Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phn Hai

 Li Thiên Chúa trong Giáo Hi – Verbum in Ecclesia

 “Thế nhưng những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12)

 

Phụng Vụ, khung cảnh đặc biệt cho Lời Chúa

 

Li Chúa trong phng v thánh

 

52.      Khi coi Giáo Hi như là “nhà ca Li Chúa” (181), th́ trước hết phi chú ư ti phng v thánh, v́ phng v là khung cnh đặc bit Thiên Chúa nói vi chúng ta gia cuc đời ca chúng ta; Ngài nói vi dân Ngài vào ngày hôm nay đây, thành phn lng nghe và đáp ng. Hết mi tác động ca phng v tđều thm đẫm Thánh Kinh. Theo nhng li ca Hiến Chế Sacrosanctum Concilium th́ “Thánh Kinh là những ǵ quan trọng nhất nơi việc cử hành phụng vụ. Các bài đọc, những bài đọc được giải thích nơi bài giảng và những bài Thánh Vịnh được hát lên đều lấy từ Thánh Kinh mới có. Những lời thỉnh nguyện, cầu nguyện và các bài phụng ca đều lấy cảm hứng và nội dung từ Thánh Kinh. Những tác động và dấu phụng vụ đều rút lấy ư nghĩa của ḿnh từ Thánh Kinh” (182). Thậm chí c̣n hơn thế nữa, cần phải nói rằng chính Chúa Kitô “hiện diện nơi lời của Người, v́ chính Người nói khi Thánh Kinh được đọc lên trong Giáo Hội” (183). Thật vậy, “việc cử hành phụng vụ trở nên việc tŕnh bày Lời Chúa một cách liên tục, hoàn toàn và hiệu nghiệm. Lời Chúa, được liên lỉ công bố trong phụng vụ, bao giờ cũng là lời sống động và hiệu lực nhờ quyền năng của Thánh Linh. Lời Chúa bày tỏ t́nh yêu của Chúa Cha không bao giờ thôi tác hiệu đối với chúng ta” (184). Giáo Hội luôn nhận thức rằng nơi tác động phụng vụ, Lời Chúa được kèm theo tác động nội tâm của Thánh Linh, Đấng làm cho Lời Chúa có tác dụng nơi tâm can của thành phần tín hữu. Nhờ Đấng Cố Vấn, “Lơờ Chúa trở thành nền tảng của việc cử hành phụng vụ, và thành qui luật cùng sự nâng đỡ cho tất cả đời sống của chúng ta. Hoạt động của cùng Thánh Linh này… mang lại cho từng người một hết mọi sự được nói đến trong việc loan báo Lời Chúa cho thiện ích của toàn thể cộng đoàn. Trong việc kiên cường mối hiệp nhất của tất cả mọi người, Thánh Linh đồng thời cũng bồi dưỡng tính chất đa dạng của các tặng ân và gia tăng hoạt động muôn mặt của các tặng ân ấy” (185).

 

Bi vy, để hiu Li Chúa, chúng ta cn cm nhn và cm nghim được ư nghĩa thiết yếu và giá tr ca tác động phng v. Vic hiu biết Thánh Kinh đầy đức tin bao gi cũng cn phi tr v vi phng v, trong đó, Loơi Chúa được c hành như là mt li hp thi và sng động: “Nơi phng v, Giáo Hi trung thành gn bó vi cách thc được chính Chúa Kitô đọc lên và dn gii Thánh Kinh, bt đầu bng vic Người tiến vào hi đường và thúc gic tt c mi người hăy t́m kiếm Thánh Kinh” (186).

 

đây người ta thy được khoa sư phm khôn ngoan ca Giáo Hi, mt khoa sư phm loan báo và lng nghe Thánh Kinh theo nhp điu ca năm phng v. Vic ni rng Li Chúa trong thi gian xy ra trước hết nơi vic c hành Thánh Th cũng như nơi Phng V Gi Kinh. tâm đim ca hết mi s mu nhim vượt qua chiếu ta và chung quanh mu nhim này rng ngi tt c các mu nhim ca Chúa Kitô và lch s cu độ là nhng ǵ hin din mt cách bí tích: “Bng vic nhc li các mu nhim cu chuc theo cách thc y, Giáo Hi m ra cho tín hu các kho tàng ca nhng hot động cu độ cũng như các công nghip Chúa ca Giáo Hi, và làm cho các mu nhim y hin din hết mi lúc, giúp cho tín hu liên h vi chúng và được tràn đầy ơn cu độ” (187). Đó là lư do Giáo Hi phn khích các v Mc T trong Giáo Hi cũng như tt c nhng ai tham gia vào công vic mc v hăy làm sao để tt c mi tín hu biết thưởng thc ư nghĩa sâu xa ca Li Chúa được m ra tng năm trong phug v, cho thy các mu nhim nn tng chính yếu ca đức tin. Ngược li, đó là nhng ǵ căn bn cho đường li đúng đắn để tiến đến vi Thánh Kinh.