Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phn Hai

 Li Thiên Chúa trong Giáo Hi – Verbum in Ecclesia

 “Thế nhưng những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12)

 Li Thiên Chúa và Giáo Hi

 Giáo Hi lănh nhn Li Chúa 

50.    Chúa nói Li ca Ngài để nh đó Li ca Ngài được lănh nhn bi nhng ai được dng nên “nh” cũng Li này. “Người đă dến gia thành dân ca Người” (Jn 1:11): Li ca Người không phi là mt cái ǵ đó hoàn toàn xa l vi chúng ta, và to vt được dng nên tgrong mi liên h thân t́nh vi s sng ca Thiên Chúa. Tuy nhiên, Li Ng ca cun Phúc Âm Th Tư cũng đặt chúng ta trước vic “thành phn ca Người” loi tr Li Chúa, thành phn “đă không tiếp nhn Người” (Jn 1:11). Vic không tiếp nhn Người tc là không lng nghe tiếng ca Người, không tuân hp vi Logos - Li. Đàng khác, bt c khi nào con người nam n, cho dù mng ḍn và ti li, chân thành ci m cho vic gp g Chúa Kitô th́ bt đầy xy ra mt cuc biến đổi hoàn toàn: “c̣n đối vi tt c nhng ai đă tiếp nhn Người th́ Người ban cho h quyn làm con cái ca Thiên Chúa” (Jn 1:12). Vic tiếp nhn Li tc là vic để cho Người h́nh thành, nh đó được quyn phép Thánh Linh làm cho nên ging Chúa Kitô, “Người Con duy nht đến t Cha” (Jn 1:14). Đó là khơđầu ca mt cuc tân to; mt to vt mi xut thân, mt dân tc mi xut sinh. Nhng ai tin, tc là nhng ai sng đức tin tuân phc, đều được “sinh bi Thiên Chúa” (Jn 1:13) và được thông phn vào s sng thn linh: thành nhng người con trong Người Con (cf. Gal 4:5-6; Rom 8:14-17). Thánh Âu Quc Tinh đă nói mt cách d thương khi dn gii v đon này ca Phúc Âm Thánh Gioan: “các bn đă được to dng nên bi Li, nhưng gi đây nh Li mà các bn cn phi được tái to” (174). đây chúng ta thoáng thy dung nhan ca Giáo Hi như là mt thc ti được n định bi vic chaâp nhn Li Chúa, Đấng bng vic hóa thành nhc th đă đến cm lu ca ḿnh gia chúng ta (cf. Jn 1:14). Ch cư ng ca V Thiên Chúa làm người này, nơi shekinah y (cf Ex 26:1), mt bóng h́nh trong Cu Ước, gi đây đă được nên trn nơi vic Thiên Chúa vĩnh vin gia chúng ta trong Chúa Kitô.