Tông Huấn

Familiaris Consortio – T́nh Nghĩa Gia Đ́nh

của

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

gửi

Hàng Giáo Phẩm, Giáo Sĩ và Tín Hữu của Toàn Giáo Hội Công Giáo

về

Vai Tṛ của Gia Đ́nh Kitô Hữu trong Thế Giới Tân Tiến

ngày

22/11/1981, Lễ Chúa Kitô Vua

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chuyển dịch theo mạng điện toán toàn cầu của Ṭa Thánh

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_en.html

 

 

 

DẪN NHẬP

 

1- Giáo Hội Phục Vụ Gia Đ́nh

 

Gia đ́nh trong thế giới tân tiến, có lẽ bằng hay hơn bất cứ một cơ cấu nào đă bị bủa vây bởi nhiều sự đổi thay sâu xa và nhanh chóng là những đổi thay đă ảnh hưởng đến xă hội và văn hóa. Nhiều gia đ́nh đang sống t́nh trạng này một cách trung thành với những giá trị làm nên nền tảng của cơ cấu gia đ́nh. Những người khác đă trở nên bấp bênh và hoang mang lung túng về vai tṛ của họ hay thậm chỉ tó ra ngờ vực và hầu như bất nhận thức về ư nghĩa tối hậu và sự thật của đời sống phối ngẫu và gia đ́nh. Sau hết, có những người lại bị cản trở bởi những t́nh trạng bất công khác nhau trong việc hiện thực hóa các quyền lợi nền tảng của ḿnh.

 

Ư thức rằng hôn nhân và gia đ́nh là những ǵ tạo nên một trong những giá trị quí báu nhất của loài người, Giáo Hội muốn nói lên và cống hiến việc trợ giúp của ḿnh cho những ai đă nhận thức được giá trị của hôn nhân và gia đ́nh và tcách sống ơn gọi này một cách trung thành, cho những người cảm thấy bất định và âu lo và đang t́m kiếm chân lư, cũng như cho những ai đang bị ngăn cản một cách bất công việc tự do sống đời sống gia đ́nh của ḿnh. Để nâng đỡ thành phần thứ nhất, soi dẫn cho thành phần thứ hai và hỗ trợ cho thành phần thứ ba, Giáo Hội muốn cống hiến việc phục vụ của ḿnh cho hết mọi người đang ngẫm nghĩ về thân phận của đời sống hôn nhân và gia đ́nh (1).

 

Giáo Hội đặc biệt ngỏ cùng giới trẻ, thành phần bắt đầu cuộc hành tŕnh của ḿnh tiến đến với đời sống hôn nhân và gia đ́nh, để tŕnh bày cho họ thấy những chân trời mới, giúp họ khám phá ra vẻ đẹp và sự cao cả của ơn gọi yêu thương cũng như của việc phục vụ sự sống.

 

2- Thượng Nghị Giám Mục 1980 Tiếp Nối Các Thượng Nghị Giám Mục trước

 

Một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm sâu xa này của Giáo Hội về gia đ́nh đó là Thượng Nghị Giám Mục vừa rồi được diễn ra ở Rôma từ ngày 26/9 tới 25/10/1980. Thượng Nghị này là một tự nhiên tiếp nối hai Thượng Nghị trước (2): Thật vậy, gia đ́nh Kitô giáo là cộng đồng tiên khởi được kêu gọi để loan báo Phúc Âm cho con người trong thời gian họ phát triển và mang họ đến chỗ trọn vẹn trưởng thành về nhân bản và Kitô giáo bằng tiến tŕnh giáo dục và giáo lư.

 

Hơn nữa, Thượng Nghị vừa rồi, về lư thuyết, một cách nào đó cũng có liên hệ với cả các Thượng Nghị về chức linh mục thừa tác và về công lư trong thế giới tân tiến. Thật vậy, là một cộng đồng giáo dục, gia đ́nh cần phải giúp cho con người nhận thức được ơn gọi của ḿnh và chấp nhận trách nhiệm trong việc t́m kiếm công lư hơn nữa, giáo dục họ từ ban đầu về các mối liên hệ liên ngă, những liên hệ dồi dào phong phú trong công lư và trong yêu thương.

 

Vào lúc bế mạc Thượng Nghị của ḿnh, các vị Nghị Phụ đă tŕnh lên tôi một danh sách dài các đề nghị được các vị thu góp lại từ các hoa trái suy tư chia sẻ của các vị, những suy tư chia sẻ đă trở nên chín chắn qua những ngày tận t́nh làm việc, và các vị đă đồng loạt xin tôi làm phát ngôn viên trước nhân loại về việc chăm sóc sống động của Giáo Hội giành cho gia đ́nh và cống hiến những ấn định thích hợp để canh tân nỗ lực mục vụ trong lănh vực nồng cốt này của đời sống con người cũng như đời sống Giáo Hội.  

 

Khi tôi hoàn thành sứ vụ của ḿnh bằng Tông Huấn đây, nhờ đó hiện thực hóa một cách đặc biệt thừa tác vụ tông đồ được ủy thác cho ḿnh, tôi muốn ngỏ lời cám ơn tất cả mọi phần tử của Thượng Nghị đối với chính việc đóng góp sáng giá về giáo huấn và kinh nghiệm được họ thực hiện nhờ Bản Gợi Ư, bản văn được tôi trao phó cho Hội Đồng Ṭa Thánh về Gia Đ́nh kèm theo những dặn ḍ cần phải làm sao nghiên cứu học hỏi nó để có thể khai thác hết mọi khía cạnh nơi nội dung phong phú của nó.

 

3- Giá Trị Quí Báu của Hôn Nhân và Gia Đ́nh

 

Được soi sáng bởi niềm tin goiúp Giáo Hội hiểu được tất cả sự thật liên quan tới giá trị cao cả của hôn nhân và gia đ́nh cùng với ư nghĩa sâu xa nhất của chúng, một lần nữa, Giáo Hội cảm thấy nhu cầu khẩn trương trong việc loan báo Phúc Âm, tức là “tin mừng”, đến cho tất cả mọi người không trừ ai, đặc biệt là cho tất cả những ai được kêu gọi sống đời hôn nhân và đang sửa soạn cho cuộc đời này, cho tất cả mọi đôi phối ngẫu và thành phần làm cha làm mẹ trên thế giới này. Giáo Hội sâu xa thâm tín rằng chỉ nhờ ở việc chấp nhận Phúc Âm mà niềm hy vọng con người hợp t́nh hợp lư đặt ở nơi hôn nhân cũng như nơi gia đ́nh mới có thể nên trọn mà thôi.

 

Theo ư muốn của Thiên Chúa ở ngay trong việc tạo dựng (3), hôn nhân và gia đ́nh tự bản chất được qui định nên trọn trong Chúa Kitô (4) và cần đến ân sủng của Ngài để được chữa lành cho khỏi các thương tích tội lỗi (5) và được phục hồi cái “ban đầu” của ḿnh (6), tức là phục hồi việc trọn vẹn ư thức và hoàn toàn hiện thực hóa dự án của Thiên Chúa.

 

Ở vào thời điểm lịch sử mà gia đ́nh trở thành đối tượng của nhiều quyền lực đang t́m cách hủy diệt nó đi hay bóp méo nó một cách nào đó, và ư thức rằng t́nh trạng phúc hạnh của xă hội và thiện ích của xă hội là những ǵ liên hệ mật thiết với thiện ích của gia đ́nh (7), Giáo Hội nhận thấy một cách khẩn trương và thôi thúc hơn nữa việc thực hiện sứ vụ loan báo của ḿnh cho tất cả mọi dân tộc dự án của Thiên Chúa đối với hôn nhân và gia đ́nh, bảo đảm cho hôn nhân gia đ́nh tính chất sống động và nhân bản của nó cùng với việc phát triển về Kitô giáo của nó, nhờ đó góp phần vào việc canh tân xă hội và Dân Chúa.