Bài 8 – 6/12/1995:

 

Mẹ Maria Chiếu Sáng v Vai Tṛ của N Giới

 

 

1.         Như tôi đă dn gii các bài giáo lư trước, vai tṛ được d án cu độ thn linh kư thác cho M Maria là nhng ǵ chiếu t v ơn gi ca n gii trong đời sng Giáo Hi và xă hi, bng vic xác định cái khác nhau liên quan ti nam nhân. Mô phm được M Maria cho thy rơ ràng chng t nhng ǵ chuyên bit cho con người ca n gii.

 

Vào nhng thi gian gn đây, có mt s chiu hướng nơi phong trào n gii, để thăng tiến vic gii phóng n gii, đă t́m cách làm cho n gii như nam nhân trong hết mi s. Tuy nhiên, ư định thn linh được bc l nơi vic to dng, mc dù mun n gii tương đương vi nam gii v phm giá và giá tr. Đồng thi cũng minh nhiên khng định tính cht khác bit ca h và nhng tính cht đặc bit ca h. Căn tính ca n gii không th nào ch là mt th sao bn ca nam nhân, v́ h được trang b bng nhng phm tính và đặc quyn ca ḿnh, nhng ǵ cng hiến cho h tính cht chuyên nht lúc nào cũng cn phi duy tŕ và phn khích.

 

Nhng đặc quyn và nhng đặc tính này ca con người n gii đạt được tm vóc trn vn ca ḿnh nơi M Maria. Tm vóc tṛn đầy ân sng thn linh thc s là nhng ǵ nuôi dưỡng nơi M tt c mi kh năng t nhiên mô mu ca người ph n.

 

“Xin hăy làm cho tôi theo ư ca ngài”

 

Vai tṛ ca M Maria trong công cuc cu độ hoàn toàn l thuc vào vai tṛ ca Chúa Kitô. Nó là mt nhim v đặc thù, cn phi có để hoàn trn mu nhim Nhp Th: Vai tṛ làm m ca Đức Maria cn thiết để cng hiến cho thế gii Đấng Cu Thế ca nó, Đấng là Người Con thc s ca Thiên Chúa, nhưng cũng hoàn toàn là mt con người.

 

Tm quan trng này ca vic n gii hp tác vào vic Chúa Kitô đến được nhn mnh bi vic Thiên Chúa khi xướng, Đấng, qua mt thiên thn, thông đạt d án cu độ ca ḿnh cho v Trinh N Nazarét, để trinh n này có th hp tác mt cách ư thc và t do bng vic t ra qung đại đồng ư.

 

đây, mô phm cao c nht v vic hp tác ca n gii trong vic Cu Chuc con người – hết mi người – được hoàn trn; mô phm này cho thy cái c đim siêu vit đối vi hết mi khng định v vai tṛ và phn v ca n gii trong lch s.

 

2.         Trong vic thi hành h́nh thc cao c này ca vic hp tác, M Maria cũng chhng t cho thy kiu cách trong đó n gioơi cn phi c th bày t s v ca ḿnh.

 

Đối vi s đip ca v thiên thn, V Trinh N này không t ra lên mt đ̣i hi hay t́m tha măn các tham vng cá nhân. Thánh Luca tŕnh bày cho chúng ta thy M ch mun cng hiến vic phc v thp hèn ca ḿnh bng vic hoàn toàn và tin tưởng chp nhn d án cu độ thn linh. Đó là ư nghĩa ca li M đáp li: “Này tôi là n t ca Chúa; xin hăy làm nơi tôi theo như li ca ngài” (Lk 1:38).

 

Đây không phi là vn đề ca vic hoàn toàn th động chp nhn, v́ vic đồng ư ca M ch được bày t sau khi M đă bày t ni khó khăn xut hin t ư hướng mun gi ḿnh đồng trinh ca M, mt ư hướng được tác động bi ư M mun hoàn toàn thuc v Chúa hơn na.

 

Sau khi nhn được li gii đáp ca v thiên thn, M Maria lp tc bày t vic sn sàng ca M, gi thái độ khiêm tn phc v.

 

Nó là vic phc v khiêm tn giá tr mà rt nhiu người n, theo gương ca M Maria, đă cng hiến và tiếp tc cng hiến trong Giáo Hi để phát trin vương quc ca Chúa Kitô.

 

3.         H́nh nh v M Maria này nhc nh n gii hôm nay v giá tr ca vai tṛ làm m. Trong thế gii hin đại, tm quan trng thích đáng và quân b́nh không phi bao gi cũng được cng hiến cho cái giá tr y. Trong mt s trường hp, đối vi n gii, nhu cu làm vic để cung cp cho các nhu cu trong gia đ́nh và quan nim sai lm v t do, mt quan nim cho vic chăm sóc con cái như là nhng ǵ cn tr tính cht t lp và cơ hi ca n gii, đă làm lu m đi ư nghĩa ca vai tṛ làm m để phát trin con người n tính. Trái li, trong mt s trường hp khác, khía cnh sinh con v th lư li tr thành quá quan trng như th che khut đi các cơ hi ư nghĩa khác mà người ph n được để bày t ơn gi bm sinh làm m ca ḿnh.

 

Nơi Mẹ Maria, chúng ta đă tiến đến chỗ hiểu được ư nghĩa thực sự của vai tṛ làm mẹ, một vai tṛ đạt được chiều kích cao cả nhất của nó nơi dự án cứu độ thần linh. Đối với Mẹ, là một người mẹ chẳng những cung cấp cho con người nữ giới của Mẹ, trực tiếp với tặng ân sự sống, tất cả sự phát triển của nó, mà c̣n cho thấy một đáp ứng của đức tin đối với ơn gọi của nữ giới là những ǵ có được giá trị đích thực nhất của ḿnh chỉ ở nơi ánh sáng giao ước của Thiên Chúa (cf. Mulieris dignitatem, n. 19).

 

4.         Chăm chú nh́n vào Mẹ Maria, chúng ta cũng khám phá thấy nơi Mẹ mô phạm về việc sống đức đồng trinh v́ Nước Trời.

 

Vị Trinh Nữ tuyệt hảo này, trong tâm can của ḿnh, Mẹ đă gia tăng ước muốn sống trong trạng thái này để chiếm được một mức độ thân t́nh với Thiên Chúa sâu xa hơn nữa.

 

Đối với thành phần nữ giới được kêu gọi sống đức trong sạch trinh trong, Mẹ Maroia cho thấy cái ư nghĩa cao cả của một ơn gọi rất đặc biệt và nhờ đó thu hút chú ư tới hoa trái thiêng liêng lầnhững ǵ nó trổ sinh theo dự án thần linh: một cấp trật cao hơn của vai tṛ làm mẹ, một vai tṛ làm mẹ theo Thần Linh (cf. Mulieris dignitatem, khoản 21).

 

Những người phụ nữ gieo rắc những hạt giống văn minh yêu thương

 

Cơi ḷng từ mẫu của Mẹ Maria, hướng về tất cả mọi thứ bất hạnh của con người, cũng nhắc nhở nữ giới rằng việc phát triển con người nữ giới cần phải thực hiện việc dấn thân cho đức bác ái. Vốn nhậy cảm với những thứ giá trị của con tim hơn, nữ giới cho thấy một khả năng cao hơn về việc ctự hiến bản thân ḿnh.

 

Đối với tất cả mọi người trong thời đại của chúng ta, thành phần cống hiến những mô phạm vị kỷ để xác định con người nữ giới của ḿnh, th́ h́nh ảnh rạng ngời và thánh hảo của Mẹ Chúa cho thấy làm thế nào mà chỉ nhờ hiến ḿnh và quên ḿnh cho người khác mới có thể đạt được tầm vóc thực sự của dự án thần linh cho đời sống của ḿnh.

 

V́ thế, việc hiện diện của Mẹ Maria phấn khích những cảm thức nhân hậu và đoàn kết nơi những người phụ nữ đối với những trường hợp buồn thảm của con người và gợi lên ước muốn làm vơi đi nỗi đớn đau của những ai chịu đựng: thành phần nghèo khổ, thành phần yếu đau và tất cả nhữn g ai cần đưoơc giúp đỡ.

 

Nhờ mối liên hệ đặc biệt của ḿnh với Mẹ Maria, trong gịng lịch sử nữ giới thường tiêu biểu cho sự gần gũi của Thiên Chúa với những niềm mong đợi về ḷng nhân lành và dịu dàng của một nhân loại đă bị thương tích bởi hận thù và tội lỗi, bằng việc gieo rắc trên thế giới này những hạt giống của một nền văn minh có thể đáp ứng bạo lực bằng t́nh yêu.

 


Đ
aminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,

Chuyển dịch từ L'Osservatore Romano Weekly Edition in English 13/12/1995, trang 11