Tông Hun

 

LI CHÚA

 

ca

Đức Thánh Cha Bin Đức XVI

gi

Các V Giám Mc, Giáo Sĩ, Tu Sĩ và Giáo Dân

về

Li ca Thiên Chúa trong Đời Sng và S V ca Giáo Hi

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch trực tiếp từ

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_en.pdf

  

Phn Hai

 Li Thiên Chúa trong Giáo Hi – Verbum in Ecclesia

 “Thế nhưng những ai tiếp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12)

 Li Thiên Chúa và Giáo Hi

 

Giáo Hi lănh nhn Li Chúa 

50.    Chúa nói Li ca Ngài để nh đó Li ca Ngài được lănh nhn bi nhng ai được dng nên “nh” cũng Li này. “Người đă dến gia thành dân ca Người” (Jn 1:11): Li ca Người không phi là mt cái ǵ đó hoàn toàn xa l vi chúng ta, và to vt được dng nên tgrong mi liên h thân t́nh vi s sng ca Thiên Chúa. Tuy nhiên, Li Ng ca cun Phúc Âm Th Tư cũng đặt chúng ta trước vic “thành phn ca Người” loi tr Li Chúa, thành phn “đă không tiếp nhn Người” (Jn 1:11). Vic không tiếp nhn Người tc là không lng nghe tiếng ca Người, không tuân hp vi Logos - Li. Đàng khác, bt c khi nào con người nam n, cho dù mng ḍn và ti li, chân thành ci m cho vic gp g Chúa Kitô th́ bt đầy xy ra mt cuc biến đổi hoàn toàn: “c̣n đối vi tt c nhng ai đă tiếp nhn Người th́ Người ban cho h quyn làm con cái ca Thiên Chúa” (Jn 1:12). Vic tiếp nhn Li tc là vic để cho Người h́nh thành, nh đó được quyn phép Thánh Linh làm cho nên ging Chúa Kitô, “Người Con duy nht đến t Cha” (Jn 1:14). Đó là khơđầu ca mt cuc tân to; mt to vt mi xut thân, mt dân tc mi xut sinh. Nhng ai tin, tc là nhng ai sng đức tin tuân phc, đều được “sinh bi Thiên Chúa” (Jn 1:13) và được thông phn vào s sng thn linh: thành nhng người con trong Người Con (cf. Gal 4:5-6; Rom 8:14-17). Thánh Âu Quc Tinh đă nói mt cách d thương khi dn gii v đon này ca Phúc Âm Thánh Gioan: “các bn đă được to dng nên bi Li, nhưng gi đây nh Li mà các bn cn phi được tái to” (174). đây chúng ta thoáng thy dung nhan ca Giáo Hi như là mt thc ti được n định bi vic chaâp nhn Li Chúa, Đấng bng vic hóa thành nhc th đă đến cm lu ca ḿnh gia chúng ta (cf. Jn 1:14). Ch cư ng ca V Thiên Chúa làm người này, nơi shekinah y (cf Ex 26:1), mt bóng h́nh trong Cu Ước, gi đây đă được nên trn nơi vic Thiên Chúa vĩnh vin gia chúng ta trong Chúa Kitô.   

Vic hin din liên tc ca Chúa Kitô đời sng ca Giáo Hi 

51.      Mi liên h gia Chúa Kitô, Li ca Cha, và Giáo Hi không th nào trn vn hiu được liên quan ti thun quá kh mà thôi; trái li, nó là mt mi liên h sng động mà mi mt phn t tín hu được đích thân kêu gi tiến vào. Chúng ta đang nói v s hin din ca Li Chúa đối vi chúng ta ngày nay: “Này đây Thày măi cùng các con cho ti tn thế” (Mt 28:20). Như Đức Giáo Hoàng Giaon Phaolô II đă nói: “Mi liên quan ca Chúa Kitô đối vi con người thuc tt c mi thi đại được sáng t nơi thân ḿnh ca Người là Giáo Hi. Đó là lư do Chúa Kitô đă ha ban cho các môn đệ Thánh Linh, Đấng s “gi nh” và dy cho các v hiu được các lnh truyn ca Người (cf. Jn 14:26), và Đấng là nguyên lư và là ngun mch liên l ca môä s sng mi trên thế gii (cf. Jn 3:5-8; Rom 8:1-13) (175). Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum đă din t mu nhim này bng vic s dng m t thánh kinh v mt cuc đối thoi phu thê: “Thiên Chúa, Đấng đă nói trong quá kh, tiếp tc đối thoi vi hôn thê ca Người Con yêu du, và Thánh Linh, Đấng là cho tiếng ca Phúc Âm vang lên trong Giáo Hi và qua Giáo Hi vang lên trên thế gii, dn thành phn tín hu đến tt c s thaât và làm cho li ca Chúa Kitô ng trong h vi tt c tính cht phong phú ca ḿnh (cf. Col 3:16). (176) 

V Hôn Thê ca Chúa Kitô – mt đại sư ph v ngh thut lng nghe – hôm nay đây cũng lp li theo đức tin rng: “Ly Chúa, xin hăy nói, Giáo Hi ca Chúa đang lng tai nghe” (177). Đó là lư do Hiến Chế Tín Lư Dei Verbum mi có ư bt đầu bng nhng li: “Khi trân trng lng nghe Li Chúa và tin tưởng công b Li Chúa, Thánh Công Đồng này…” (178). đây chúng ta gp thy mt định nghĩa năng động v đời sng ca Giáo Hi: “Vi nhng li y, Công Đồng nói lên mt khía cnh rơ ràng ca Giáo Hi: Giáo Hi là mt cng đồng lng nghe và loan báo Li Chúa. Giáo Hi không kín múc s sng t chính ḿnh mà là t Phúc Âm và t Phúc Âm Giáo Hi khám phá ra hướng đi mi m hơn bao gi hết cho cuc hành tŕnh ca ḿnh. Đó là mt đường li cn hết mi Kitô hu hiu biết và áp dng cho chính ḿnh: ch có nhng ai trước hết t ra thái độ lng nghe li Chúa mi có th tiến đến ch làm k loan báo tin mng” (179). Nơi Li Chúa được loan báo và lng nghe, cũng như nơi các bí tích, Chúa Giêsu nói vi mi mt người hôm nay, vào lúc này đây, rng: “Cha là ca con, Cha hiến ḿnh cho con”; nh đó chúng ta mi có th lănh nhn và đáp ng khi đáp li rng: “con là ca Chúa” (180). Như thế Giáo Hi hin lên như là mt môi trường mà trong đó, nh ân sng, chúng ta có th cm nghim thy nhng ǵ Thánh Gioan nói trong Li M Đầu Phúc Âm ca ngài: “vi tt c nhng ai lănh nhn Ngươờ th́ Người ban cho h quyn làm con cái Thiên Chúa” (Jn 1:12).