Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Việc Dẫn Giải Thánh Kinh trong Giáo Hội

 

Thánh Kinh và đại kết Kitô giáo 

46.       Nhn thc rng nn tng ca Giáo Hi nơi Chúa Kitô, Li ca Thiên Chúa nhp th, Thượng Ngh mun nhn mnh đến tính cách tâm đim ca nhng vic nghiên cu hc hi thánh kinh trong vic đối thoi đa kết nhm đến chỗ hoàn toàn th hin mi hip nht ca tt c mi tín hu trong Chúa Kitô (151). T Thánh Kinh cht cha li cu nguyn cm động ca Chúa Giêsu dâng lên Cha cho các môn đệ ca Người được hip nht nên mt, nh đó thế gii tin tưởng (cf. Jn 17:21). Tt c nhng điu y ch có th cng c nim xác tín ca chúng ta rng bng vic cùng nhau lng nghe và suy nim Thánh Kinh, chúng ta cm nghim thy mt mi hip thông thc s cho dù chưa trn vn (152); “bi thế vic cùng lng nghe Thánh Kinh thôi thúc chúng ta hướng đến ch đối thoi bác ái và giúp phát trin vic đối thoi chân lư” (153). Vic cùng nhau lng nghe Li Chúa, tham gia vào vic lectio dinina đọc li Chúa trong thánh kinh, chúng ta để ḿnh được tác động trước tính cht mi m khôn cùng ca Li Chúa không bao gi c h, thng vượt cái điếc lác ca chúng ta trước nhng li không hp vi nhng ư nghĩ hay thành kiến ca chúng ta, lng nghe và hc hi trong mi hip thông ca thành phn tín hu thuc hết mi la tui; tt c nhng điu y tiêu biu cho mt đường li tiến đến ch hip nht trong đức tin như là mt tác động đáp ng lng nghe Li Chúa (154). Nhng li ca Công Đng Chung Vaticanô II đă làm sáng t v vn đề này: “trong chính cuc đối thoi liên tôn, Thánh Kinh là dng c quí báu trong bàn tay toàn năng ca Thiên Chúa để đạt ti mi hip nht được Chúa Kitô mong mun cho tt c chúng ta” (155). Bi thế, cn phi gia tăng nơi vic hc hi đại kết vic bàn lun và nhng vic c hành Li Chúa, tùy theo các tiêu chun hin hành và nhng truyn thng khác nhau (156). Nhng vic c hành này làm gia tăng ước nguyn đại kết, và nếu được thi hành mt cách xng hp, chúng cho thy nhng giây phút thiết tha thc s nguyn cu xin Chúa làm cho mau chóng ti ngày tt c chúng ta cui cùng s có th ngi vào cùng mt bàn và ung cùng mt chén. Tuy nhiên, trong khi đáng và được quyn c vơ nhng gi phng v như thế, cũng cn phi lưu ư là đối vi tín hu nhng gi phng v này không được coi như thay thế cho vic c hành Thánh L các ngày Chúa Nht hay các l trng buc.     

Trong vic hc hi và cu nguyn này, chúng ta b́nh tâm nh́n nhn nhng khía cnh vn c̣n cn phi được khai phá sâu xa hơn na cũng như nhng khía cnh chúng ta vn c̣n khác bit nhau, chng hn như vic hiu vn đề thm quyn gii thích trong Giáo Hi và vai tṛ quyết lit ca hun quyn (157).  

Sau hết, tôi mun nhn mnh đến nhng li phát biu ca các v Ngh Ph ca Thượng Ngh v tm quan trng ca nhng bn dch Thánh Kinh sang các ngôn ng khác nhau. Chúng ta biết rng vic dch thut mt cun sách không phi ch là mt công vic có tính cách máy móc, mà mt nghĩa nào đó thuoôc v vic gii thích. V vn đề này, Đng Đáng Kính Gioan Phaolô II đă nhn định rng “bt c ai nh li nhng cuc tranh căi nng n biết bao v Thánh Kinh đă nh hưởng ti nhng cuc chia r, nht là Tây phương, có th cm nhn được bước tiến quan trng được các bn dch chung này cho thy” (158). Vic c vơ nhng bn dch chung Thánh Kinh thuc v công cuc ca đại kết. Tôi xin cám ơn tt c nhng ai dn thân vào công vic quan trng này, và tôi phn khích h hăy kiên tŕ vi các n lc ca ḿnh.

 

(c̣n tiếp)