ĐẮC NHÂN TÂM

 

Chuyển Dịch: Nguyễn Hiến Lê

 

 

Chín Cách Sửa Tính Người
Mà Không Làm Họ Giận Giữ, Phật Ư

     Nếu Bạn bắt buộc phải chỉ trích th́ xin bạn bắt đầu như sau này Hồi Calvin Coolidge c̣n làm Tổng Thống Hêu Kỳ, một người bạn tôi được mời lại Bạch ốc, vô pḥng ông vừa đúng lúc ông nói với cô thư kư của ông Rằng: "Chiếc áo cô bận hôm nay thật đẹp. Cô có duyên lắm..".

      Ông vốn ít nói. Chưa bao giờ người ta nghe ông khen những người giúp Việc ông như vậy. Thật lạ lùng, thật bất ngờ, tới nỗi cô thư kư thẹn Đỏ mặt lên.

      Ông Coolidge nói tiếp: "Lời tôi khen đó, cô đừng lấy làm tự phụ lắm, tôi chỉ muốn làm vui Ḷng cô thôi. Từ nay tôi muốn khi đi đánh máy, cô để ư đến những Dấu chấm câu hơn chút nữa". Phương pháp đó tuy kém kín đáo, nhưng tâm Lư thật sâu sắc. Sau khi được nghe lời khen rồi, ta thấy những lời trách Không khó chịu lắm.

      Người thợ hớt Tóc thoa xà bông thật kỹ rồi mới cạo râu. Phương pháp đó, ông Mc. Kinley dùng năm 1896 khi ông chuẩn bị cuộc vận động để được bầu làm Tổng Thống. Một trong những người cộng tác với ông viết một bài diễn Văn mà người ấy tự cho rằng hùng hồn bằng tất cả những bài của Cicéron, Démosthène và Daniel Webster hợp lại.

      Vẻ tự đắc hiện trên mặt, người đó đọc cho ông Mc. Kinley nghe tác phẩm Bất hủ của ḿnh. Thật ra bài đó có giá trị, nhưng dùng không đúng trường Hợp, sẽ làm cho người ta la ó phản đối, chế giễu. Ông Mc. Kinley không Muốn phạm ḷng tự ái, cũng không muốn làm cụt hứng bạn, nhưng dù Sao cũng phải chê. Ông xử trí khéo léo như vầy, ông khen lớn: "Bài Diễn văn của anh thật hay, đáng khen lắm, không ai làm hơn được. Trong Nhiều trường hợp, một bài như vậy cần lắm. Nhưng trong trường hợp nầy, Nó có thật là thích hợp không? Mặc dầu lời lẽ hữu lư và ôn tồn, Ta cũng nên đoán trước nó sẽ có tiếng vang ǵ trong đảng chúng ta. Anh Về nhà đi, viết cho tôi một bài khác phỏng theo những ư kiến đầy này, Rồi anh gởi cho tôi một bản nhé".

      Người kia vâng lời, theo đúng ư ông và có công giúp ông nhiều nhất Trong cuộc vận động bầu cử đó.

      Dưới Đây là một bức thư mà Tổng Thống Lincoln viết ngày 26-4-1983, trong giờ Đen tối nhất của cuộc Nam Bắc chiến tranh. Đă 18 tháng rồi, những đại Tướng của Ngài cầm đầu quân đội miền Bắc thua hết trận này tới trận Khác.

      Thật là một cuộc đâm chém vô Lư và vô ích. Cả ngàn lính đào ngũ. Dân t́nh hoảng sợ. Chính đảng Cộng Ḥa cũng phản kháng, đ̣i Ngài từ chức. Ngài nói: "Chúng ta ở ngay Bờ một vực thẳm. Thượng đế h́nh như cũng ghét bỏ chúng ta và tôi không C̣n một mầm hy vọng nào hết!".

      Đại Tướng Hooker đă có những lầm lỗi nặng và Tổng Thống muốn sửa trị người Hữu dơng vô mưu cầm vận mạng của cả một dân tộc đó. Vậy mà trước Khi chỉ trích. Ngài khen Hooker ra sao? Lầm lỗi của Đại tướng rất nặng Mà Ngài không nói tới ngay bằng một cách tàn nhẫn. Ngài chỉ rất ôn Tồn nói: "Ông đă làm vài việc mà tôi không được hoàn toàn vừa ư..". Thật là nhả nhặn và lịch thiệp!

      Đây Bức thư đó đây: Tôi đă để ông cầm đầu đạo binh Potomac. Khi quyết định Như vậy, tất nhiên tôi đă căn cứ vào những lư lẽ vững vàng. Nhưng Tôi phải cho ông hay rằng ông đă làm vài điều mà tôi không được hoàn Toàn vừa ư.

      Tôi tin rằng ông là một Quân nhân can đảm và có tài dụng binh. Tự nhiên, tôi trọng những tài Năng, đức tính đó.

      Tôi cũng tin rằng ông không vừa cầm quân, vừa làm chính trị, mà như vậy là phải. Ông Có đức tự tin, đức có quư lắm, nếu không phải là cần thiết.

      Ông có cao vọng. Cao vọng mà giữ được trong những giới hạn vừa phải Th́ tốt nhiều hơn th́ hại. Nhưng tôi biết rằng cao vọng của ông đă đưa ông tới sự dùng đủ mọi cách để cản trở Đại đường Burnside, nhưng vậy ông đă làm hại lớn cho nước chúng ta và cho một người bạn cầm quân Đáng trọng và đáng khen của ông.

      Mới Rồi ông có nói tôi biết chắc như vậy rằng quân đội và chính phủ đều Cần đều có một người độc tài cầm đầu.

      Không phải là ông có ư tưởng đó mà tôi tin dùng ông. Chính ra, dù ông có ư tưởng đó, tôi cũng vẫn có gan dùng ông. Ông cũng hiểu vậy Chứ?

      Chỉ những đại tướng thắng trận Mới có thể đ̣i làm nhà độc tài được. Bây giờ tôi phải xin ông thắng Trận trước đă, c̣n vấn đề độc tài, chúng ta sẽ bàn sau.

      Chính phủ sẽ hết sức bênh vực ông, nghĩa là không hơn cũng không kém Các đại tướng khác. Nhưng tôi ngại rằng phong trào chỉ trích và nghi Ngờ các vị chỉ huy mà ông rải rắc trong quân đội sẽ trở lại hại ông. Tôi sẽ hết sức giúp ông để triệt cái thói đó đi. Quân đội mà có Tinh thần đó th́ ông mà Nă Phá Luân tái sinh nữa và cũng không bắt Họ gắng sức được. Ông nên coi chừng sự hữu dơng vô mưu. Nhưng ông Phải cương quyết, luôn luôn dụng tâm mănh tiến và đem lại đại thắng Về cho chúng tôi".

      Tôi hiểu bạn lắm. Bạn không phải là một Coolidge, một Mc. Kinley hay một Lincoln. Điều bạn Muốn biết là làm sao áp dụng phương pháp đó vào công việc làm ăn Hàng ngày được. Đây, xin bạn nghe chuyện ông Gaw, kiến trúc sư giúp Việc một hăng thầu khoán lớn về nhà cửa.

      Ông Gaw là một người thường như bạn và tôi. Hăng của ông cậy ông Cất ở Philadelphie một ngôi nhà lớn, hẹn phải cho xong trong một thời Hạn nhất định. Mọi việc đều tiến hành thuận tiện. Nhà cất gần rồi Th́ th́nh ĺnh nhà chế tạo những đồ đồng để trang hoàng phía trước nhà, Cho hay rằng không giao những đồ đồng để y hẹn được. Sao? Cả một ṭa Nhà v́ vậy mà phải trễ sao? Phải bồi thường lớn v́ sai hẹn, sẽ lỗ Vốn lớn, bao nhiêu sự khó khăn, mà chỉ v́ mỗi một người.

      Gọi điện thoại... Tranh biện... Trách mắng...Đều vô hiệu. Hăng bèn Sai ông Gaw lại Nữu Ước, vô tận hăng để làm siêu ḷng con cọp đó.

      Khi ông vô pḥng giấy mà chế tạo đó, ông nói: "Ông biết rằng ở Brooklyn Này, không có ai trùng tên với ông không?"

      Người kia ngạc nhiên: "Không, tôi không hay đấy". Ông Gaw tiếp: "Tôi Cũng mới hay đây, khi kiếm địa chỉ của ông trong Điện thoại niên giám".

      Nhà chế tạo lấy cuốn niên giám và t́m kiếm kỹ lưỡng, rồi nói với Một giọng tự đắc rơ rệt: "Quả thật tên tôi hơi lạ. Họ tôi gốc ở Ḥa Lan qua cư trú tại đây gần được 200 năm rồi".

      Trong vài phút, ông ta vui vẻ kể về cha mẹ và tổ tiên ông. Khi ông Ta nói xong, ông Gaw khen nhà máy của ông ta và kết luận: Nhà máy này Vào hạng sạch sẽ nhất, khéo tổ chức nhất trong số các nhà máy mà Tôi đă được thấy.

      Nhà kỹ nghệ nói: Tôi đă suốt đời dựng nó lên, sửa sang nó, và tôi lấy làm tự đắc V́ nó lắm... Ông muốn đi thăm các xưởng của tôi không?

      Ông Gaw, từ đầu tới cuối trầm trồ khen máy móc, phương pháp làm việc, Và giảng giải tại sao ông cho là hơn những nơi khác. Ông nhận thấy Vài bộ phận đặc biệt, nhà kỹ nghệ khoe tự ông ta sáng tạo ra và tả Tỉ mỉ về những động tác của nó ra sao.

      Sau cùng, ông ta cố mời ông Gaw dùng bữa trưa với ông ta. Bạn nhận Kỹ, từ đầu tới đó, chưa có nửa lời về mục đích của cuộc thăm viếng.

      Sau bữa, nhà kỹ nghệ nói: "Thôi nói về việc ông đi. Tất nhiên tôi Hiểu tại sao ông lại đây rồi. Tôi không ngờ ông nói chuyện vui vẻ Như vậy. Ông có thể trở về Philadephie. Tôi hứa với ông rằng những Đồ đồng của ông sẽ làm và giao đúng hẹn, dù tôi phải ngưng hết thảy Những công việc khác lại".

      Ông Gaw Không đ̣i mà được. Nhà kỹ nghệ giữ lời hứa và ṭa nhà cất xong đúng Hẹn.

      Nếu ông Gaw dùng những phương Pháp kích liệt mà người ta thường dùng trong trường hợp đó th́ có trôi Chảy được như vậy không?

      Vậy muốn Cải thiện người mà không làm cho người ta phật ư, giận dữ, bạn hăy: Bắt đầu câu chuyện bằng cách tặng người đó vài lời khen thành thật.