Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc chúng ta đáp ứng Vị Thiên Chúa phát ngôn  

 

Đối thoại với Thiên Chúa bằng những lời của Ngài

24.      Lời Chúa lôi kéo mỗi một người chúng ta vào cuộc nói chuyện với Chúa: Vị Thiên Chúa phát ngôn là Đấng dạy chúng ta biết làm sao để nói với Ngài. Ở đây, tự nhiên chúng ta nghĩ đến Sách Thánh Vịnh, một cuốn sách trong đó Thiên Chúa cống hiến cho chúng ta những lời lẽ để chúng ta có thể nói với Ngài, có thể đặt cuộc đời của chúng ta trước nhan Ngài, nhờ đó, làm cho chính đời sống trở thành một con đường tới cùng Thiên Chúa (73). Nơi các Thánh Vịnh, chúng ta thấy được hết mọi cảm t́nh khả hữu của con người được bày tỏ một cách thâm thúy trước nhan Thiên Chúa; niềm vui và nỗi khổ, buồn phiền và hy vọng, sợ hăi và lo âu: tất cả đều được tỏ bày ở nơi đây. Cùng với các bài Thánh Vịnh, chúng ta cũng nghĩ đến cả nhiều đoạn khác trong Thánh Kinh bày tỏ việc chúng ta hướng về Thiên Chúa nơi việc nguyện xin chuyển cầu (cf Ex 33:12-16), nơi những bài ca hân hoan chiến thắng (cf Ex 15) hay nơi nỗi sầu đau trước những khó khăn cảm nghiệm thấy khi thi hành sứ vụ của chúng ta (cf Jer 20:7-18). Như thế, lời của chúng ta thưa cùng Thiên Chúa trở thành lời của Thiên Chúa, nhờ đó củng cố bản chất đối thoại của tất cả mạc khải Kitô giáo (74), và toàn thể cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc đối thoại với vị Thiên Chúa phát ngôn và lắng nghe, Đấng kêu gọi chúng ta và cống hiến cho đời chúng ta hướng đi. Ở đây, Lời Chúa cho thấy rằng cả cuộc sống của chúng ta đều hướng theo tiếng gọi thần linh (75).

 

(c̣n tiếp)