Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phần Một

 Lời Thiên Chúa – Verbum Dei

 

“Từ ban đầu đă có Lời, và Lời ở với Thiên Chúa, và Lời là Thiên Chúa…

và Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:1,14)

 

 

Vị Thiên Chúa phát ngôn 

 

Thiên Chúa Ngôi Cha là nguồn mạch và nguồn gốc của Lời

20.      Công cuộc mạc khải được bắt đầu và bắt nguồn nơi Thiên Chúa Ngôi Cha. Bởi lời của Ngài mà “các tầng trời đă được tạo thành và tất cả mọi cơ ngũ của chúng đều do hơi thở của miệng Ngài” (Ps 33:6). Chính Ngài đă Đấng đă ban cho chúng ta “ánh sáng hiểu biết về vinh quang của Thiên Chúa nơi dung nhan của Chúa Kitô” (2 Cor 4:6; cf. Mt 16:17; Lk 9:29).

Nơi Ngôi Con, “Logos - Lời đă hóa thành nhục thể” (Jn 1:14), Đấng đă đến để hoàn tất ư muốn của Đấng đă sai Người (cf Jn 4:34), Thiên Chúa, nguồn mạch mạc khải, đă tỏ ḿnh ra là Cha và hoàn thành việc sư phạm thần linh là những ǵ đă từng được thi hành qua lời của các vị tiên tri cùng với các việc kỳ diệu được thực hiện nơi việc tạo thành cũng như trong lịch sử của dân Ngài và toàn thể nhân loại. Mạc khải của Thiên Chúa Ngôi Cha lên đến tột đỉnh nơi tặng ân Đấng Cố Vấn của Ngôi Con (cf Jn 14:16) là Vị Thần Linh của Ngôi Cha và Ngôi Con, Đấng dẫn chúng ta “vào tất cả sự thật” (Jn 16:13).

Tất cả mọi lời hứa của Thiên Chúa đều thấy “ứng nghiệm” nơi Chúa Giêsu Kitô  (cf. 2 Cor 1:20). Nhờ thế con người nam nữ có thể bắt đầu tiến bước đến cùng Cha (cf Jn 14:6), nhờ đó, cuối cùng “Thiên Chúa trở nên tất cả cho mọi người” (1Cor 15:28).  

21.     Như thập giá của Chúa Kitô cho thấy Tiên Chúa cũng nói bằng cả việc thinh lặng của Ngài nữa. Việc thinh lặng của Thiên Chúa, cảm nghiệm xa cách Ngôi Cha toàn năng, là một giai đoạn quan troọg trong cuộc hành tŕnh trần thế của Thieê Chúa Ngôi Con, Loơi nhập thể. Bị teo trên cây thập tự giá, Người đă than van đau đớn gây ra bởi cái thinh lặng ấy: “Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, nhân sao Chúa lại bỏ rơi con?” (Mk 15:34; Mt 27:46). Tiến bước trong đức tuân phục cho tới hơi thở cuối cùng của ḿnh, trong t́nh trạng tăm tối của chết chóc, Chúa Giêsu đă kêu lên cùng Cha. Người đă phó thác ḿnh cho Ngài ở giây phút vượt qua sự chết mà vào sự sống đời đời: “Lạy Cha, con xin phó thần trí Con trong tay Cha” (Lk 23:46).

Cảm nghiệm này của Chúa Giêsu phản ảnh t́nh trạng của tất cả những ai, v́ nghe và nhận biết lời của Thiên Chúa, cũng phải đương đầu với việc thinh lặng của Ngài. Đó từng là cảm nghiệm của vô số các vị thánh và thần bí gia, và thậm chí cho đến ngày nay là một phần trong cuộc hành tŕnh của nhiều tín hữu. Việc thinh lặng của Thiên Chúa kéo dài những lời nói trước kia của Ngài. Trong những lúc tăm tối như vậy, Ngài nói băèg mầu nhiệm tinh lặng của Ngài. Bởi thế, theo đường lối của mạc khải Kitô giáo th́ thinh lặng là một thể hiện quan trọng của Lời Chúa.