Tng Hun

 

LI CHA

 

ca

Đức Thnh Cha Bin Đức XVI

gi

Cc V Gim Mc, Gio Sĩ, Tu Sĩ v Gio Dn

về

Li ca Thin Cha trong Đời Sng v S V ca Gio Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thin Cha Verbum Dei

 

Từ ban đầu đ c Lời, v Lời ở với Thin Cha, v Lời l Thin Cha

v Lời đ ha thnh nhục thể (Jn 1:1,14)

 

 

Vị Thin Cha pht ngn

 

Việc hiện thực Lời Cha

 

10.      Những ai biết Lời Cha cũng hon ton biết được tầm quan trọng của mỗi một tạo vật. V nếu tất cả mọi sự cng lin kết trong Đấng c trước mọi sự (cf. Col 1:17), th những ai xy dựng đời sống của mnh trn lời của Người th xy dựng n một cch thực sự lnh mạnh v bền vững. Lời Cha lm cho chng ta thay đổi quan niệm của chng ta về những g hiện thực: người hiện thực l người nhận thấy nơi Lời Cha ci nền tảng của tất cả mọi sự (31). Chủ nghĩa hiện thực ny l những g đặc biệt cần cho thời đại của chng ta, khi m nhiều điều chng ta tin tưởng để xy dựng đời sống của mnh, những thứ chng ta c khuynh hưoơng đặt niềm hy vọng của mnh vo đ, đều cho thấy l ph du. Những g l chiếm hữu, khoi lạc v quyền lực khng sớm th muộn đều cho thấy l khng thể no mn nguyện được những kht vọng su xa nhất của ci lng con người. Trong việc xy dựng đời mnh, chng ta cần đến những nền tảng vững chắc bền bỉ khi những g con người tin tưởng bị lung lay đổ vỡ. Thật thế, v i Cha, mun đời Lời Cha bền vững trn cc tầng trời v lng trung thnh của Cha ko di qua mọi thế he (Ps 119:89-90), bất cứ ai xy dựng trn Lời ny l dựng xy ngi nh đời sống của mnh trn đ (cf. Mt 7:24). Chớ g hằng ngy tm can chng ta c thể thưa ln cng Cha rằng: Cha l nơi con nương nu v l khin thuẫn của con; con hy vọng vo Lời Cha (Ps 119:114), v như Thnh Phr, chớ g chng ta k thc mnh cho Cha Gisu nơi những hnh động hằng ngy của mnh: V lời Thy con sẽ thả lưới (Lk 5:5).  

 

 

(cn tiếp)