ĐẮC NHÂN TÂM

 

Chuyển Dịch: Nguyễn Hiến Lê

 

 

Những Kẻ Thất Học Trong Hôn Nhân

     Sở Vệ sinh chung có lần gởi cho cả ngàn người đàn bà có chồng một tờ Giấy có nhiều câu hỏi về đời sống thân mật của họ và xin trả lời Rất thành thực và tất nhiên là giấu tên.

      Kết quả cuộc điều tra đó là một sự tiết lộ bất ngờ về đời sống Đau thương trong những cuộc ái ân của họ. Sau khi nguyên cứu tất cả Các câu trả lời, một bác sĩ đề xướng cuộc điều tra đó, không ngần Ngại ǵ tuyên bố trên báo rằng ông tin chắc phần nhiều các vụ ly dị Đều do sự lỗi nhịp trong cuộc ái ân.

      Một bác sĩ khác, ông G. V. Hamilton công nhận ư kiến mới mẻ đó. Trong Bốn năm, ông ḍ xét đời sống giữa vợ chồng của hai trăm người, một trăm người Đàn ông và một trăm người đàn bà. Ông đă hỏi họ khoảng bốn trăm câu hỏi, và Hiểu hỏi rơ những bí ẩn trong hôn nhân. Những t́m ṭi đó quan trọng Về phương diện xă hội đến nỗi một số người bác ái có tên tuổi bỏ Tiền ra giúp ông. Kết quả của sự nghiên cứu chép trong cuốn nhan đề Là Nguyên do sự bất ḥa trong gia đ́nh do ông G.V.Hamilton và ông Kenneth Macgowan viết.

      "Chỉ có một y sĩ chữa Bệnh thần kinh có những quan điểm lạ lùng mới dám nhận rằng nguyên Nhân chính của bất ḥa trong gia đ́nh là sự bất ḥa về t́nh dục. Mà, Cũng phải nhận rằng những bất ḥa do những nguyên nhân khác có thể Dịu bớt đi được nếu vợ chồng được thỏa măn trong lúc ái ân".

      C̣n theo bác sĩ Popenoe, một trong những nhà thông hiểu nhiều nhất về Hôn nhân, th́ những nguyên nhân chính của sự bất ḥa đó, phần nhiều Là:
      1. Thiếu ḥa hợp trong lúc ân ái.
      2. Ư kiến khác nhau về cách tiêu khiển.
      3. Tài chánh khó khăn.
      4. Tính t́nh hoặc Thể chất khác thường.

      Bạn nên để ư rằng vấn đề ân ái đều đồng thanh nhận rằng cần phải có sự ḥa Hợp trong lúc ân ái. Ông Chánh án Hoffman ở ṭa án Cincinnati, đă nghiên Cứu cả ngàn thảm kịch trong gia đ́nh, cách đây vài năm có tuyên bố: "Mười vụ ly dị th́ có tới chín do thiếu sự ḥa hợp trong lúc ái ân".

      Trong những lớp học của tôi, tôi đă được nghe vài y sĩ công nhận điều Đó. Cho nên, ở thế kỷ thứ hai mươi này, thế kỷ của khoa học và của phát Minh, mà c̣n thấu biết bao gia đ́nh khuynh đại, biết bao cuộc đời tan Nát, chỉ do người ta không biết những luật đó điều khiển một bản năng Tự nhiên nhất, thâm áo nhất, th́ bạn có thấy se ḷng hay không?

      Mục sư Butterffield ở Nữu Ước, một vị đă cầu phú cho nhiều cuộc hôn Nhân hơn là các mục sư khác, tuyên bố: "Ngay từ khi mới làm mục sư, Tôi đă hiểu rằng, rất nhiều cặp uyên ương dắt nhau tới bàn thờ, có Một ái t́nh chân thành, những hảo ư rất đáng khen, nhưng lại chỉ những Kẻ "thất học trong hôn nhân" mà thôi.

      Những kẻ thất học trong hôn nhân! Và ông tiếp: "Khi người ta nghĩ rằng Một vấn đề rất tế nhị và khó khăn, tức vấn đề làm cho các cuộc ái ân được ḥa hợp, mà lại phần nhiều cứ để cho may rủi giải quyết, Th́ người ta phải lấy làm kinh dị rằng những vụ ly dị lại ít như vậy, Không quá mười sáu phần trăm. C̣n một số lớn vợ chồng mà thật ra không phải Là vợ chồng. Họ sống bên nhau, nhưng để trả một cái nợ tiền kiếp Cho nhau vậy.

      Có rất ít cuộc hôn nhân Nhờ may rủi mà được hạnh phúc. Muốn có hạnh phúc, nó phải được xây Dựng trên một nền tảng đă nghiên cứu một cách thông minh và khoa học Cũng như một ngôi nhà khéo cất vậy.

      Sự thỏa măn vể nhục dục chỉ là một trong các thú của hôn nhân, nhưng Thiếu điều kiện đó th́ cả ṭa hạnh phúc sẽ sập đổ.

      Sự ngu muội, hay nói cho đúng hơn, mọi sự hiểu sai lầm về những vấn Đề đó phải được phá tan đi thay vào một giáo dục thích hợp, để cho Những cặp vợ chồng sau này có thể xét phương diện tính dục đời sống Chung của họ bằng một cách khách quan, ngay thẳng và khoa học.

      Vậy muốn tăng hạnh phúc trong gia đ́nh, quy tắc thứ bảy là: Nghiên cứu Cho kỹ một cuốn "Ái t́nh cẩm nang" hoàn toàn nhất