm lấy khăn, thắt lưng và cúi xuống rửa chân cho các Tông Đồ, là những ǵ thể hiện ư nghĩa phục vụ và trao ban được bộc lộ trong suốt cuộc sống của Người, theo ư Cha (cf Jn 13:3-15). Trong việc bước theo Chúa Giêsu, hết mọi người được kêu gọi tới một đời sống đặc biệt hiến thân cần phải hết ḿnh chứng thực rằng ḿnh hoàn toàn hiến thân cho Thiên Chúa. Đó là nguồn mạch của khả năng họ hiến thân về phần của họ cho những ai Đấng Quan Pḥng kư thác cho họ nơi thừa tác mục vụ của họ một cách hoàn toàn, liên lỉ và trung thành sốt sắng, cũng như với niềm vui được trở thành một đồng bạn trong cuộc hành tŕnh với rất nhiều anh chị em, giúp cho những người anh chị em ấy có thể hướng tới việc gặp gỡ Chúa Kitô, nhờ đó Lời của Người trở nên ánh sáng soi bước chân của những người anh chị em này. Câu truyện về hết mọi ơn gọi hầu như bao giờ cũng liên hệ tới chứng từ của một vị linh mục sống hoan hỉ hiến thân cho anh chị em ḿnh v́ Vương Quốc của Thiên Chúa. Đó là v́ sự hiện diện cùng với các lời nói của một vị linh mục có khả năng nêu lên những câu hỏi và thậm chí dẫn tới những quyết định quyết liệt (cf. John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation Pastores Dabo Vobis, 39).

 

Khía cạnh thứ ba cần để biểu hiệu cho vị linh mục và tu sĩ tận hiến đó là cuộc sống hiệp thông. Chúa Giêsu đă cho thấy rằng dấu hiệu của những ai muốn trở thành môn đệ của Người đó là mối hiệp thông sâu xa trong yêu thương: “Cứ dấu này mà tất cả mọi người sẽ nhận biết rằng các con là môn đệ của Thày, đó là các con yêu thương nhau” (Jn 13:35). Đặc biệt vị linh mục phải là một con người của mối hiệp thông, cởi mở với tất cả mọi người, có khả năng qui tụ thành một đàn chiên lữ hành được ḷng nhân lành Chúa ủy thác cho họ, giúp thắng vượt những chia rẽ, chữa lành những nứt rạn, ổn định những xung khắc và hiểu lầm, và thứ tha những vấp phạm. Vào tháng 7 năm 2005, khi nói với hàng giáo sĩ ở Aosta, tôi đă nhận định rằng nếu giới trẻ thấy các vị linh mục tỏ ra xa cách và buồn thảm, họ sẽ khó ḷng cảm thấy phấn khỏi để theo gương của các vị. Họ sẽ cảm thấy lưỡng lự nếu họ đi đến chỗ nghĩ rằng đó là đời sống của một vị linh mục. Trái lại, họ cần thấy được tấm gương về mối hiệp thông của đời sống có thể cho họ thấy vẻ đẹp của việc là một linh mục. Chỉ cho tới lúc bấy giờ một con người trẻ mới nói rằng: “Đúng rồi, đây có thể là tương lai của tôi; tôi có thể sống như thế” (Insegnamenti I, [2005], 354). Công Đồng Chung Vaticanô II, khi nói về chứng từ làm khơi động ơn gọi, đă nhấn mạnh tới gương sáng về đức bác ái và việc hợp tác huynh đệ mà các vị cần phải cống hiến (cf. Decree Optatam Totius, 2).

 

 

Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi – “gương sống như là một ơn gọi”

 

 

Đến đây tôi muốn nhắc lại những lời của Vị Tiền Nhiệm khả kính Gioan Phaolô II của tôi: “Chính đời sống của các vị linh mục, việc các vị vô tư dấn thân cho đàn chiên của Chúa, chứng từ của họ trong việc ưu ái phục vụ Chúa và Giáo Hội của Người – một chứng từ được đánh dấu bằng việc tự do chấp nhận Thánh Giá bằng tinh thần của niềm hy vọng và niềm vui Phục Sinh – mối hiệp nhất huynh đệ của họ và ḷng họ nhiệt thành với việc truyền bá phúc âm hóa cho thế giới tất cả đều là yêu tố đầu tiên và thuyết phục nhất trong việc phát triển gia tăng các ơn gọi” (Pastores Dabo Vobis, 41). Có thể nói rằng ơn gọi linh mục được xuất phát từ việc giao tiếp với các vị linh mục, như là một thứ di sản quí báu được truyền lại bằng lời nói, gương lành và toàn thể cách sống.

 

Cũng có thể nói như thế với đời sống tận hiến. Chính đời sống của những con người nam nữ tu sĩ là những ǵ loan báo t́nh yêu thương của Chúa Kitô bất cứ khi nào họ theo Người một cách trọn vẹn trung thành với Phúc Âm và hoan hỉ phán đoán cùng tác hành theo các tiêu chuẩn của Phúc Âm. Họ trở nên “những dấu hiệu xung khắc” đối với thế giới là nơi thường nghĩ tưởng theo chủ nghĩa duy vật, qui kỷ và cá nhân chủ nghĩa. Bằng việc để cho ḿnh được Thiên Chúa chiếm đoạt nhờ việc bỏ ḿnh, ḷng trung thành của họ và quyền năng nơi chứng từ của họ là những ǵ liên lỉ khơi động nơi tâm can của nhiều con người trẻ ước muốn theo Chúa Kitô khi họ được kêu gọi, một cách quảng đại và trọn vẹn. Bắt chước Chúa Kitô, thanh tịnh, nghèo khó và tuân phục, và đồng hóa với Người, đó là lư tưởng của đời sống tận hiến, một chứng từ cho thượng quyền tuyệt đối của Thiên Chúa nơi đời sống và lịch sử của con người.

 

Hết mọi vị linh mục, hết mọi con người sống đời tận hiến, trung thành với ơn gọi của ḿnh, đều chiếu tỏa niềm hân hoan phục vụ Chúa Kitô và lôi kéo tất cả mọi Kitô hữu đến ch đáp ứng ơn gọi phổ quát nên thánh của họ. Bởi thế, để nuôi dưỡng các ơn gọi làm linh mục thừa tác và đời sống tận hiến, và để trở thành hiệu năng hơn trong việc phát động cổ vơ ư thức về các ơn gọi, chúng ta không thể nào thiếu gương sáng của những ai đă từng thưa “xin vâng” với Thiên Chúa cũng như với dự án của Ngài cho đời sống của từng cá nhân con người. Chứng từ bản thân, nơi h́nh thức những chọn lựa cụ thể của cuộc sống, sẽ là những ǵ phấn khích giới trẻ, về phần ḿnh, thực hiện những quyết định cần thiết ảnh hưởng tới tương lai của họ. Những ai muốn trợ giúp chúng cần phải có khả năng gặp gỡ và đối thoại có thề soi sáng và hỗ trợ chúng, nhất là bằng gương sống như là một ơn gọi. Đó là những ǵ Cha Sở Họ A đă làm, ở chỗ, ngài luôn liên lạc với giáo dân trong xứ của ḿnh, ngài dạy họ “chính yếu bằng chứng từ đời sống của ngài. Chính từ gương sáng của ngài mà t́n hữu đă biết nguyện cầu” (Letter Proclaiming the Year for Priests, 16 June 2009).

 

Chớ ǵ Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi này, một lần nữa, cống hiến cho nhiều người trẻ một cơ hội quí báu để suy tư về ơn gọi của ḿnh và trung thành đáp ứng ơn gọi ấy một cách chân t́nh, tin tưởng và cởi mở. Xin Trinh Nữ Maria là Mẹ của Giáo Hội, coi sóc từng hạt giống tí xíu của ơn gọi nơi tấm ḷng của những ai được Chúa kêu gọi theo Người sát cận hơn, chớ ǵ Mẹ giúp cho nó gia tăng thành một cây lớn lao, sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội cũng như cho toàn thể nhân loại. Với lời nguyện cầu này, tôi ban Phép Lành Ṭa Thánh cho tất cả anh chị em.

 

Tại Vatican Ngày 13/11/2009

 

Giáo Hoàng Biển Đức XVI

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20091113_xlvii-vocations_en.html

Người dịch tự thêm những tiểu đề