ĐẮC NHÂN TÂM

 

Chuyển Dịch: Nguyễn Hiến Lê

 

 

Nên Khuyến Khích Người

 

     Một ông bạn tôi, đă bốn chục cái xuân xanh, gần đây mới đính hôn cùng Một cô vị hôn thê của ông khuyên ông học khiêu vũ kể cũng hơi trẻ.

      Sau ông kể lễ tâm sự với tôi: Trời biết cho rằng tôi nhảy dở hết Chỗ nói. Tôi khêu vũ theo một lối cổ từ hai mươi năm về trước. Cô Giáo dạy tôi nói thẳng cho tôi biết rằng phải quên hết những điệu Cũ đi để bắt đầu học lại từ đầu. Cô làm tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi xin thôi.

      Lại học một cô khác. Cô nầy lấy ḷng tôi, có lẽ quá khen tôi một chút, nhưng tôi thích Như vậy. Với một giọng tự nhiên, cô nói rằng điệu bộ của tôi có Lẽ hơi xưa, nhưng quy tắc th́ đúng, và muốn học những bài mới không Khó khăn chi hết.

      Cô thứ nhứt chê Tôi mà làm tôi hết muốn học. Cô thứ nh́, trái lại, làm bộ như không Thấy những lỗi lầm của tôi mà không ngớt khen những tiến bộ của tôi. Cô nói: Trời phú cho ông cái giác quan về tiết điệu, ông thật là Người trời sanh ra để mà khiêu vũ.

      Lương tri của tôi bảo tôi rằng trước cũng vậy mà sau này cũng c̣n Như vậy, tôi suốt đời sẽ chỉ là một "thằng" khiêu vũ dở thôi. Nhưng Trong thâm tâm tôi, tôi thích tin rằng không biết chừng lời cô đó đúng Cũng nên.

      Th́ cô ta ăn tiền của tôi, Phải khen tôi là sự dĩ nhiên... Nhưng nghĩ tới điều đó làm quái ǵ?

      Dù sao đi nữa, từ bữa cô ta cho tôi Tin rằng tôi có "giác quan về tiết điệu" th́ tôi khiêu vũ khá hơn trước Nhiều. Lời đó đă phấn phát tôi, làm cho tôi hy vọng và gắng sức tập Cho khá thêm lên

     Chê một đứa nhỏ, Một đức lang quân hay một người làm công rằng họ đần độn, không có Một chút tài năng ǵ, rằng họ "bị thịt", đoảng vị, chẳng được việc ǵ, Không hiểu chút chi hết, tức là diệt hết ư muốn tự cái của họ đi.

      Nên thử phương pháp ngược lại. Khuyến khích họ nhiều vào: nói rằng Công việc dễ làm lắm. Tỏ ra rằng ta tin nơi tài năng họ, rằng họ có Tài mà họ không ngờ... và bạn sẽ thấy họ thức suốt đêm để tập tành Cho hoàn hảo.

      Đó là phương pháp của Nhà diễn thuyết Lowell Thomas. Ông đó thực có khiếu, có thiên tài dẫn Đạo người. Ông làm bạn tự tin. Ông truyền cho bạn ḷng tin chắc, sự Bạo dạn, sức mạnh, làm cho bạn thay đổi thành một người khác. Mới Rồi, tôi đi nghỉ cuối tuần với ông bà Thomas. Trong khi củi cháy lách Tách trong ḷ sưởi người ta mời tôi đánh bài brige Dánh bài "bridge" Không! Không không, không. Tôi không biết đánh! Không biết chút chi Hết. Không thể được.

      Ông Thomas bảo Tôi: Này anh Dale, đánh bridge dễ lắm mà. Chỉ cần có trí nhớ và biết Suy xét.

      Anh đă nghiên cứu về trí nhớ. Đó là sở trường của anh. Anh thử chơi đi, anh sẽ mau biết lắm. Và, tức Th́, không kịp nghĩ ngợi ǵ hết, tôi ngồi vào hội, lần đó lần thứ nhất Đời tôi. Ông Thomas chỉ cần bảo tôi có thiên tư về bài và đánh bài Dễ lắm, là tôi liều chơi liền.

      Ely Culbertson là vua bài bridge. Những sách ông viết về nó được hoan nghênh Nhiệt liệt và dịch ra mười hai thứ tiếng. Mà ông thú với tôi rằng sở dĩ Thành một nhà chuyên môn như vậy th́ chỉ nhờ một người đàn bà khuyến Khích.

      Ông đă thử đủ nghề, nhưng chưa Bao giờ có ư dạy đánh bài hết. Không những ông đánh bài thấp mà C̣n ương ngạnh tới nỗi không ai muốn đánh bài với ông.

      Vậy muốn thay đổi thái độ của một người mà không làm cho người ấy Phật ư, giận dữ, bạn phải: Khuyến khích họ, tức th́ lỗi lầm ǵ cũng Dễ sửa, việc khó khăn ǵ cũng làm.