“Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:14)

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI – Sứ Điệp Giáng Sinh 2010

 

 

“Verbum caro factum est” “Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:14)

 

Anh chị em thân mến đang nghe tôi ở Rôma đây và trên khắp thế giới, tôi hân hoan công bố sứ điệp Giáng Sinh: Thiên Chúa đă hóa thân làm người; Ngài đă đến ở giữa chúng ta. Thiên Chúa không ở đâu xa xôi: Ngài là “Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài không phải là kẻ lạ mặt: Ngài có một dung nhan, dung nhan Giêsu.

 

Sứ điệp này luôn mới mẻ, hằng ngỡ ngàng, v́ nó thậm chí vượt trên niềm hy vọng táo bạo nhất của chúng ta. Trước hết, v́ nó không phải chỉ là một lời loan báo: nó là một biến cố, một việc xẩy ra, được các chứng nhân khả tín trông thấy, nghe thấy, chạm thấy nơi con người Giêsu Nazarét! Ở trước nhan Người, nhận thấy các việc Người làm và nghe thấy những lời Người nói, họ nhận ra Đấng Thiên Sai nơi Đức Giêsu; và khi thấy Người phục sinh, sau cuộc tử giá của Người, họ tin rằng Người là người thật và là Thiên Chúa thật, là Con duy nhất đă đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lư (cf Jn 1:14).

 

“Lời đă hóa thành nhục thể”. Trước mạc khải này, một lần nữa chúng ta tự hỏi là việc này xẩy ra như thế nào? Lời và xác thịt là những thực tại đối nghịch nhau; làm thế nào Lời hằng hữu và toàn năng lại trở thành một con người mềm yếu và hữu tử được chứ? Chỉ có một giải đáp duy nhất, đó là T́nh Yêu. Những ai yêu thương đều muốn chia sẻ với người t́nh của ḿnh, họ muốn là một với người t́nh, và Thánh Kinh đă cho chúng ta thấy được câu truyện t́nh cao cả của Thiên Chúa đối với dân của Ngài, một truyện t́nh đă đạt đến tột đỉnh của ḿnh nơi Chúa Giêsu Kitô.

 

Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng không đổi thay: Ngài trung thành với chính ḿnh Ngài. Ngài là Đấng đă tạo dựng nên thế gian cũng là Đấng đă kêu gọi Abraham và đă mạc khải tên của ḿnh cho Moisen: “Ta là hiện hữu… Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Giacóp… một Vị Thiên Chúa xót thương và từ ái, giầu t́nh yêu thương bền vững và ḷng trung thành (cf. Ex 3:14-15; 34:6). Thiên Chúa không thay đổi; Ngài là T́nh Yêu, vĩnh hằng và luôn măi. Nơi bản thân ḿnh Ngài là mối hiệp thông, là hiệp nhất 3 Ngôi, và tất cả những lời Ngài nói và các việc Ngài làm đều hướng đến hiệp thông. Nhập Thể là tột đỉnh của việc tạo dựng. Khi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể, được h́nh thành trong bụng dạ của Mẹ Maria theo ư muốn của Chúa Cha và tác động của Chúa Thánh Thần, th́ việc tạo dựng đạt đến tuyệt đỉnh của ḿnh. Nguyên lư ấn định của vũ trụ này là Logos – Lời bắt đầu hiện hữu trên thế gian, ở một thời gian và không gian nào đó.

 

“Lời đă hóa thành nhục thể”. Ánh sáng của sự thật này được mạc khải cho những ai lấy đức tin lănh nhận sự thật ấy, v́ sự thất này là một mầu nhiệm của t́nh yêu. Chỉ có những ai cởi mở cho t́nh yêu mới được bao phủ trong ánh sáng Giáng Sinh này. Đêm xưa ở Bêlem thế nào th́ ngày nay cũng thế. Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa là một biến cố xẩy ra trong lịch sử, đồng thời lại vượt lên trên lịch sử. Trong đêm đen của thế giới một ánh sáng mới được thắp lên, một ánh sáng để ḿnh được nh́n thấy bởi những đôi mắt chân thành của niềm tin, bởi những tâm hồn hiện lành và khiêm nhượng, của những ai đợi trông Đấng Cứu Thế. Nếu sự thật là một công thức toán học thuần túy, ở một nghĩa nào đó, nó sẽ có quyền áp đặt. Thế nhưng, nếu Sự Thật là T́nh Yêu, nó cần đến niềm tin tưởng, cần đến “sự chấp thuận - yes” của ḷng chúng ta. 

 

Thật vậy, ḷng chúng ta t́m kiếm những ǵ nếu không phải là một Sự Thật cũng là T́nh Yêu hay sao? Trẻ em t́m kiếm nó bằng những thắc mắc rất tự nhiên và hào hứng; giới trẻ t́m kiếm nó một cách nhiệt liệt để khám phá ra ư nghĩa sâu xa nhất của đời sống ḿnh; người lớn t́m kiếm nó để hướng dẫn và duy tŕ việc dấn thân của ḿnh trong gia đ́nh cũng như nơi công sở; thành phần lăo thành t́m kiếm nó để tiến đến chỗ hoàn thành cuộc hiện hữu trần gian của họ.

 

“Lời đă hóa thành nhục thể”. Việc loan báo Giáng Sinh này cũng là một thứ ánh sáng cho tất cả mọi dân tộc, cho cuộc hành tŕnh chung của nhân loại. “Emmanuel”, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đă đến như Đức Vua của công lư và ḥa b́nh. Chúng ta biết rằng Vương Quốc của Người không thuộc về thế gian này, tuy nhiên vương quốc này quan trọng hơn tất cả mọi vương quốc trên thế gian này. Vương quốc ấy giống như men của nhân loại: nếu thiếu men này, nghị lực để hoạt động cho việc phát triển chân thực sẽ trở nên kiệt quệ: kiệt quệ tác lực cùng nhau hoạt động cho công ích, bằng việc vô tư phục vụ tha nhân của chúng ta, trong cuộc chiến đấu một cách an b́nh cho công lư. Niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng muốn tham dự vào lịch sử của chúng ta liên lỉ phấn khích chúng ta tự ḿnh dấn thân cho lịch sử ấy trước tất cả mọi đối nghịch của nó. Nó là nguồn hy vọng cho hết mọi người vị xúc phạm và vi phạm đến  phẩm vị của ḿnh, v́ Đấng được sinh ra ở Bêlem đă đến để giải thoát hết mọi con người nam nữ khỏi nguồn gốc của tất cả mọi thứ nô lệ…….

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

(những chỗ được in đậm lên là do tự ư của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/urbi/documents/hf_ben-xvi_mes_20101225_urbi_en.html