Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

“Linh hồn của khoa thần học thánh”

31.      “Việc học hỏi các trang sách thánh thực sự phải là chính linh hồn của khoa thần học” (95); lời trích dẫn này từ Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum qua nhiều năm tháng càng ngày càng trở nên quen thuộc. Thành phần học giả về thần học và dẫn giải thánh kinh, trong giai đoạn sau Công Đồng Chung Vaticanô II, đă thường qui chiếu về lời bày tỏ này như là những ǵ tiêu biểu cho việc tái chuyên chú tới Thánh Kinh. Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới XII cũng thường ám chỉ tới câu nói thời danh này để bày tỏ mối liên hệ giữa việc nghiên cứu về lịch sử với một thứ giải thích của đức tin liên quan tới sách thánh. Các Nghị Phụ hân hoan công nhận rằng việc học hỏi Lời Chúa trong Giáo Hội đă phát triển trong những thập niên mới đây, và các vị bày tỏ niềm tri ân chân thành tới nhiều thánh kinh dẫn giải gia và thần học gia, bằng việc hiến dâng, dấn thân và khả năng, tiếp tục thực hiện việc đóng góp thiết yếu vào việc hiểu biểt sâu xa hơn ư nghĩa của Thánh Kinh, như khi họ giải quyết các vấn đề phức tạp gây khó khăn cho những việc nghiên cứu thánh kinh trong thời đại của chúng ta (96). Niềm tri ân chân thành cũng được bày tỏ cùng các phần tử thuộc Ủy Ban Thánh Kinh của Ṭa Thánh, quá khứ cũng như hiện tại, thành phần hợp tác chặt chẽ với Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin, tiếp tục cống hiến khả năng chuyên môn của ḿnh trong việc khảo xét những vấn đề đặc biệt được nêu lên từ việc học hỏi Thánh Kinh. Thượng Nghị này cũng cảm thấy cần phải nh́n vào hiện trạng của các việc học hỏi thánh kinh cùng với chỗ đứng của việc học hỏi này trong lănh vực của khoa thần học. Thành quả về mục vụ của hoạt động Giáo Hội cũng như của đời sống thiêng liêng nơi thành phần tín hữu lệ thuộc phần lớn vào hoa trái của mối liên hệ giữa việc dẫn giải thánh kinh với khoa thần học. Đó là lư do tôi cảm thấy quan trọng để nêu lên một vào chia sẻ xuất phát trong cuộc bàn luận về đề tài này trong các phiên họp của Thượng Nghị.

(c̣n tiếp)