Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc chúng ta đáp ứng Vị Thiên Chúa phát ngôn  

 

Thiên Chúa lắng nghe chúng ta và đáp ứng những vấn đề của chúng ta

23.      Trong cuộc đối thoại này với Thiên Chúa, chúng ta mới hiểu được bản thân ḿnh và chúng ta mới khám phá được giải đáp cho những vấn nạn sâu xa nhất của ḷng chúng ta. Lời Chúa thật sự không phải là những ǵ độc hại đối với chúng ta; Lời Chúa không dập tắt đi những ước muốn chân thực của chúng ta, trái lại, soi sáng chúng, thanh tẩy chúng và hoàn trọn chúng. Quan trọng biết bao cho thời đại của chúng ta trong việc nhận thức rằng chỉ duy có một ḿnh Thiên Chúa mới có thể đáp ứng nỗi khát vọng này ở trong cơi ḷng của hết mọi con người nam nữ! Đáng buồn thay, trong thời đại của chúng ta đây, và ở Tây phương, đang lan tràn một quan niệm là Thiên Chúa là Đấng ở ngoài lề cuộc sống và các vấn đề của con người, và chính sự hiện diện của Ngài có thể trở thành một thứ đe dọa cho việc sống tự trị của con người. Tuy nhiên, toàn thể công cuộc cứu độ lại chứng tỏ rằng Thiên Chúa nói năng và tác hành trong lịch sử v́ thiện ích của chúng ta cũng như cho ơn cứu độ toàn diện của chúng ta. Bởi thế, theo quan điểm của mục vụ, thật là quan trọng trong việc tŕnh bày Lời Chúa theo khả năng của Lời này để đối thoại với các thứ vấn đề thường nhật xẩy ra cho con người. Chính Chúa Giêsu nói rằng Người đến để chúng ta được sự sống dồi dào (cf Jn 10:10). Bởi thế chúng ta cần nỗ lực hết sức để chia sẻ Lời Chúa như là một thứ hướng chiều về các vấn đề của chúng ta, như một giải đáp cho những vấn nạn của chúng ta, như việc nới rộng các thứ giá trị của chúng ta, và viên trọn các khát vọng của chúng ta. Hoạt động mục vụ của Giáo Hội cần làm sáng tỏ rơ ràng về việc làm thế nào Thiên Chúa lắng nghe các nhu cầu của chúng ta và lời van xin trợ giúp của chúng ta. Như Thánh Bonaventura nói trong cuốn Breviloquium: “Hoa trái của Thánh Kinh không phải là bất cứ hoa trái nào, mà là chính tầm vóc viên trọn của hạnh phúc đời đời. Thánh Kinh là cuốn sách chứa đựng những lời sự sống đời đời, nhờ đó chúng ta mới chẳng những tin tưởng mà c̣n chiếm được sự sống đời đời nữa, một sự sống nhờ đó chúng ta nh́n thấy và mến yêu và tất cả mọi ước muốn của chúng ta được nên trọn” (72).

(c̣n tiếp)